UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

BARREDA TARRAZONA, IVÁN JOSÉ
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Economia - Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Vocal
 • Vicerector/a adjunt/a
 • Membre del Claustre
 • Membre del grup d'investigació Economia Experimental i Computacional
 • RR0125RV - (964 729058)
 • NB1111DD - (964 387633)
 • ibarre@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-1247-0582
 • - http://www.lee.uji.es/eng/personales/ivan/CVIvan.pdf

  Ressenya Personal

  Iván Barreda Tarrazona (Castelló, 1973): Premi a la Excel.lència Docent Universitària (2013, Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló), Doctor en Economia (2001, Universitat Jaume I de Castelló), Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses (1995, Universitat Jaume I de Castelló), Premi al millor expedient acadèmic de la Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses de la Universitat Jaume I de Castelló (1996, Confederació d'Empresaris de Castelló). Des de 1999, imparteix classes a la Universitat Jaume I. Actualment és Vice-Rector Adjunt de Planificació i Qualitat, Vicepresident de la Societat d'Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I (SAUJI) i membre del Claustre. Va ser Vice-Degà del Grau en Turisme de 2014 a 2016 i Director de la Unitat de Suport Educatiu de la Universitat Jaume I de 2016 a 2018. Els seus interessos d'investigació són: l'organització industrial, l'economia experimental, les finances del comportament i la responsabilitat social corporativa.

  Links


  Assignatures amb docència

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • On rational forward-looking behavior in economic geography: An experimental analysis
  • Iván José Barreda Tarrazona, Tapas Kundu, Stein Ostbye. REGIONAL SCIENCE AND URBAN ECONOMICS . Vol. 87. 2021. Científic.

  • Should I default on my mortgage even if I can pay? Experimental evidence
  • Marina Pavan, Iván José Barreda Tarrazona. JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL. Vol. 110. pp. 1-23. 2020. Científic.

  • Deception and reputation – An experimental test of reporting systems
  • Sascha Behnk, Iván José Barreda Tarrazona, María Aurora García Gallego. JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY . Vol. 71. pp. 37-58. 2019. Científic.

  • Market games as social dilemmas
  • Iván José Barreda Tarrazona, María Aurora García Gallego, Nikolaos Georgantzis, Nikolas Ziros. JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION . Vol. 155. pp. 435-444. 2018. Científic.

  • Punishing liars how monitoring affects honesty and trust
  • Sascha Behnk, Iván José Barreda Tarrazona, María Aurora García Gallego. PLOS ONE. Num. 10. Vol. 13. 2018. Científic.

  • Individual Characteristics vs. Experience: An Experimental Study on Cooperation in Prisoner's Dilemma
  • Iván José Barreda Tarrazona, Ainhoa Jaramillo Gutiérrez, Marina Pavan, Gerardo Vicente Sabater Grande. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY. Vol. 8. pp. 1-13. 2017. Científic.

  • Take the Money and Run: Psychopathic Behavior in the Trust Game
  • Manuel Ignacio Ibáñez Ribes, Gerardo Vicente Sabater Grande, Iván José Barreda Tarrazona, Laura Mezquita Guillamón, Sandra López Ovejero, Elena Villa Martín, Pandelis Perakakis, Generós Ortet Fabregat, María Aurora García Gallego, Nikolaos Georgantzis. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY. Vol. 7 . pp. 1-15. 2016. Científic.

  • Endogenous managerial compensation contracts in experimental quantity-setting duopolies
  • Iván José Barreda Tarrazona, Nikolaos Georgantzis, Constantine Manasakis, Evangelos Mitrokostas, Emmanuel Petrakis. ECONOMIC MODELLING. Num. 54. pp. 205-217. 2016. Científic.

  • The role of forgone opportunities in decision making under risk
  • Iván José Barreda Tarrazona, Ainhoa Jaramillo Gutiérrez, Daniel Navarro-Martínez, Gerardo Vicente Sabater Grande. JOURNAL OF RISK AND UNCERTAINTY . Num. 2. Vol. 49 . pp. 167-188. 2014. Científic.

  • When do Structured Funds become too Good to be True? An Experiment
  • Adriana Gabriela Breaban, Juan Carlos Matallín Sáez, Iván José Barreda Tarrazona, María Rosario Balaguer Franch. PACIFIC ECONOMIC REVIEW. Num. 3. Vol. 19 . pp. 332-354. 2014. Científic.

  • The role of ex post transparency in information transmission -An experiment
  • Sascha Andre Behnk, Iván José Barreda Tarrazona, María Aurora García Gallego. JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION . Vol. 101 . pp. 45-64. 2014. Científic.

  • Demand Response in Experimental Electricity Markets
  • Iván José Barreda Tarrazona, María Aurora García Gallego, Marina Pavan, Gerardo Vicente Sabater Grande. REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA. Num. 1 EXTRA. Vol. 70 . pp. 127-165. 2012. Científic.

  • Risk attitude elicitation using a multi-lottery choice task: Real vs. hypothetical incentives
  • Iván José Barreda Tarrazona, Ainhoa Jaramillo Gutiérrez, Daniel Navarro Martínez, Gerardo Vicente Sabater Grande. REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD. Num. 152. Vol. 40 . pp. 613-628. 2011. Científic.

  • An experiment on spatial competition with endogenous pricing
  • Iván José Barreda Tarrazona, María Aurora García Gallego, Nikolaos Georgantzis, Joaquín Andaluz-Funcia, Agustín Gil-Sanz. INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ORGANIZATION . Num. 1. Vol. 29 . pp. 74-83. 2011. Científic.

  • Measuring Investors' Socially Responsible Preferences in Mutual Funds
  • Iván José Barreda Tarrazona, Juan Carlos Matallín Sáez, María Rosario Balaguer Franch. JOURNAL OF BUSINESS ETHICS . Num. 2. Vol. 103 . pp. 305-330. 2011. Científic.

  • An Experiment on the Motivation and the Effects of Socially Responsible Market Behavior
  • Iván José Barreda Tarrazona, María Aurora García Gallego, Nikolaos Georgantzis, Ainhoa Jaramillo Gutiérrez, Gerardo Vicente Sabater Grande. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOLOGICAL ECONOMICS & STATISTICS. Num. F11. Vol. 23 . pp. 106-128. 2011. Científic.

  • Mercados financieros en el laboratorio en presencia de Información Heterogénea e Imperfecta
  • Simone Alfarano, Iván José Barreda Tarrazona, Eva Camacho Cuena. CUADERNOS ARAGONESES DE ECONOMÍA. Num. 2. pp. 275-299. 2007. Científic.

  • On the role of heterogeneous and imperfect information in a laboratory financial market
  • Simone Alfarano, Iván José Barreda Tarrazona, Eva Camacho Cuena. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH. Num. 14. pp. 417-433. 2006. Científic.

  • Regulating vertical relations in the presence of retailer differentiation costs
  • Iván José Barreda Tarrazona, Nikolaos Georgantzis. INTERNATIONAL REVIEW OF LAW AND ECONOMICS . Num. 22. pp. 227-256. 2002. Científic.

  • Gestión del abastecimiento de agua urbana en la provincia de Castellón
  • José Joaquin Alcarria Jaime, Iván José Barreda Tarrazona. REVISTA VALENCIANA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Num. 6-III. pp. 219-252. 2002. Científic.

  Llibres


  • VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios , II Taller de Innovación Educativa
  • Iván José Barreda Tarrazona, Joaquín Beltrán Arandes. 2017. Autoria. Docent. ISBN 9788416546800. Castellón (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Economía experimental y del comportamiento: material complementario
  • Marina Pavan, Iván José Barreda Tarrazona, Pablo Brañas Garza. 2011. Autoria. Docent. ISBN 9788495348807. Espanya. Ed. Antoni Bosch.

  • Market Structure and Product Features: Three Essays
  • Iván José Barreda Tarrazona. 2009. Autoria. Científic. ISBN 9783639192551. Germany. Ed. VDM Verlag Dr. Müller.

  • Gestión, costes y tarifas del agua potable en Castellón
  • José Joaquin Alcarria Jaime, Iván José Barreda Tarrazona. 2003. Autoria. Científic. ISBN 8480214252. Castellón. Ed. Diputació de Castelló.

  • Spatial Economics and Ecosystems: The interaction between Economics and the Natural Environment
  • Nikolaos Georgantzis, Iván José Barreda Tarrazona. 2000. Edició. Científic. ISBN 1853125636. Southampton (Reino Unido). Ed. WIT Press.

  Capítols de llibre


  • Emprendimiento, empleo y discapacidad
  • Iván José Barreda Tarrazona, Miguel Angel Fortea Bagán. Emprendimiento social, ocupación y discapacidad. Ed. Universitat Jaume I. 2019. ISBN 9788417900120. Docent.

  • Economic Experiments Used for the Evaluation of Building User's Energy-Saving Behavior
  • Nieves García Martín, Gerardo Vicente Sabater Grande, María Aurora García Gallego, Nikolaos Georgantzis, Iván José Barreda Tarrazona, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. Energy Performance of Buildings: Energy Efficiency and Built Environment in Temperate Climates. (756) (Suïssa). Ed. Springer. 2016. ISBN 9783319208305. Científic.

  • Experiments in Economics
  • Pablo Branas-Garza, Iván José Barreda Tarrazona. Experimental Economics:Volume I: Economic Decisions. New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Palgrave Macmillan. 2015. ISBN 9781137538185. Docent.

  • Experimentos en economía
  • Pablo Brañas Garza, Iván José Barreda Tarrazona. Economía experimental y del comportamiento. Espanya. Ed. Antoni Bosch. 2011. ISBN 9788495348753. Docent.

  • Transportation Infrastructure Investment in the Spanish Regions
  • Iván José Barreda Tarrazona. Economic Themes I. Athens (Grècia). Ed. Atiner. 2010. ISBN 9789606672866. Científic.

  • Introducció de pràctiques de laboratori experimental en l’assignatura A24 microeconomia ii.
  • Adriana Gabriela Breaban, Daniel Navarro Martínez, Gerardo Vicente Sabater Grande, Iván José Barreda Tarrazona, María Aurora García Gallego, Miguel Ginés Vilar, Nikolaos Georgantzis, Vicente Budí Orduña. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Pràctiques de laboratori experimental en les assignatures A09 (Microeconomia I), A24 (Microeconomia II), A46 (Economia del canvi tecnològic), i A48 (Economia industrial).
  • Adriana Gabriela Breaban, Gerardo Vicente Sabater Grande, Iván José Barreda Tarrazona, María Aurora García Gallego, Miguel Ginés Vilar, Nikolaos Georgantzis, Vicente Budí Orduña. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Estudio de competencias y trabajos interdisciplinares para la docencia semipresencial en la Diplomatura de Ciencias Empresariales
  • Adriana Gabriela Breaban, Iván José Barreda Tarrazona. II Jornada Nacional sobre estudios universitarios. Los nuevos títulos de grado: Retos y oportunidades. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217170. Docent.

  • Heterogenus and Imperfect Information in an Experimental Asset Market
  • Simone Alfarano, Iván José Barreda Tarrazona, Eva Camacho Cuena. Bounded Rationality in Economics and Finance. Berlin. Ed. Lit Verlag. 2008. ISBN 9783825816148. Científic.

  • Armonización y semipresencialidad: Doble reto de innovación docente en la diplomatura de Ciencias Empresariales
  • Iván José Barreda Tarrazona. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  • Millora de les pràctiques de comptabilitat financera mitjançant la incorporació de documents reals com a suport dels exercicis desenvolupats en les pràctiques a les aules d’informàtica.
  • Belén Gill de Albornoz Noguer, Iluminada Fuertes Fuertes, Iván José Barreda Tarrazona, José Joaquin Alcarria Jaime, Miguel Martínez Ramos, Roberto Rodríguez Gallego, Vicent Pascual Gómez Juan. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Elaboració de materials docents per a l¿assignatura Comptabilitat I de la titulació de Turisme.
  • Belén Gill de Albornoz Noguer, Iván José Barreda Tarrazona, José Joaquin Alcarria Jaime, Miguel Martínez Ramos. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Análisis de las prácticas en empresas en la Diplomatura en Ciencias Empresariales y en la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
  • Iván José Barreda Tarrazona, José Joaquin Alcarria Jaime, Juan Carlos Bou Llusar, Vicent Pascual Gómez Juan. Hacia una docencia de calidad, políticas y experiencias. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214821. Docent.

  • Public investiment as regulatory instrument in a monopolistically competitive market
  • Iván José Barreda Tarrazona, María Aurora García Gallego, Nikolaos Georgantzis, Vicente Orts Ríos. Current Issues in Competition Theory and Policy. Berlin. Ed. Verlag für Wissenschaft und Forschung. 2002. ISBN 3897001748. Científic.

  • Environmental and Economic Policy in Monopolistically Competitive Markets
  • Iván José Barreda Tarrazona, María Aurora García Gallego, Nikolaos Georgantzis, Vicente Orts Ríos, J.C. Pernias, José Carlos Pernias Cerrillo. Spatial Economics and Ecosystems: The interaction between Economics and the Natural Environment. Southampton (Reino Unido). Ed. WIT Press. 2000. ISBN 1853125636. Científic.

  • The Interaction between Economies and the Natural Space
  • Iván José Barreda Tarrazona, Nikolaos Georgantzis. Spatial Economics and Ecosystems: The interaction between Economics and the Natural Environment. Southampton (Reino Unido). Ed. WIT Press. 2000. ISBN 1853125636. Científic.

  Ponències a congressos


  • Should I Default on my Mortgage Even if I Can Pay? Experimental Evidence
  • Iván José Barreda Tarrazona, Marina Pavan. BEAM-ABEE Workshop:Experimental and Behavioral Analyses in Macroeconomics and Finance. Amsterdam (Països Baixos). 24-08-2018. Científic. 2018.

  • Should I default on my mortgage even if I can pay? Experimental evidence
  • Marina Pavan, Iván José Barreda Tarrazona. 9th International Workshop on Theoretical and Experimental Macroeconomics. Berlin (Alemanya). 02-07-2018. Científic. 2018.

  • Persuading to participate: mechanism design with informational punishment
  • Iván José Barreda Tarrazona. XXXII Jornadas de Economía Industrial. Pamplona (Espanya). 07-09-2017. Científic. 2017.

  • Centralizing information improves market efficiency more than increasing information: Results from experimental asset markets
  • Iván José Barreda Tarrazona, Gianluca Francesco Grimalda, Andrea Morone, Simone Nuzzob, Andrea Teglio. XXXII Jornadas de Economía Industrial. Pamplona (Espanya). 07-09-2017. Científic. 2017.

  • Punishment and disclosure probabilities in an experimental deception game
  • Sascha Andre Behnk, Iván José Barreda Tarrazona, María Aurora García Gallego. XXXII Jornadas de Economía Industrial. Pamplona (Espanya). 07-09-2017. Científic. 2017.

  • Acercando la realidad al aula de microeconomía a través de la charla de un experto
  • Alejandro José Barrachina Monfort, Iván José Barreda Tarrazona. IX Jornadas de Docencia en Economía. Malaga (Espanya). 01-06-2017. Docent. 2017. Ed. Universidad de Málaga. ISBN 9788416929672.

  • Exchange markets with endogenous quality: When the lemons problem enchances trade
  • Iván José Barreda Tarrazona, María Aurora García Gallego, Nikolaos Georgantzis, Evangelos Mitrokostas, Tarek Taher Jaber Lopez, Nicholas Ziros. XXXI Jornadas de Economía Industrial. Palma de Mallorca (Espanya). 01-09-2016. Científic. 2016.

  • Catalog competition: theory and experiment
  • Iván José Barreda Tarrazona. 21st Workshop on the Economic Science with Heterogeneous Interacting Agents. Castellon (Espanya). 22-06-2016. Científic. 2016.

  • Desarrollo de una plataforma online para una docencia en microeconomía basada en experimentos
  • Iván José Barreda Tarrazona, Eva Camacho Cuena, María Aurora García Gallego, Miguel Ginés Vilar, Ainhoa Jaramillo Gutiérrez, Sandra López Ovejero, Andrea Morone, Gerardo Vicente Sabater Grande, Alejandro José Barrachina Monfort, Noemí Herranz Zarzoso, Gabriele Tedeschi. Avances en Tecnologías, Innovación y Desafíos de la educación superior ATIDES 2016. Castelló. 01-10-2016. Docent. 2016. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356997.

  • Catalog Competition: Theory and Experiments
  • Iván José Barreda Tarrazona, María Aurora García Gallego. XXX Jornadas de Economía Industrial. Alicante (Espanya). 03-09-2015. Científic. 2015.

  • Development of an online platform for experimental teaching in microeconomics
  • Iván José Barreda Tarrazona, Eva Camacho Cuena, María Aurora García Gallego, Miguel Ginés Vilar, Ainhoa Jaramillo Gutiérrez, S. López Ovejero, Sascha Andre Behnk, Andrea Morone, José Carlos Pernias Cerrillo, Gerardo Vicente Sabater Grande, Tarek Taher Jaber Lopez. 1st International Conference on Higher Education Adavances (HEAd´15). Universitat Polítecnica de Valencia (Espanya). 24-06-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788490483404.

  • Individual behavior in experimental asset markets with volatility shifts
  • Vicente Aragó Manzana, Iván José Barreda Tarrazona, Adriana Gabriela Breaban, Juan Carlos Matallín Sáez, Enrique Salvador Aragó. Actas (XVIII Congreso Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas - AECA 2015). Cartagena (Espanya). 30-09-2015. Científic. 2015. Ed. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECAE). ISBN 9788416286140.

  • Trade in an Experimental Market Game With No Trade Nash Equilibria
  • Iván José Barreda Tarrazona. 2014 Anual Meeting of the Association of Southern European Economic Theorists ( 2014 ASSET). Aix-en-Provence (França). 06-11-2014. Científic. 2014.

  • Strategic Behavior in Exchange Economies with No-trade Nash Equilibrium
  • Iván José Barreda Tarrazona, María Aurora García Gallego, Nikolaos Georgantzis, Nicholas Ziros. 3rd edition Industrial Organization: Theory, Empirics and Experiments. Alberobello (Itàlia). 26-06-2014. Científic. 2014.

  • Development of a Webpage for Experimental Teaching in Microeconomics (Abstract)
  • Iván José Barreda Tarrazona, Adriana Gabriela Breaban, Eva Camacho Cuena, María Aurora García Gallego, Miguel Ginés Vilar, Ainhoa Jaramillo Gutiérrez, A. López Ovejero, Andrea Morone, José Carlos Pernias Cerrillo, Maria José Ruiz Martos, Gerardo Vicente Sabater Grande, Tarek Taher Jaber Lopez. 6th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 2014). Barcelona. 07-07-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461705573.

  • Learning and Strategic Behavior in Exchange Economies
  • Iván José Barreda Tarrazona. 2013 Economic Science Association World Meetings. Zurich (Suïssa). 14-07-2013. Científic. 2013.

  • Niveles de presencialidad en estudios universitarios
  • Iván José Barreda Tarrazona. IV Jornada nacional sobre estudios universitarios. Universitat Jaume I Castelló. 08-07-2013. Docent. 2013.

  • Information Sharing in Experimental Asset Markets
  • Iván José Barreda Tarrazona. Experimental Finance Conference 2013. Tilburg University (Països Baixos). 27-06-2013. Científic. 2013.

  • Desarrollo de una página web con contenidos de soporte a la enseñanza experimental en microeconomía
  • Iván José Barreda Tarrazona, Adriana Gabriela Breaban, Eva Camacho Cuena, María Aurora García Gallego. V Jornadas de Docencia en Economía. Toledo. 13-06-2013. Docent. 2013.

  • Desarrollo de una página web para la docencia experimental en Microeconomía
  • Iván José Barreda Tarrazona, Adriana Gabriela Breaban, Eva Camacho Cuena, María Aurora García Gallego, Jaume García Segarra, Miguel Ginés Vilar, Sandra López Ovejero, Andrea Morone, José Carlos Pernias Cerrillo, Maria José Ruiz Martos, Gerardo Vicente Sabater Grande, Joaquín Sanchis Nomdedéu. IV Jornada nacional sobre estudios universitarios. El futuro de los títulos universitarios. Castellón. 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Endogenous managerial compensation contracts in experimental duopolies
  • Iván José Barreda Tarrazona. XXVII Jornadas de Economía Industrial. Murcia (Espanya). 13-09-2012. Científic. 2012.

  • The demand for structured products: an experimental approach
  • Juan Carlos Matallín Sáez, Adriana Gabriela Breaban, Iván José Barreda Tarrazona, María Rosario Balaguer Franch. Experimental Finance. Luxemburg (Bèlgica). 03-09-2012. Científic. 2012.

  • The demand for structured products: an experimental aprroach
  • Adriana Gabriela Breaban, Iván José Barreda Tarrazona, Juan Carlos Matallín Sáez, María Rosario Balaguer Franch. 8th International Meeting on Experimental and Behavioral Economics (IMEBE 2012). Universitat Jaume I,Castellón (Espanya). 08-03-2012. Científic. 2012.

  • Una visión sobre el posicionamiento futuro de Castellón y su provincia
  • Iván José Barreda Tarrazona. III Congreso Abierto y Virtual Castellón 2020. Castellón (Espanya). 24-10-2011. Científic. 2011.

  • Demand Response in Experimental Electricity Markets
  • Iván José Barreda Tarrazona. XXVI Jornadas de Economía Industrial. València. 15-09-2011. Científic. 2011.

  • Coordinación de la docencia semipresencial en la diplomatura en ciencias empresariales
  • Iván José Barreda Tarrazona, Jesús Peiró Palomino, Manuel Segarra Arnau, Javier Belenguer Vallés, Diego González Ortiz, Mª José Senent Vidal, Manuel Perez Lavall, Ana Cuadros Pérez, Joaquín Castelló Benavent, Vicente García Martínez, Inmaculada Beltrán Martín, José Miguel Tirado Beltrán, Mª Jesús Gimeno Sanfeliu. IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón (Espanya). 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Coordinación de la docencia semipresencial en la diplomatura en ciencias empresariales mediante proyectos interdisciplinarios
  • Iván José Barreda Tarrazona, Jesús Peiró Palomino, Manuel Segarra Arnau, Javier Berenguer Vallés, María Amparo Maset Llaudes, María Ripollés Meliá, Carlos Abel Molina Puertas, Joaquín José Castelló Benavent. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Introducción de la metodología experimental en las prácticas de laboratorio de las asignaturas C07 Introducción a la economía, C09 Microeconomia, C44 Economia industrial
  • Eva Camacho Cuena, Iván José Barreda Tarrazona, Jacinto Balaguer Coll. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Ethical Mutual Funds: An Experimental Analysis of Investor Behavior
  • Iván José Barreda Tarrazona, María Rosario Balaguer Franch, Juan Carlos Matallín Sáez. EABIS 8th Annual Colloquium. IESE Business School, University of Navarra. Barcelona. 21-09-2009. Científic. 2009.

  • Transportation infraestructures investment in the Spanish Regions
  • Iván José Barreda Tarrazona. 3rd International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications. Athens (Grècia). 04-08-2009. Científic. 2009.

  • Análisis del comportamiento de los fondos de inversión socialmente responsables
  • Iván José Barreda Tarrazona, Juan Carlos Matallín Sáez, María Rosario Balaguer Franch. XVI Foro de Finanzas. Barcelona. 13-11-2008. Científic. 2008.

  • Transportation infraestructure investment in the Spanish regions
  • Iván José Barreda Tarrazona. IV Jornadas sobre Integración Económica. Universitat Jaume I. 29-11-2007. Científic. 2007.

  • Heterogeneous and Imperfect Information in an Experimental Asset Market
  • Iván José Barreda Tarrazona. INFER Workshop on: Bounded Rationality in Economics and Finance. Loughborough. 01-12-2006. Científic. 2006.

  • On the Strategies of Heterogeneously and Imperfectly Informed Traders
  • Iván José Barreda Tarrazona. ASSET 2006 Annual Meeting. Lisboa. 02-11-2006. Científic. 2006.

  • A Note on the Neglected Behavioural Aspects of the Hotelling Game
  • Iván José Barreda Tarrazona. XXII Jornadas de Economía Industrial. Barcelona. 14-09-2006. Científic. 2006.

  • On the strategies of heterogeneous and imperfectly informed traders
  • Simone Alfarano, Iván José Barreda Tarrazona, Eva Camacho Cuena. IV Workshop LabSi on Behavioral Finance: Theory and Experimental Evidence. Siena (Italy). 06-04-2006. Científic. 2006.

  • ON THE NEGLECTED BEHAVIORAL ASPECTS OF THE HOTELLING GAME
  • Iván José Barreda Tarrazona. ASSET 2005. GRECIA. 27-10-2005. Científic. 2005.

  • ON THE STRATEGIES OF HETEOGENOUS AND IMPERFECTLY INFORMED TRADES
  • Iván José Barreda Tarrazona. ECONOMIC SCIENCE ASSOCIATION (ESA). ALESSANDRIA (ITALY). 15-09-2005. Científic. 2005.

  • ON THE STRATEGIES OF HETEROGENEOUS AND IMPERFECTLY INFORMED TRADES
  • Iván José Barreda Tarrazona. JOINT WORKSHOP ON DECISION SUPPORT SYSTEMS. EXPERIMENTAL ECONOMIC & E-PARTICIPATION. GRAZ (AUSTRIA). 05-06-2005. Científic. 2005.

  • Costes y Tarifas del Servicio Integral de Agua Urbana en Castellón
  • José Joaquin Alcarria Jaime, Iván José Barreda Tarrazona. IV Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua. TORTOSA. 12-12-2004. Científic. 2004.

  • Análisis de las prácticas en empresas en la diplomatura en ciencias empresariales y la licenciatura en administración y dirección de empresas
  • José Joaquin Alcarria Jaime, Iván José Barreda Tarrazona, Juan Carlos Bou Llusar, Raúl Gargallo García, Vicent Pascual Gómez Juan. I Congreso de la red estatal de docencia universitaria y III Jornadas de mejora educativa de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 03-02-2003. Docent. 2004. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480214821.

  • LOCATION AND PRICING EXPERIMENTS WITH SIMULATED AND REAL CONSUMERS: THE ROLE OF RISK ATTITUDES
  • Iván José Barreda Tarrazona. XIX JORNADAS DE ECONOMIA INDUSTRIAL. CASTELLON. 18-09-2003. Científic. 2003.

  • Assessment of urban water supply costs and rates in the province of Castellón (Spain)
  • José Joaquin Alcarria Jaime, Iván José Barreda Tarrazona. II Conferencia Internacional: Uso y gestión eficiente del agua en los abastecimientos urbanos. Las Palmas de Gran Canaria. 02-04-2003. Científic. 2003. Ed. Cabildo de Tenerife. ISBN 8487340679.

  • COMPETENCIA ENTRE DETALLISTAS Y DIFERENCIACION HORIZONTAL: EL PAPEL DE LOS COSTES DE DIFERENCIACION
  • Iván José Barreda Tarrazona, Eva Camacho Cuena, Nikolaos Georgantzis, Javier Ordóñez Monfort. XIII JORNADAS DE ECONOMIA INDUSTRIAL. MADRID. 18-09-1997. Científic. 2003. ISSN 0210-1521.

  • Current issues in competiton theory
  • Iván José Barreda Tarrazona. Infer Conference. Bonn. 30-08-2002. Científic. 2002.

  • Optimal state intervention in monopolistically competitive markets
  • Iván José Barreda Tarrazona. ASSET 2001. Creta (Grècia). 26-10-2001. Científic. 2001.

  • Price competition and product differentiation: experimental evidence
  • Iván José Barreda Tarrazona. 16th Annual congress of the european economic association. Lausanne (Suïssa). 29-08-2001. Científic. 2001.

  • Price competition and product differentiation: experimental evidence
  • Nikolaos Georgantzis, Iván José Barreda Tarrazona, María Aurora García Gallego. Simposio de analisis económico. Andorra (Andorra). 19-12-2000. Científic. 2000.

  • Price competition and product differentiation: experimental evidence
  • Iván José Barreda Tarrazona. XVI Jornadas de Economía Industrial. Madrid (Espanya). 20-09-2000. Científic. 2000.

  • Price competition and product differentiation: experimental evidence
  • Iván José Barreda Tarrazona, María Aurora García Gallego, Nikolaos Georgantzis, J. Andaluz, A. Gil. III Encuentro de Economía Aplicada. Valencia (Espanya). 03-06-2000. Científic. 2000.

  • Vertical Relations in a Horizontally Differentiated Market xith Differentiation Costs
  • Iván José Barreda Tarrazona. XXIII Simposio de Análisis Económico. Barcelona (Espanya). 15-12-1999. Científic. 1999.

  • Vertical Relations in Horizontally Differentiated Markets with Differentiation Costs
  • Iván José Barreda Tarrazona. ASSET MEETING 1999. Tel Aviv University (Israel). 10-10-1999. Científic. 1999.

  • Vertical relations in horizontally differentiated markets with differentiation costs
  • Iván José Barreda Tarrazona. 26 th European Association for Research in Industrial Economics (EARIE). Turín (Itàlia). 04-09-1999. Científic. 1999.

  • Competencia entre detallistas y diferenciación horizontal: El papel de los costes de diferenciación
  • Iván José Barreda Tarrazona. XXIII Simposio de Análisis Económico. Barcelona (Espanya). 16-12-1998. Científic. 1998.

  • Competencia entre detallistas y diferenciación horizontal: El papel de los costes de diferenciación
  • Iván José Barreda Tarrazona, Eva Camacho Cuena, Nikolaos Georgantzis, Javier Ordóñez Monfort. XIII Jornadas de Economía Industrial. Madrid (Espanya). 18-09-1997. Científic. 1997. ISSN 1133-3936.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Ethical Mutual Funds: An Experimental Analysis of Investor Behaviour
  • Iván José Barreda Tarrazona. ESRI (The Economic and Social Research Institute). 16-12-2009.

  • Transportation Infrastructure Investment in the Spanish Regions
  • Iván José Barreda Tarrazona. ESRI (The Economic and Social Research Institute). 14-10-2009.

  • On the strategies of heterogeneous and imperfectly informed traders
  • Iván José Barreda Tarrazona. Universitat de les Illes Balears. 05-05-2006.

  • Economía Experimental ¿Curiosidad o metodología de amplio espectro? Una aplicación al campo de las finanzas
  • Iván José Barreda Tarrazona. Universidad de Valladolid. 21-04-2005.

  • Experiments in accounting
  • Iván José Barreda Tarrazona. UNIVERSITY OF GRAZ. 22-05-2003.

  • Price competition and product differentiation: experimental evidence
  • Iván José Barreda Tarrazona. MANNHEIM UNIVERSITY. 11-06-2002.

  • Optimal state intervention in monopolisticall competitive markets
  • Iván José Barreda Tarrazona. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 05-12-2001.

  Comités de congresos


  • Iván José Barreda Tarrazona. Atides 2018, Avances en Tecnologías, innovación y desafíos de la educación superior. CASTELLON (Espanya). 15-10-2018. Docent.

  • Olga Carbó Badal, Iván José Barreda Tarrazona, María Isabel Beas Collado, María Ripollés Meliá. II Congreso Nacional Emprendimiento, Empleo y Discapacidad. Castellón (Espanya). 14-11-2017. Científic.

  • Pilar García Agustín, Iván José Barreda Tarrazona, María Isabel Beas Collado, Olga Carbó Badal, María Ripollés Meliá, Laura Martínez Peris, Miguel Angel Fortea Bagán. II Congreso Nacional Emprendimiento, Empleo y Discapacidad. Castellón (Espanya). 14-11-2017. Científic.

  • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Irene Epifanio López, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Ana María Lluch Peris, Vicente Martínez García, Iván José Barreda Tarrazona, Sergio Barrachina Mir, Jorge Adell Segura, Miguel Angel Fortea Bagán, Isabel García Izquierdo, María Ripollés Meliá, María José Senent Vidal, Asunción Ventura Franch. Avances en tecnologías, innovación y desafío de la educación superior ATIDES 2016 (virtual). Castelló (Espanya). 24-10-2016. Docent.

  • Joaquín Beltrán Arandes, María Ripollés Meliá, Rosa María Agost Canós, Arecia Aguirre García-Carpintero, Belén Altava Benito, Rafael Ballester Arnal, Iván José Barreda Tarrazona, Montserrat Boronat Navarro, Andreu Casero Ripollés, María Isabel Castillo Catalán, Miguel Chover Selles, Eladio Joaquin Collado Boira, Eva Cifre Gallego, Paula Escobedo Peiro, María Mercedes Fernández Alonso, Antonio Fernández Hernández, Miguel Angel Fortea Bagán, Antonio Gallardo Izquierdo, Pedro García Sevilla, Florenci Vicent González Adelantado, María Pilar Jara Jiménez, Rafael Lapiedra Alcamí, María Odet Moliner García, María Luisa Nieto Soria, Marta Oller Rubert, Francisco Palmero Cantero, Ana María Piquer Vicent, Angel Miguel Pitarch Roig, Soledad Quero Castellano, María Paola Ruiz Bernardo, Enrique Javier Sánchez Vilches, Amelia Simó Vidal, Juan Andrés Traver Martí. V Jornada Nacional sobre estudios universitarios y I Taller de Innovación Educativa. Universitat Jaume I (Espanya). 12-11-2015. Docent.

  • Iván José Barreda Tarrazona. IV Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios: "El futuro de los títulos universitarios". Universitat Jaume I Castelló. 08-07-2013. Docent.

  • Aurelia Bengochea Morancho, Rosa María Agost Canós, Iolanda Bernabé Muñoz, Amelia Simó Vidal, Joaquín Beltrán Arandes, Miguel Cerezo García, Iván José Barreda Tarrazona, Jaume Gual Ortí, María Isabel Castillo Catalán, Ramón Alberto Mollineda Cardenas, Vicente Aragó Manzana, Patricia Salazar Campillo, Ana María Piquer Vicent, Miguel Angel Fortea Bagán. IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "El futuro de los títulos universitarios". Universitat Jaume I. 08-07-2013. Docent.

  • Nikolaos Georgantzis, María Aurora García Gallego, Gerardo Vicente Sabater Grande, Iván José Barreda Tarrazona, Miguel Ginés Vilar, Eva Camacho Cuena, Maria José Ruiz Martos. IMEBE. Castellón (Espanya). 08-03-2012. Científic.

  • Iván José Barreda Tarrazona. III Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios. Universitat Jaume I. Castelló. 22-06-2011. Docent.

  • Iván José Barreda Tarrazona. II Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios. Universitat Jaume I, Castelló de la Plana. 07-09-2009. Docent.

  • Iván José Barreda Tarrazona. Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios: " De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castelló de la Plana. Universitat Jaume I. 15-09-2008. Docent.

  • Iván José Barreda Tarrazona. Integration and Globalization: Challenges for Developed and Developing Countries. University of Coimbra, Portugal. 29-06-2007. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Iván José Barreda Tarrazona. 2021 FRONTIERS IN PSYCHOLOGY.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2021 JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2021 JOURNAL OF BUSINESS ETHICS.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2020 JOURNAL OF BUSINESS ETHICS.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2020 GAMES.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2020 JOURNAL OF BEHAVIORAL AND EXPERIMENTAL ECONOMICS.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2019 JOURNAL OF BEHAVIORAL AND EXPERIMENTAL ECONOMICS.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2019 JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2018 Humanities and Social Sciences Communications (PALGRAVE COMMUNICATIONS).

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2018 JOURNAL OF BUSINESS ETHICS.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2018 PLOS ONE.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2018 JOURNAL OF BEHAVIORAL AND EXPERIMENTAL ECONOMICS.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2017 HACIENDA PUBLICA ESPAÑOLA (EN LINEA).

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2017 BUSINESS ETHICS : A EUROPEAN REVIEW.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2017 Business & Society.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2017 PLOS ONE.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2016 ECOLOGICAL ECONOMICS.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2016 JOURNAL OF BUSINESS ETHICS.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2016 JOURNAL OF ECONOMIC INTERACTION AND COORDINATION.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2016 JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2015 GAMES AND ECONOMIC BEHAVIOR.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2015 JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2015 BULLETIN OF ECONOMIC RESEARCH.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2015 INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ORGANIZATION.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2015 ECONOMIC MODELLING.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2015 PLOS ONE.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2015 JOURNAL OF BEHAVIORAL AND EXPERIMENTAL ECONOMICS.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2014 JOURNAL OF BUSINESS ETHICS.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2013 JOURNAL OF BUSINESS ETHICS.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2013 BULLETIN OF ECONOMIC RESEARCH.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2013 JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2013 JOURNAL OF SOCIO-ECONOMICS.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2009 INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ORGANIZATION.

  • Iván José Barreda Tarrazona. 2008 ACCOUNTING REVIEW.

  • Iván José Barreda Tarrazona, Juan Carlos Matallín Sáez, Vicente Aragó Manzana. 2005 REVISTA DE ECONOMÍA APLICADA.

  • Iván José Barreda Tarrazona, Juan Carlos Matallín Sáez, Vicente Aragó Manzana. 2004 REVISTA DE ECONOMÍA APLICADA.

  Apunts docents


  • Contabilidad financiera para empresas turísticas
  • Belén Gill de Albornoz Noguer, Iván José Barreda Tarrazona, José Joaquin Alcarria Jaime, Miguel Martínez Ramos. 2003. Ref. cs-67-2003.

  • Prácticas de contabilidad financiera a partir de documentos utilizados en la empresa
  • Belén Gill de Albornoz Noguer, Iluminada Fuertes Fuertes, Iván José Barreda Tarrazona, José Joaquin Alcarria Jaime, Miguel Martínez Ramos, Roberto Rodríguez Gallego, Vicent Pascual Gómez Juan. 2003. Ref. cs-52-2003.

  • Contabilidad de costes: Teoría y ejercicios
  • Antonio Vico Martínez, Iván José Barreda Tarrazona, José Joaquin Alcarria Jaime, José Manuel Bachero García, José Miguel Tirado Beltrán, María José Masanet Llodrá, Miguel Martínez Ramos. 1998. Ref. CS-414-1998. Universitat Jaume I.

  Comité revistes científiques


  • Editor Académico
  • Iván José Barreda Tarrazona. PLOS ONE. 2018. Comité editorial-Consell redacció. ISSN 1932-6203.