Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

EPIFANIO LÓPEZ, IRENE
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Matemàtiques - Estadística i Investigació Operativa
 • Representant CIT
 • Análisis de Imagen Médica y Estereología
 • INSTITUT DE MATEMÀTIQUES I APLICACIONS DE CASTELLÓ (IMAC)
 • TI1319DD - (964 728390)
 • epifanio@uji.es - http://www3.uji.es/~epifanio
 • Ressenya Personal

  Sóc Irene Epifanio. Vaig nàixer a València (Espanya) en 1975. Vaig rebre la meva llicenciatura en Matemàtiques el 1997 per la Universitat de València. El 1998, vaig treballar en l'IMPIVA (Institut de la petita i mitjana Indústria Valenciana). El 1999 vaig començar a treballar en el Departament d'Informàtica de la Universitat de València. Des d'octubre de 2000, he estat amb el Departament de la Universitat Jaume I. Matemàtiques Vaig rebre el meu doctorat el 2002 dins del departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat de València. La meva tesi doctoral va ser guardonada amb el Premi Extraordinari de Matemàtiques i Física 2003 (Universitat de València). En la tardor de 2002, vaig dur a terme una estada de recerca al Joint Research Centre de la Comissió Europea, Ispra, Itàlia. Des de 2009 he estat Professora Titular d'Universitat, amb 3 sexennis de Recerca (1998-2003, 2004-2009, 2010-2015) i 3 quinquennis docents (2001-2005, 2006-2010, 2011-2015). El 2014 em van concedir el Premi a l'Excel•lència Docent Universitària (Curs 2013/2014) (Universitat Jaume I). Els meus interessos de recerca inclouen l'aprenentatge estadístic, anàlisi d'imatges i anàlisi de dades funcionals. IDs: ORCID ID, ResearcherID, Scopus Author ID, Google scholar.

  Horari Actual  Horari de tutories de Irene Epifanio López


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 17:00 20:00 11-09-2017 24-01-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 17:00 20:00 25-01-2018 31-07-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Irene Epifanio López


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  DI1009 - LA2 Divendres 15:00 17:00 26-01-2018 09-02-2018

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DI1009 - Matemàtiques II Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
  MT1030 - Prácticas Externas y Proyecto de Final de Grado Grado en Matemática Computacional

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Actas del congreso virtual: Avances en tecnologías, innovación y desafío de la educación superior ATIDES 2016.
  • Ana María Arnal Pons, J. Castañeda, Joaquín José Castelló Benavent, Irene Epifanio López, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Ana María Lluch Peris, Vicente Martínez García, J. L. Córica. 2016. Edició. Docent. ISBN 9788416356997. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Estadística bàsica per a l'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
  • Pablo Gregori Huerta, Irene Epifanio López. 2010. Autoria. Docent. ISBN 9788469309988. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Ampliación de Estadística para la Ingeniería Técnica en Informática de Gestión
  • Irene Epifanio López, Pablo Gregori Huerta. 2009. Autoria. Docent. ISBN 9788469245385. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Algunos recursos de utilidad para asignaturas adaptadas al EEES. ¿influye el seguimiento de la asignatura en los resultados finales?
  • Irene Epifanio López. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  • Elaboració de material docent per a Pràctiques d’Estadística amb el software lliure R
  • Ana María Ródenas Camacho, Irene Epifanio López. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Proposta de nous mètodes d’aprenentatge i avaluació en les assignatures II02, IG02 i IS 02 (Matemàtiques Bàsiques) de la ESTCE.
  • Amparo Pérez Pérez, Ana María Ródenas Camacho, Irene Epifanio López, Jesús Ríos Garcés, María del Pilar Orús Báguena. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Prova inicial de matemàtiques, recopilació i anàlisi dels resultats d’un projecte plurianual.
  • Amparo Pérez Pérez, Irene Epifanio López, Irene Pitarch Andrés, María del Pilar Orús Báguena, Pablo Gregori Huerta, Sergio Macario Vives, Teresa Maria Bort Martínez. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Elaboració de material docent per a l’autoavaluació i l’autoaprenentatge en enginyeries tècniques
  • Antonio Beltrán Felip, Atanasia Maria Lloria Adanero, Irene Epifanio López. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  Ponències a congressos


  • Functional archetype and archetypoid analysis
  • Irene Epifanio López. 9th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2016). Sevilla (Espanya). 09-12-2016. Científic. 2016. Ed. CFE and CMStatistics networks. ISBN 9789963222711.

  • Cargas de trabajo no presencial ECTS arquetípicas del estudiantado:¿cómo se reparten el trabajo semanalmente?
  • Irene Epifanio López. Avances en tecnologías, innovación y desafío de la educación superior ATIDES 2016 (virtual). C. 24-10-2016. Docent. 2016. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356997.

  • Archetypes and Archetypoids: Contributions for estimating boundary cases in Antropometry and Ergonomics
  • G. Vinué, Irene Epifanio López, S. Alemany. XIV Conferencia Española de Biometría. Ciudad Real (Espanya). 22-05-2013. Científic. 2013.

  • Integrating a Gender Perspective into Statistics
  • Irene Epifanio López, María Victoria Ibáñez Gual. 5th International conference on education and new learning technologies (EDULEARN 2013). Barcelona. 01-07-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461638222.

  • Looking for individualized tasks for continuous assessments into statistics
  • María Victoria Ibáñez Gual, Irene Epifanio López. 5th International conference on education and new learning technologies (EDULEARN 2013). Barcelona. 01-07-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461638222.

  • Coordinación de competencias, de actividades y evaluacion del Màster Universitario en Matemática Computacional
  • Manuel Sanchis López, Vicente Martínez García, Cristina Chiralt Monleon, Irene Epifanio López, Juan Momparler Pechuan, María Purificacion Vindel Cañas, María Victoria Ibáñez Gual, José Antonio López Ortí. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • El Aula virtual y el estudio de las matemáticas. Proyecto de constitución como Seminario permanente (2008/09, 2009/10)
  • María del Pilar Orús Báguena, Irene Epifanio López, Pablo Gregori Huerta, Beatriz Campos Sancho, Joaquín José Castelló Benavent, Cristina Chiralt Monleon, María Victoria Ibáñez Gual, Ana María Lluch Peris, Amparo Pérez Pérez, Amelia Simó Vidal, María Purificacion Vindel Cañas, Francisco José Monserrat Delpalillo, Jesús Ríos Garcés. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • The Analysis of a Social Webquest for Statistics in Engineering
  • Irene Epifanio López. 17th International Conference on Learning. Hong Kong. 06-07-2010. Científic. 2010.

  • A Committed Webquest in Statistics
  • Irene Epifanio López. International Conference on Education and New learning Tecnologies. Barcelona. 05-07-2010. Científic. 2010. Ed. Edulearn. ISBN 9788461393862.

  • Electronic resources for on-site and distance students
  • Irene Epifanio López. International Technology, Education and Development Conference (INTED 2010). Valencia. 08-03-2010. Docent. 2010. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461355389.

  • Stochastic Geometry and Functinoal Data Analysis in Image Analysis
  • Irene Epifanio López. International Workshop on Multivariate Image Analysis. Valencia. 28-09-2009. Científic. 2009.

  • Proximity data visualization with h-plots
  • Irene Epifanio López. The 5th user Conferece. Rennes (Fança). 08-07-2009. Científic. 2009.

  • Texture Classification by functional analysis of size distributions
  • Irene Epifanio López, J. Domingo, G. Ayala. International Conference Signal and Image Processing (SIP2009). Honolulu, Hawaii (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 17-08-2009. Científic. 2009. Ed. ACTA Press. ISBN 9780889868038.

  • Possibilistic classification of Brain Tumors by MRS based on Functional Data Analysis and Subpattern discovery
  • Juan M. García-Gomez, Irene Epifanio López, Margarida Julià- Sape, Daniel Monleón, Javier Vicente, Salvador Tortajada, Elies Fuster, Angel Moreno-Torres, Andrew Peet, Franklyn Howe, Bernardo Celda, Carles Arús, Montserrat Robles. International Society for Magnetic Resonance in Medicine. ISMRM. 17th Scientific Meeting & Exhibition. Honolulu (Hawai). 18-04-2009. Científic. 2009. Ed. International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM). ISBN 9781615673384.

  • Multivariate Functional Data Discrimination Using ICA: Analysis of Hippocampal Diferences in Alzheimer's Disease
  • Irene Epifanio López, Noelia Ventura Campos. Functional and Operatorial Statistics. First International Workshop on Functional and Operational Statistics (IWFOS). Touluse (França). 18-06-2008. Científic. 2008. Ed. Springer. ISBN 9783790820614.

  • Materiales Innovadores de Apoyo al Aprendizaje
  • Irene Epifanio López. V Congreso Iberoamericano de docencia Universitaria. Universidad Politecnica de Valencia. 29-10-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788483634134.

  • Descripción de ángulos de movimiento en tareas de cordinación motora
  • Irene Epifanio López, M.V. Ibáñez, A. Simó. III Jornadas Científicas de las Sociedades Españolas de Epidemiología y de Biometría. Valencia. 22-06-2006. Científic. 2006.

  • Description of vision maps using bivariate functional data analysis
  • Irene Epifanio López, María Victoria Ibáñez Gual. The 5th IASC Asian Conference on Statistical Computing. Hong Kong. 15-12-2005. Científic. 2005.

  • Three approcahces for analysis of mixed nested desings for functional data
  • Irene Epifanio López, G. Ayala, Mª Teresa León. 3rd IASC world conference on Computational Statistics& Data Analysis. Limassol, Cyprus. 28-10-2005. Científic. 2005.

  • Steoreology and image segmentation: Support tools in radiology
  • Irene Epifanio López, José Joaquin Gual Arnau, María Victoria Ibáñez Gual, Amelia Simó Vidal. IX Conferencia Española de Biometría. La Coruña. 28-05-2003. Científic. 2003.

  • Moments of size distributions applied to texture classification
  • Guillermo Ayala, Elena Díaz, Juan Domingo, Irene Epifanio López. Proceedings of the 3nd International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis. Rome, Italy. 18-09-2003. Científic. 2003. Ed. IEEE. ISBN 953184061X.

  • Segmentation of natural landscapes using morphological texture features
  • Irene Epifanio López, Pierre Soille. IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. Piscataway, NJ. 20-07-2003. Científic. 2003. Ed. IEEE. ISBN 0780379292.

  • Clusters of point patterns: classifying corneal edothelia and arragement of microanearysms in retinal images
  • G. Ayala, Irene Epifanio López, Amelia Simó Vidal, V. Zapater. RSS 2002 CONFERENCE. Devon, United Kingdom. 03-09-2002. Científic. 2002.

  • Multi-event tracking with the Condensation algorithm
  • J. Gutierrez, Irene Epifanio López, P. remagnino, G. A. Jones, F. J. Ferri. 9th. Spanish Symposium on Pattern Recognition and Image Analysis. Benicasim (Espanya). 16-05-2001. Científic. 2001. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213515.

  • Waht motion information is perceptually relevant
  • J. Malo, J. Gutierrez, Irene Epifanio López. Journal of Vision. Saratosa USA. 01-01-2001. Científic. 2001. ISSN 1534-7362.

  • A content-based MPEG-2 implementation using perceptually weithted quantization
  • J. Amores, J. Gutierrez, Irene Epifanio López, J. Malo, F. J. Ferri. 9th. Spanish Symposium on Pattern Recognition and Image Analysis. Benicasim (Espanya). 16-05-2001. Científic. 2001. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213515.

  • An active contour model for the automatic detection of the fovea in fluorescein angiographies
  • J. Gutiérrez, Irene Epifanio López, E. de Ves, F.J. Ferri. 15th International Conference on Pattern Recognition 2000. Barcelona (Espanya). 03-09-2000. Científic. 2000. Ed. IEEE. ISBN 0769507506.

  • Random sets and texture analysis
  • Irene Epifanio López, G. Ayala. Proceedings (8 th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems-IPMU 2000). Madrid (Espanya). 31-07-2000. Científic. 2000. Ed. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). ISBN 8495479028.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • Development of statistical methodologies applied to anthropometric data oriented towards the ergonomic design of products
  • Maria Teresa León Mendoza, Irene Epifanio López, Amelia Simó Vidal. Universitat de Valencia. Dept. Estadística e Investigación Operativa. Vinué Visús, Guillermo. Num. 10. 29-05-2014.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • La estadística tras el diseño ergonómico. Aplicación al diseño de las cabinas de aviones
  • Irene Epifanio López. Univesitat de Valencia (Espanya). 25-09-2013.

  • Geometría Estocástica en el análisis de imágenes a través de dos problemas
  • Irene Epifanio López. Universidad Carlos III. 24-03-2006.

  Comités de congresos


  • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Irene Epifanio López, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Ana María Lluch Peris, Vicente Martínez García. Avances en tecnologías, innovación y desafío de la educación superior ATIDES 2016 (virtual). Castelló de la Plana (Espanya). 24-10-2016. Docent.

  • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Irene Epifanio López, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Ana María Lluch Peris, Vicente Martínez García, Iván José Barreda Tarrazona, Sergio Barrachina Mir, Jorge Adell Segura, Miguel Angel Fortea Bagán, Isabel García Izquierdo, María Ripollés Meliá, María José Senent Vidal, Asunción Ventura Franch. Avances en tecnologías, innovación y desafío de la educación superior ATIDES 2016 (virtual). Castelló (Espanya). 24-10-2016. Docent.

  • Irene Epifanio López, José Joaquin Gual Arnau, María Victoria Ibáñez Gual, Vicente Martínez García, Amelia Simó Vidal. II Jornades d'aplicacions de les matemàtiques a la medicina. Castelló de la Plana. 07-06-2011. Científic.

  • Irene Epifanio López, María Victoria Ibáñez Gual, Vicente Martínez García, Amelia Simó Vidal. I Jornada d'aplicacions de les matemàtiques a la medicina. Castelló de la Plana. 29-04-2010. Científic.

  • Amelia Simó Vidal, María Victoria Ibáñez Gual, Ana María Lluch Peris, María Purificacion Vindel Cañas, Irene Epifanio López, Beatriz Campos Sancho, Cristina Chiralt Monleon, María Vicenta Ferrer González, María del Pilar Orús Báguena, Antoni Gil Trilles, Joaquín José Castelló Benavent, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García, Sergio Macario Vives. V Jornades de divulgació Matemàtica: Matemàtica Computacional. Castelló de la Plana. 23-02-2010. Científic.

  • Ana María Lluch Peris, Sergio Macario Vives, Cristina Chiralt Monleon, María Victoria Ibáñez Gual, Irene Epifanio López, Pablo Gregori Huerta, María Vicenta Ferrer González, Beatriz Campos Sancho, María Purificacion Vindel Cañas, Joaquín José Castelló Benavent, Francisco Gregorio González Martínez, Antoni Gil Trilles, Amelia Simó Vidal. IV Jornadas de divulgación matemática. Castellón de la Plana. 24-02-2009. Científic.

  • Amelia Simó Vidal, Sergio Macario Vives, Ana María Lluch Peris, Antoni Gil Trilles, Beatriz Campos Sancho, Joaquín José Castelló Benavent, Irene Epifanio López, Cristina Chiralt Monleon, María Vicenta Ferrer González, María Purificacion Vindel Cañas. III Jornada de divulgació Matemàtica. Castelló de la Plana. 08-05-2008. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Irene Epifanio López. 2018 JOURNAL OF TEXTILE SCIENCE & ENGINEERING.

  • Irene Epifanio López. 2018 INFORMATION SCIENCES.

  • Irene Epifanio López. 2017 JOURNAL OF MATHEMATICAL IMAGING AND VISION.

  • Irene Epifanio López. 2017 INFORMATION SCIENCES.

  • Irene Epifanio López. 2017 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS.

  • Irene Epifanio López. 2017 ENTROPY.

  • Irene Epifanio López. 2017 IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS.

  • Irene Epifanio López. 2017 CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS.

  • Irene Epifanio López. 2017 ADVANCES IN DATA ANALYSIS AND CLASSIFICATION.

  • Irene Epifanio López. 2017 JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES A-STATISTICS IN SOCIETY.

  • Irene Epifanio López. 2017 COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS.

  • Irene Epifanio López. 2016 INFORMATION SCIENCES.

  • Irene Epifanio López. 2016 SCIENTOMETRICS.

  • Irene Epifanio López. 2016 JOURNAL OF APPLIED STATISTICS.

  • Irene Epifanio López. 2016 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS.

  • Irene Epifanio López. 2016 IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING.

  • Irene Epifanio López. 2015 TECHNOMETRICS.

  • Irene Epifanio López. 2015 JOURNAL OF APPLIED STATISTICS.

  • Irene Epifanio López. 2015 Mathematical Geosciences.

  • Irene Epifanio López. 2015 IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS.

  • Irene Epifanio López. 2015 IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATIONS AND REMOTE SENSING.

  • Irene Epifanio López. 2015 JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES A-STATISTICS IN SOCIETY.

  • Irene Epifanio López. 2015 CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS.

  • Irene Epifanio López. 2015 IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING.

  • Irene Epifanio López. 2014 JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES A-STATISTICS IN SOCIETY.

  • Irene Epifanio López. 2014 TECHNOMETRICS.

  • Irene Epifanio López. 2014 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS.

  • Irene Epifanio López. 2014 JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES A-STATISTICS IN SOCIETY.

  • Irene Epifanio López. 2014 IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING.

  • Irene Epifanio López. 2014 SCIENTIFIC WORLD JOURNAL (EN LINEA).

  • Irene Epifanio López. 2014 Mathematical Geosciences.

  • Irene Epifanio López. 2013 RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES.

  • Irene Epifanio López. 2013 EDUCATIONAL RESEARCH.

  • Irene Epifanio López. 2013 SCIENTIFIC WORLD JOURNAL (EN LINEA).

  • Irene Epifanio López. 2012 IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS.

  • Irene Epifanio López. 2011 COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS.

  • Irene Epifanio López. 2010 Mathematical Geosciences.

  • Irene Epifanio López. 2010 IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS.

  • Irene Epifanio López. 2010 JOURNAL OF BIOMECHANICS.

  • Irene Epifanio López. 2010 LEARNING ORGANIZATION.

  • Irene Epifanio López. 2009 IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING.

  • Irene Epifanio López. 2009 IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING.

  • Irene Epifanio López. 2008 IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING.

  • Irene Epifanio López. 2008 COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS.

  • Irene Epifanio López. 2008 COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS.

  • Irene Epifanio López. 2008 SIGNAL PROCESSING.

  • Irene Epifanio López. 2006 IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING.

  • Irene Epifanio López. 2003 IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING.

  Apunts docents


  • Prácticas de R y R-commander para Matemáticas II en el Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
  • Irene Epifanio López, Atanasia Maria Lloria Adanero. 2014. Universitat Jaume I.

  • Cuestiones de Autoevaluación de Estadística para Matemáticas II en el grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
  • Irene Epifanio López, Atanasia Maria Lloria Adanero. 2012. Universitat Jaume I.

  • Prácticas de Métodos Numéricos con Octave para Matemáticas II en el grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
  • Irene Epifanio López, Pablo Gregori Huerta, Atanasia Maria Lloria Adanero, Amelia Simó Vidal. 2012. Ref. colec. 361. Universitat Jaume I.

  • Material docente para prácticas con R de la asignatura IG23 Ampliación de Estadística
  • Ana María Ródenas Camacho, Irene Epifanio López. 2006. Ref. CS-275-2006. Universitat Jaume I.

  • Material docente para el autoaprendizaje y la autoevaluación de la asignatura IS12. Estadística
  • Irene Epifanio López. 2003. Ref. CS-481-2005. Universitat Jaume I.

  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16