UJI

Informació personal

GUINOT MARTÍNEZ, MARTA
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Dret Públic - Dret Penal
 • Membre del grup d'investigació Centre d'Estudis sobre Administració de Justícia
 • JC2212DD - (964 728679)
 • mguinot@uji.es
 • Ressenya Personal

  Professora Associada de Dret Penal des de l'any 2007, impartint docència en els títols de Grau en Dret i Grau en Criminologia i Seguretat.

  Diplomada en Grafologia.Instituto d'Estudis Piscografologicos. València. 1997.

  Diplomada en Perícia Cal·ligràfica. Associació Catalana de grafòlegs Professionals. Barcelona. 1997.

  Postgrau en Grafologia Superior i Perícia Cal·ligràfica. Escola Superior Internacional de Direccion d'Empreses-Universitat Internacional de Catalunya. Barcelona. 1998.

  Llicenciada en Dret per la UJI (1999-2003)

  Llicenciada en Criminologia per la UV (2003-2005)

  Màster Interuniversitari en Sistema de Justícia Penal (2011)

  Acreditació del Ministeri de l'Interior, Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, Division de Formació i Perfeccionament com a professora habilitada per impartir les matèries jurídiques i socioprofessionals en els centres de formacion, actualizacion i ensinistrament del personal de seguretat privada. 2011.

  Junta Qualificadora de Coneixemenst de València. Nivell Oral.


  Publicacions:

  Problemes aplicatius del denominat període de Seguretat. derechopenalonline. 2008.

  Tràfic de drogues i la reforma del principi de justícia universal, en tràfic de drogues i delinqüència connexa. Coord. Vidales Rodriguez, C. Tirant lo Blanc. 2014

  Balnqueo i principi de justícia universal, en Regimen Juridico de l'Prevencion i Repressió de blanqueig de capitals, Coord. Fabra Valls, M. Tirant lo Blanc. 2015.


  Advocada en exercici des de l'any 2004. Il·lustre Col·legi d'Advocats de Castelló.
  Professora Associada de Dret Penal des de l'any 2007, impartint docència en els títols de Grau en Dret i Grau en Criminologia i Seguretat.

  Diplomada en Grafologia.Instituto d'Estudis Piscografologicos. València. 1997.

  Diplomada en Perícia Cal·ligràfica. Associació Catalana de grafòlegs Professionals. Barcelona. 1997.

  Postgrau en Grafologia Superior i Perícia Cal·ligràfica. Escola Superior Internacional de Direccion d'Empreses-Universitat Internacional de Catalunya. Barcelona. 1998.

  Llicenciada en Dret per la UJI (1999-2003)

  Llicenciada en Criminologia per la UV (2003-2005)

  Màster Interuniversitari en Sistema de Justícia Penal (2011)

  Acreditació del Ministeri de l'Interior, Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, Division de Formació i Perfeccionament com a professora habilitada per impartir les matèries jurídiques i socioprofessionals en els centres de formacion, actualizacion i ensinistrament del personal de seguretat privada. 2011.

  Junta Qualificadora de Coneixemenst de València. Nivell Oral.


  Publicacions:

  Problemes aplicatius del denominat període de Seguretat. derechopenalonline. 2008.

  Tràfic de drogues i la reforma del principi de justícia universal, en tràfic de drogues i delinqüència connexa. Coord. Vidales Rodriguez, C. Tirant lo Blanc. 2014

  Balnqueo i principi de justícia universal, en Regimen Juridico de l'Prevencion i Repressió de blanqueig de capitals, Coord. Fabra Valls, M. Tirant lo Blanc. 2015.


  Advocada en exercici des de l'any 2004. Il·lustre Col·legi d'Advocats de Castelló.
  Professora Associada de Dret Penal des de l'any 2007, impartint docència en els títols de Grau en Dret i Grau en Criminologia i Seguretat.

  Diplomada en Grafologia.Instituto d'Estudis Piscografologicos. València. 1997.

  Diplomada en Perícia Cal·ligràfica. Associació Catalana de grafòlegs Professionals. Barcelona. 1997.

  Postgrau en Grafologia Superior i Perícia Cal·ligràfica. Escola Superior Internacional de Direccion d'Empreses-Universitat Internacional de Catalunya. Barcelona. 1998.

  Llicenciada en Dret per la UJI (1999-2003)

  Llicenciada en Criminologia per la UV (2003-2005)

  Màster Interuniversitari en Sistema de Justícia Penal (2011)

  Assistència a Congressos, cursos, seminaris;
  -IV Congrés d'Estudiants de Criminologia. "Delinqüència Organitzada". Universitat de València. 1999.
  -Seminari L'urbanisme factor de corrupció. Santander 2006. Universitat Internacional Menéndez Pelayo. 30 hores.
  -IV Congrés Espanyol de Criminologia. Màlaga 2007. Institut Andalús Interuniversitari de Criminologia. Universitat de Màlaga. 20 hores.
  Curs Circulació i abancalament de capitals. Castelló 2008. Institut d'Estudis Fiscals. Ministeri d'Economia i Hisenda. 4 hores
  -Curs Finançament del terrorisme, blanqueig de capitals i secret bancari. Castelló 2008. Universitat Jaume I. 20 hores.
  
  Comunicacions en Congressos;
  II Curs sobre seguretat viària i sinistralitat, amb la comunicació "Dificultats en l'aplicació pràctica dels nous delictes contra la seguretat viària". Universitat Jaume I. 2007
  III Curs sobre seguretat viària i sinistralitat, amb la comunicació "L'aplicació pràctica dels nous delictes contra la seguretat viària". Universitat Jaume I. 2008
  Curs "La reforma del Codi Penal", Escola de Seguretat Pública de l'Ajuntament de Castelló. 2010.
  Conferència, "Límits constitucionals a la investigació criminal", Centre d'Estudis sobre Prevenció i Seguretat, Universitat Jaume I. 2011.
  Conferència "La víctima en l'execució de sentència a la llum del nou Estatut Jurídic de la Víctima", Societat Espanyola d'Investigació en Perfils Criminològics. Alacant. Març 2015.
  Conferència "Víctima i execució de pena" en el Curs "Per la Justícia social: Crim Victims in Comparative Context" UJI i JOHN JAY College of Criminal Justice. Juliol 2015.  Acreditació del Ministeri de l'Interior, Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, Division de Formació i Perfeccionament com a professora habilitada per impartir les matèries jurídiques i socioprofessionals en els centres de formacion, actualizacion i ensinistrament del personal de seguretat privada. 2011.

  Junta Qualificadora de Coneixemenst de València. Nivell Oral.


  Publicacions:

  Problemes aplicatius del denominat període de Seguretat. derechopenalonline. 2008.

  Tràfic de drogues i la reforma del principi de justícia universal, en tràfic de drogues i delinqüència connexa. Coord. Vidales Rodriguez, C. Tirant lo Blanc. 2014

  Balnqueo i principi de justícia universal, en Regimen Juridico de l'Prevencion i Repressió de blanqueig de capitals, Coord. Fabra Valls, M. Tirant lo Blanc. 2015.


  Advocada en exercici des de l'any 2004. Il·lustre Col·legi d'Advocats de Castelló.

  Investigació

   La reforma del principio de justicia universal y el delito de tráfico de drogas. Editorial Tirant lo Blanch. En premsa


  Horari Actual


  Consultar Tutories
  Consultar Horari Docència

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  CS1027 - Formes Específiques de Criminalitat Grau en Criminologia i Seguretat
  CS1044 - Trabajo de Final de Grado Grado en Criminología y Seguridad
  DA0118 - Dret Penal II: Part Especial Doble Grau en Administració d'Empreses i Dret
  DR1018 - Dret Penal II: Part Especial Grau en Dret
  DR1052 - Trabajo de Final de Grado Grado en Derecho

  Publicacions


  Llibres


  • La reforma del principio de justicia universal y el delito de tráfico de drogas
  • Marta Guinot Martínez. 2018. Autoria. Científic. ISBN 9788491697268. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch.

  Capítols de llibre


  • El delito de blanqueo de capitales
  • Marta Guinot Martínez, Catalina Vidales Rodríguez. Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch. 2015. ISBN 9788490864838. Científic.

  • Tráfico de drogas y la reforma del principio de justicia universal
  • Marta Guinot Martínez. Tráfico de drogas y delincuencia conexa. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch. 2014. ISBN 9788490862988. Científic.