UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

MARZÀ IBÀÑEZ, ANNA
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Representant CIT
 • Tutor/a d'intercanvi
 • Membre del grup d'investigació TRAMA - Traducció per als Mitjans Audiovisuals i Accessibilitat
 • Membre del grup d'investigació TRAP - Traducció i Postmonolingüisme
 • HC2240DD - (964 729708)
 • amarza@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-0490-1546
 • Ressenya Personal

  Anna Marzà és llicenciada en traducció i interpretació i ajudant en l’àrea de didàctica de la llengua i la literatura del departament d’educació, especialitzada en la didàctica de llengües estrangeres. És membre de la Unitat d’Educació Multilingüe de l’UJI.

  En recerca, combina la vessant traductològica i la didàctica. L’estudi de les característiques que defineixen la llengua del doblatge al valencià és el focus del seu treball de recerca i la tesi doctoral en curs. Amb el seu grup de recerca TRAMA (Traducció i Comunicació en els Mitjans Audiovisuals) ha participat en diversos projectes I+D+I de convocatòries públiques relacionats amb la descripció de les normes professionals de la traducció audiovisual a Espanya.

  En l’àmbit de la didàctica, treballa en tres principals línies de recerca. D’una banda, a partir de la col·laboració directa amb docents i les observacions d’aula, investiga la introducció de l’anglès a infantil des d’una perspectiva multilingüe. D’altra banda, investiga l’ús de la traducció audiovisual com a eina per a l’aprenentatge de llengües en primària. Finalment, participa en un projecte de recerca interuniversitari finançat pel MinECo centrat en els factors predictors de l’expressió escrita a primària. Col·labora activament amb Escola Valenciana i la Conselleria d’Educació amb ponències i cursos d’assessorament i formació continuada per a mestres.

  Ha impartit docència en el grau de traducció i interpretació de l’UJI (subtitulació convencional, subtitulació per a sords i audiodescripció per a cecs) i en el grau de mestre de primària (didàctica de la llengua anglesa i pràcticum). En postgrau, és la responsable del mòdul de doblatge del Master Europeo di Traduzione Audiovisiva (METAV), títol de la Universitat de Parma; imparteix docència en el mòdul d’audiodescripció del Máster en Traducción Audiovisual de l’ISTRAD; i al Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües imparteix Programació integrada de llengües.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Anna Marzà Ibàñez


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 11:30 14:30 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 11:30 14:30 04-02-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Anna Marzà Ibàñez


  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MI1823 - PR1 Dilluns 12:30 14:00 11-01-2021 29-03-2021
  MI1823 - PR1 Dimecres 11:00 12:30 13-01-2021 31-03-2021
  MI1823 - PR2 Dilluns 11:00 12:30 11-01-2021 29-03-2021
  MI1823 - PR2 Dimecres 12:30 14:00 13-01-2021 31-03-2021
  MI1823 - TE1 Dijous 09:30 11:00 07-01-2021 25-03-2021
  MI1823 - TE1 Dimarts 09:30 11:00 12-01-2021 30-03-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MI1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1823 - Didàctica de la Llengua Anglesa Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018)
  MI1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil (Plan de 2018)
  MP1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria (Plan de 2018)
  SBC017 - Programació Integrada de Llengües Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)
  SBC042 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • La reflexió interlingüística a l'educació infantil, una eina per a l'aproximació a la llengua escrita
  • Anna Marzà Ibàñez, Isabel Maria Ríos García. LLENGUA, SOCIETAT I COMUNICACIÓ. Num. 14. pp. 38-46. 2016. Científic.

  • Las normas profesionales de la traducción para el doblaje en España
  • Anna Marzà Ibàñez, Gloria Torralba Miralles. TRANS. REVISTA DE TRADUCTOLOGÍA. Num. 17. pp. 35-50. 2013. Científic.

  • Evaluation criteria and film narrative. A frame to teaching relevance in audio description
  • Anna Marzà Ibàñez. PERSPECTIVES - STUDIES IN TRANSLATION THEORY AND PRACTICE. Num. 3. Vol. 18 . pp. 143-153. 2010. Científic.

  • The language we watch: an approach to the linguistic model of Cataln in dubbing
  • Anna Marzà Ibàñez, Federico Chaume Varela, Gloria Torralba Miralles, A. Alemany. MERCATOR MEDIA FORUM. Num. 9. pp. 14-25. 2006. Científic.

  Llibres


  • La llengua perifèrica. El doblatge a les televisions públiques valenciana i balear
  • Anna Marzà Ibàñez, Ana M. Prats Rodríguez. 2018. Autoria. Científic. ISBN 9788497666329. Vic (Espanya). Ed. Eumo Editorial; Universitat d’Alacant, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Jaume I, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de València, Universitat de Vic..

  • La Traducción para el doblaje en España. Mapa de convenciones
  • Beatriz Cerezo Merchán, Federico Chaume Varela, Joaquín Granell Zafra, José Luis Martí Ferriol, Juan José Martínez Sierra, Anna Marzà Ibàñez, Gloria Torralba Miralles. 2016. Autoria. Científic. ISBN 9788416356003. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Literatura infantil i juvenil tradüida al català de 2001 a 2005
  • Ana Cristina García de Toro, Pilar Ezpeleta Piorno, Anna Marzà Ibàñez, Gloria Torralba Miralles, Daniel Pérez i Grau, Teresa Molés Cases. 2009. Autoria. Científic. ISBN 9788492690008. Valencia. Ed. Reproexpres.

  Capítols de llibre


  • Incidental Language Learning through Subtitled Cartoons: Is it Possible in a Dubbing Country?
  • Anna Marzà Ibàñez, Gloria Torralba Miralles. Subtitles and Language Learning. Principles, estrategies and practical experiences. Switzerland. Ed. Peter Lang. 2015. ISBN 9783034315296. Científic.

  • El modelo de la lengua del doblaje: las unidades fraseológicas en las traducciones de RTVV
  • Gloria Torralba Miralles, Anna Marzà Ibàñez, Federico Chaume Varela. Lenguas especializadas, fijación y traducción. Alacant (Espanya). Ed. Universitat d'Alacant. 2012. ISBN 9788497172097. Científic.

  • The language of dubbing: present facts and future perspectives
  • Anna Marzà Ibàñez, Federico Chaume Varela. Analysing Audiovisual Dialogue. Bolonya. Ed. Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna (CLUEB). 2009. ISBN 9788849131598. Científic.

  Ponències a congressos


  • Proyecto PLURITAV: Cómo evaluar las competencias plurilingües del alumnado
  • Gloria Torralba Miralles, Anna Marzà Ibàñez. XIX Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura (SEDLL). Almería (Espanya). 28-11-2018. Científic. 2018.

  • PluriTAV: desarrollo de las competencias plurilingües mediante el uso de la traducción audiovisual
  • Anna Marzà Ibàñez, Gloria Torralba Miralles, Beatriz Cerezo Merchán, Juan José Martínez Sierra. IV Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red (IN-RED 2018). València (Espanya). 19-07-2018. Científic. 2018. Ed. Universitat de València. ISBN 9788490487501.

  • Com s'avaluen les competències plurilingües? Proposta de test
  • Gloria Torralba Miralles, Anna Marzà Ibàñez. VII Jornades d'Innovació Docent en l'Educació Superior - IDES 2018. València (Espanya). 09-07-2018. Docent. 2018.

  • Educació artística i anglès
  • Anna Marzà Ibàñez. Arts or Crafts? Més enllà de la manualitat. Castelló (Espanya). 02-02-2018. Docent. 2018.

  • Per una didàctica del plurilingüisme
  • Anna Marzà Ibàñez. Simposi d’Educació Plurilingüe (codi: 17SP51IN003). València (Espanya). 06-07-2017. Docent. 2017.

  • Llengües de casa, llengües d’escola: la interculturalitat a través de textos identitaris
  • Anna Marzà Ibàñez, G. Torralba. VIII Seminari Internacional: L’aula com a àmbit d’investigació sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua. Vic (Espanya). 26-01-2017. Científic. 2017.

  • CLILL in educational centres: Real practices
  • Anna Marzà Ibàñez. AICLE aplicat a Educació Secundària i Superior en contextos multilingües. Universitat Jaume I (Espanya). 18-10-2016. Científic. 2016.

  • Cap a una gestió multilingüe de l’anglès en una aula de 4 anys
  • Anna Marzà Ibàñez, Isabel María Ríos García. XV Congreso de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura: Retos en la adquisición de las literaturas y las lenguas en la era digital. València (Espanya). 19-11-2014. Científic. 2014.

  • L'adquisició de vocabulari a través de la subtitulació: fins a quin grau té cabuda a les aules?
  • Gloria Torralba Miralles, Anna Marzà Ibàñez. XV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didàctica de la Lengua y la Literatura. Universitat Politècnica de València (Espanya). 19-11-2014. Científic. 2014.

  • Traducció i accessibilitat a l'aula: l'aprenentatge per projectes a través de l'audiodescripció teatral
  • Anna Marzà Ibàñez. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • System and patronage in the Catalan television industry
  • Anna Marzà Ibàñez. 3rd International conference Media for All. Amberes. 22-10-2009. Científic. 2009.

  • What is relevant in AD?
  • Anna Marzà Ibàñez. ARSAD. Barcelona. 10-06-2009. Científic. 2009.

  • La traducció audiovisual de l'animació a RTVV
  • Anna Marzà Ibàñez. XVI Seminari sobre la traducció a Catalunya. Vil#lanova i la Geltrú (Barcelona). 01-03-2009. Científic. 2009. ISSN 1885-2734.

  • All for one or one for all? What lies behind the creation of a linguaistic model for dubbing: The case Catalan
  • Anna Marzà Ibàñez. Languages & The Media, 6th International Conference & Exhibition on Language Transfer in Audiovisual Media. Berlin. 25-10-2006. Científic. 2006.

  • Modelo de lengua y autocensura en el doblaje. El caso valenciano
  • Anna Marzà Ibàñez. New research in translation and interpreting. Tarragona. 20-10-2006. Científic. 2006.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Translation and Language Learning: one (plurilingual) step further
  • Anna Marzà Ibàñez. University College of London / Universidad de Córdoba (Regne Unit). 02-05-2019.

  • Conseqüències didàctiques del tractament integrat de llengües en un context plurilingüe
  • Anna Marzà Ibàñez. Universitat d’Alacant (Espanya). 07-06-2018.

  Comités de congresos


  • Federico Chaume Varela, Anna Marzà Ibàñez, Ana María Muñoz Miquel, Gloria Torralba Miralles. PluriTAV International Conference: Multilingualism, Translation and Languages Teaching. Valencia (Espanya). 24-10-2019. Científic.

  • Adoración Sales Salvador, Marta Renau Michavila, Ulrike Oster, Francisco José Raga Gimeno, Heike Anna Berta Margarete Van Lawick Brozio, Kim Schulte, Josep Roderic Guzmán Pitarch, Rosa María Agost Canós, Pilar Ezpeleta Piorno, Esther Monzó Nebot, Anna Marzà Ibàñez, María del Carmen Lázaro Guillamón, Catalina Vidales Rodríguez, Andrea Planchadell Gargallo, Irene De Higes Andino. XI Jornades Internacionals de Traducció i Interpretació: Les llengües minoritzades en l'ordre postmonolingüe. Castelló de la Plana (Espanya). 10-05-2017. Científic.

  • Anna Marzà Ibàñez, Ana Tamayo Masero. VI Setmana de la Traducció Audiovisual. Universitat Jaume I (Espanya). 23-04-2013. Científic.

  • Beatriz Cerezo Merchán, Anna Marzà Ibàñez. V Setmana de la Traducción Audiovisual. Castelló de la Plana (Espanya). 22-04-2012. Científic.