UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

RODRÍGUEZ ARRASTIA, MIGUEL JESÚS
 • Ajudant/a
 • Membre del grup d'investigació CYS - Cures i Salut
 • MD0225DD - (964 387803)
 • arrastia@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-9430-4272

 • Horari Actual


  Horari de tutories de Miguel Jesús Rodríguez Arrastia


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 09:00 10:30 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 09:00 10:30 23-01-2020 23-02-2020
  Dimecres 17:30 19:00 24-02-2020 05-04-2020
  Dimecres 09:00 10:30 06-04-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Miguel Jesús Rodríguez Arrastia


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  IN1111 - PR1 Dijous 10:30 12:30 24-10-2019 31-10-2019
  IN1111 - PR1 Dijous 08:00 10:00 07-11-2019 07-11-2019
  IN1111 - PR1 Dilluns 10:30 12:30 21-10-2019 04-11-2019
  IN1111 - PR1 Dimarts 10:30 12:30 29-10-2019 29-10-2019
  IN1111 - PR1 Dimecres 12:30 14:30 30-10-2019 30-10-2019
  IN1111 - PR1 Dimecres 10:30 12:30 23-10-2019 23-10-2019
  IN1111 - PR1 Divendres 10:30 12:30 25-10-2019 25-10-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  IN1111 - PR2 Dijous 18:00 20:00 26-03-2020 30-04-2020
  IN1111 - PR2 Dilluns 15:30 17:30 06-04-2020 06-04-2020
  IN1111 - PR2 Dimarts 18:00 20:00 21-04-2020 21-04-2020
  IN1111 - PR2 Dimecres 20:00 22:00 29-04-2020 29-04-2020
  IN1111 - PR2 Dimecres 15:30 17:30 08-04-2020 22-04-2020
  IN1111 - PR2 Divendres 18:00 20:00 03-04-2020 03-04-2020
  IN1111 - PR2 Divendres 15:30 17:30 27-03-2020 24-04-2020
  IN1136 - LA1 Dimarts 10:30 12:30 05-05-2020 12-05-2020
  IN1136 - LA1 Dimarts 12:30 14:30 05-05-2020 12-05-2020
  IN1136 - LA1 Dimecres 12:30 14:30 20-05-2020 20-05-2020
  IN1136 - LA1 Dimecres 10:30 12:30 20-05-2020 20-05-2020
  IN1136 - LA1 Divendres 10:30 12:30 08-05-2020 08-05-2020
  IN1136 - LA1 Divendres 12:30 14:30 08-05-2020 08-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  IN1111 - Fonaments Teòrics i Metodològics Grau en Infermeria
  IN1136 - Transculturalitat i Cura Grau en Infermeria
  IN1138 - Trabajo de Final de Grado Grado en Enfermería
  SBL017 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Ciències de la Infermeria (Pla de 2013)