UJI

Informació personal

CATALÁN GIL, JESÚS
 • Personal investigador en formació (Programa FPI Pla estatal)
 • Becari/ària FPI del Ministeri
 • Ingeniería Térmica
 • TC2341DD - (964 728133)
 • UB1032SD - (964 387610)
 • jcatalan@uji.es
 • Horari Actual  Horari de tutories de Jesús Catalán Gil


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Divendres 10:00 11:00 24-01-2019 31-07-2019

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Jesús Catalán Gil


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EM1022 - LA1 Dimecres 17:15 19:45 24-10-2018 12-12-2018
  EM1022 - LA2 Dimecres 17:15 19:45 17-10-2018 19-12-2018

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EM1022 - LA1 Dimarts 17:31 20:00 12-03-2019 12-03-2019
  EM1022 - LA1 Dimarts 17:30 20:00 26-02-2019 14-05-2019
  EM1022 - LA2 Dimarts 17:30 20:00 19-02-2019 30-04-2019
  ET1037 - TE1 Dijous 15:00 16:00 24-01-2019 16-05-2019
  ET1037 - TE1 Dimarts 15:00 16:45 29-01-2019 21-05-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EM1022 - Màquines i Instal·lacions Tèrmiques Grau en Enginyeria Mecànica
  ET1037 - Calor i Fred Industrial Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales