UJI

Informació personal

DÍAZ SANAHUJA, CARLOS
 • Personal investigador en formació (Programa FPU Pla Estatal)
 • Becari/ària FPU del Ministeri
 • Membre del grup d'investigació EEA - Electricitat, Electrònica i Automàtica
 • TC2124DL - (964 728774)
 • csanahuj@uji.es

 • Horari Actual


  Horari de tutories de Carlos Díaz Sanahuja


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 17:30 18:30 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 17:30 18:30 04-02-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Carlos Díaz Sanahuja


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1023 - LA3 Dijous 15:00 17:30 22-10-2020 10-12-2020
  EE1023 - PR6 Dimecres 11:17 13:15 25-11-2020 25-11-2020
  EE1023 - PR6 Dimecres 11:15 13:15 21-10-2020 21-10-2020
  EE1023 - PR6 Dimecres 11:16 13:15 04-11-2020 13-01-2021
  EM1023 - LA4 Dimarts 15:00 17:30 27-10-2020 15-12-2020
  EM1023 - LA6 Dimarts 15:00 17:30 03-11-2020 12-01-2021
  EQ1023 - LA4 Dimarts 15:00 17:30 27-10-2020 15-12-2020
  EQ1023 - LA6 Dimarts 15:00 17:30 03-11-2020 12-01-2021
  ET1023 - LA3 Dijous 15:00 17:30 22-10-2020 10-12-2020
  ET1023 - PR6 Dimecres 11:17 13:15 25-11-2020 25-11-2020
  ET1023 - PR6 Dimecres 11:15 13:15 21-10-2020 21-10-2020
  ET1023 - PR6 Dimecres 11:16 13:15 04-11-2020 13-01-2021

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1030 - LA4 Dijous 13:00 15:30 18-02-2021 27-05-2021
  ET1030 - LA4 Dijous 13:00 15:30 18-02-2021 27-05-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1023 - Sistemes Automàtics Grau en Enginyeria Elèctrica
  EE1030 - Automatització Industrial Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1023 - Sistemes Automàtics Grau en Enginyeria Mecànica
  EQ1023 - Sistemes Automàtics Grau en Enginyeria Química
  ET1023 - Sistemes Automàtics Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  ET1030 - Automatització Industrial Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials