UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

BELLÉS FORTUÑO, BEGOÑA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Membre
 • Membre del grup d'investigació GENTT - Gèneres Textuals per a la Traducció
 • Membre del grup d'investigació ANTIQUA - Història Antiga i Arqueologia
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI LÓPEZ PIÑERO
 • Director/a de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES I APLICADES
 • HC0312DD - (964 729679)
 • HC2S28DL - (964 729972)
 • bbelles@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-6432-3226
 • Ressenya Personal

  Begoña Bellés Fortuño, PhD, is a senior lecturer in the Department of English Studies at Universitat Jaume I, Spain, where she lectures English Studies degree students as well as in the degrees of Medicine and Nursing. She is currently the Director of the Interuniversity Institute of Modern Applied Languages (IULMA) at Universitat Jaume I. She was a Morley Scholar in the ELI (English Language Institute) at the University of Michigan (Ann Arbor, USA) in 2007, where she worked together with the MICASE team. She has been a visiting researcher in Universities such as Midsweden University (Sweden), Katolische Univesität Eichstaett (Germany) or the University of Edinburgh (UK). She has published articles in RESLA (Revista Española de Lingüística Aplicada) and Verbeia; she co-edited the volume Corpus-Based Approaches to English Language Teaching (2010, Continuum), a compilation of research exploring different ways to apply corpus-based and corpus-informed approaches to English language teaching. Recent publications include the chapters:  Marginal Stories in Classroom Asides in M. Gotti & C. Sancho-Guida, Narratives in Academic and Professional Genres, Peter Lang; and Popular Science Articles vs Scientific Articles: A Tool for Medical Education in Ordoñez-Lopez, P. & Edo-Marzá, N. Medical Discourse in Professional, Academic and Popular Settings, Multilingual Matters. Her research interests are focused on Discourse Analysis, and more concretely, academic discourse both written and spoken, as well as on Discourse of Medicine and clinical setting communication encounters. In the educational side, she runs an educational project on CLIL in the university classroom.

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Teaching Language and Content in Multicultural and Multilingual Classrooms. CLIL and EMI Approaches
  • María Luisa Carrió Pastor, Begoña Bellés Fortuño. 2021. Edició. Científic. ISBN 9783030566142. Cham (Suïssa). Ed. Palgrave Macmillan.

  • El arte rupestre en la provincia de Castellón: historia, contexto y análisis
  • Begoña Bellés Fortuño. 2013. Traducció sense aparell crític. Científic. ISBN 9788480219105. Castellón de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Corpus-Based Approaches to English Language Teaching
  • María Carmen Campoy Cubillo, Begoña Bellés Fortuño, Maria Lluïsa Gea Valor. 2010. Edició. Científic. ISBN 9781847065377. Great Britain. Ed. Continuum International Publishing Group.

  • La descripción científico-técnica en inglés y en francés
  • Begoña Bellés Fortuño, Marina López Martínez. 2010. Autoria. Docent. ISBN 9788469309971. Castellón de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • PROMOTE Your International Career
  • María Isabel Beas Collado, Begoña Bellés Fortuño. 2010. Autoria. Docent. ISBN 9788461474233. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Exploring Corpus-Based Research in English Language Teaching
  • Begoña Bellés Fortuño, María Carmen Campoy Cubillo, Maria Lluïsa Gea Valor. 2009. Edició. Científic. ISBN 9788480217200. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Hablar inglés en la universidad: docencia e investigación
  • Begoña Bellés Fortuño, Inmaculada Fortanet Gómez, Rosa Giménez Moreno, Juan Carlos Palmer Silveira, Miguel Francisco Ruiz Garrido. 2008. Autoria. Científic. ISBN 9788496491892. Oviedo. Ed. Septem Ediciones.

  • Cognitive and Discourse Approaches to Metaphor and Metonymy
  • José Luis Otal Campo, Ignasi Navarro Ferrando, Begoña Bellés Fortuño. 2005. Edició. Científic. ISBN 8480214961. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Introduction
  • Begoña Bellés Fortuño. Teaching Language and Content in Multicultural and Multilingual Classrooms. CLIL and EMI Approaches. Cham (Suïssa). Ed. Palgrave Macmillan. 2021. ISBN 9783030566142. Científic.

  • CLIL Assessment: Accommodating the Curricular Design in HE
  • Begoña Bellés Fortuño. Teaching Language and Content in Multicultural and Multilingual Classrooms. CLIL and EMI Approaches. Cham (Suïssa). Ed. Palgrave Macmillan. 2021. ISBN 9783030566142. Científic.

  • El aprendizaje de la competencia comunicativa aplicada al contexto clínico: presentación de un estudio piloto
  • Begoña Bellés Fortuño, Teresa Molés Cases. Traducción, Interpretación y Ciencia: textos, contextos y tendencias contemporáneas. Granada (Espanya). Ed. Comares. 2018. ISBN 9788490457634. Científic.

  • Popular Science Articles vs Scientific Articles: A Tool for Medical Education
  • Begoña Bellés Fortuño. Medical Discourse in Professional, Academic and Popular Settings. Bristol (Regne Unit). Ed. Multilingual Matters. 2016. ISBN 9781783096251. Científic.

  • Academic discourse in Higher Education: Binding academic cultures
  • Begoña Bellés Fortuño. Zwischen den sprachen. Fetschrift für Marianne Häuptle-Barceló. (276) (Alemanya). Ed. Eichstaett Academic Press UG. 2014. ISBN 9783943318104. Científic.

  • Marginal Stories in Classroom Asides
  • Begoña Bellés Fortuño. Narratives in Academic and Professional Genres. (756) (Suïssa). Ed. Peter Lang. 2013. ISBN 9783034304269. Científic.

  • Introduction to Corpus Linguistics and ELT
  • María Carmen Campoy Cubillo, Begoña Bellés Fortuño, Maria Lluïsa Gea Valor. Corpus-Based Approaches to English Language Teaching. Great Britain. Ed. Continuum International Publishing Group. 2010. ISBN 9781847065377. Científic.

  • 'I sort of feel like, um, I want to, agree with for the most part...' Reporting Intuitions and Ideas in Spoken Academic Discourse
  • Begoña Bellés Fortuño, María Carmen Campoy Cubillo. Corpus-Based Approaches to English Language Teaching. Great Britain. Ed. Continuum International Publishing Group. 2010. ISBN 9781847065377. Científic.

  • Pragamatics markeres in Academic Discourse: The Cases of well and the Spanish Counterparts bien and bueno
  • Begoña Bellés Fortuño, Inmaculada Fortanet Gómez. Pragmatics applied to language teaching and learning. UK. Ed. Cambridge Scholars Publishing. 2009. ISBN 1443809721. Científic.

  • La movilidad de los titulados de la UJI: Estancias en prácticas internacionales a través del programa Leonardo da Vinci
  • Begoña Bellés Fortuño, Irma Mulet Vilar, María Elena Baynat Monreal, María Pilar Álvarez Saenz. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  • Avaluació, selecció i classificació de recursos d’Internet per al aprenentatge de l’anglès per a Informàtica. Elaboració d’una guia didàctica per a estudiants/usuaris en suport CD-Rom.
  • Begoña Bellés Fortuño, María Noelia Ruiz Madrid. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Utilització del llenguatge específic en l’exemplificació dels conceptes de Llengua Anglesa I, II i III de Filologia Anglesa.
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Miguel Francisco Ruiz Garrido, Juan Carlos Palmer Silveira, Begoña Bellés Fortuño. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Anàlisi de la influencia de la docència en anglés en l’aprenentatge d’assignatures de Enginyeria Industrial en el projecte EURUJI per a una millora docent.
  • Begoña Bellés Fortuño, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Ampliació i millora d'una guia pràctica de recursos d’Internet per a l’aprenentatge de l’anglès específic en el camp de la informàtica, considerant aspectes comunicatius i pragmàtics. Implementació i ús en l’aula.
  • Alicia Martínez Flor, Begoña Bellés Fortuño, María Noelia Ruiz Madrid. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Internet com a eina per a potenciar l’aprenentatge autònom en l’àmbit d’angles per a la informàtica. Recerca de documentació per a l’elaboració d’una guia pràctica sobre els recursos que ofereix la xarxa per aprendre l’anglès específic en el camp de la informàtica.
  • Alicia Martínez Flor, Begoña Bellés Fortuño, María Noelia Ruiz Madrid. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Using Internet resources in the English for Computer Science classroom: A comprehensive classification
  • Begoña Bellés Fortuño, María Noelia Ruiz Madrid, Alicia Martínez Flor. Perspectivas interdisciplinares de la Lingüística Aplicada. Valencia. Ed. Universitat de València. 2005. ISBN 8460960617. Científic.

  • Generic Evoluation in Scientific Journal Articles
  • Begoña Bellés Fortuño. Linguistic perspectives from the classroom: Language teaching in a multicultural Europe. Universidad de Santiago de Compostela. Ed. Universidade de Santiago de Compostela. 2004. ISBN 8497503961. Científic.

  • Handouts in Conference Presentations
  • Begoña Bellés Fortuño, Inmaculada Fortanet Gómez. Linguistics studies in academic and professional English. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214511. Científic.

  • New emerging genres: the case of cybergenres
  • Begoña Bellés Fortuño. Las lenguas para fines específicos y la sociedad del conocimiento. Madrid. Ed. Universidad Politécnica de Madrid. 2003. ISBN 8474933331. Científic.

  Ponències a congressos


  • Pro Educate Programme: effective practices to promote educational success and avoid school early leaving
  • Begoña Bellés Fortuño, Victoria Garrido Campos. 11th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Palma de Mallorca (Espanya). 01-07-2019. Docent. 2019. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409120314.

  • English in the healthcare setting: the use of wordcloud and quizlet with psychological pathologies
  • Begoña Bellés Fortuño, Ana Isabel Martínez Hernández. 11th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN19). Palma de Mallorca (Espanya). 01-07-2019. Científic. 2019. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409120314.

  • Metadiscoursal elements in multimodal digital genres: PowerPoint presentations in medicine
  • Begoña Bellés Fortuño. International Conference Metadiscourse in Digital Communication: What has changed? (MAG 2019). Bérgamo (Itàlia). 27-06-2019. Científic. 2019.

  • Designing an inclusive language curriculum: Alternative on-line pathways to face functional diversity in the ESP classroom
  • Begoña Bellés Fortuño. XVIII AELFE Conference "Envisioning the future in academic and professional languages: emerging trends in teaching and research". Pamplona (Espanya). 20-06-2019. Científic. 2019.

  • Effective clinical communication: Dealing with multicultural and multilingual health encounters
  • Begoña Bellés Fortuño. IX Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación (AIETI): Translatum nostrum - El mestizaje desde el Mediterráneo. Alacant (Espanya). 23-01-2019. Científic. 2019.

  • A contrastive analysis of attitude and engagement markers in English and Spanish Medical Journals
  • Begoña Bellés Fortuño. 2nd International Conference on Corpus Analysis in Academic Discourse / II Congreso Internacional sobre Análisis de Corpus del Discurso Académico. Las Palmas de Gran Canaria (Espanya). 14-11-2018. Científic. 2018.

  • Empathic communication in Healthcare across languages
  • Begoña Bellés Fortuño. Multidisciplinary and Multicultural Discourses: Research and Profession (ENTRETEXTOS 2018). Castelló de la Plana (Espanya). 25-10-2018. Científic. 2018.

  • Multilingual teaching for medical students: a translanguaging case
  • Begoña Bellés Fortuño. Seventh conference on Explorations in Ethnography, Language and Communication (EELC 2018). Edinburgh (Regne Unit). 20-09-2018. Científic. 2018.

  • Exploring ‘translanguaging’: Multilingual teamwork practices
  • Begoña Bellés Fortuño, Lucía Bellés Calvera, Jill Haldane. XVII International Conference AELFE (Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos): Innovation and research in the globalization era (AELFE 2018). Madrid (Espanya). 28-06-2018. Científic. 2018.

  • Training potential medicine practitioners: Effective curricular contents for employability
  • Begoña Bellés Fortuño, Lucía Bellés Calvera. 36º Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA): Lingüística aplicada y transferencia del conocimiento: empleabilidad, internacionalización y retos sociales. Cádiz (Espanya). 19-04-2018. Científic. 2018.

  • Enhancing the writing competence in the Medicine classroom with online tools: Bombay TV
  • Lucía Bellés Calvera, Begoña Bellés Fortuño. II Congreso Virtual Internacional de Educación, Innovación y TIC, EDUNOVATIC2017. Madrid (Espanya). 12-12-2017. Docent. 2018. Ed. Adaya Press. ISBN 9789492805027.

  • A contrastive analysis of metadiscoursal elements in Medicine Journals: The use of DMs
  • Begoña Bellés Fortuño. 1st International Conference on Corpus Analysis in Academic Discourse. València (Espanya). 22-11-2017. Científic. 2017.

  • The Final Degree Project in English: Structure and Form
  • Begoña Bellés Fortuño. VI International Conference on Innovation in Philology and Communication Studies. València (Espanya). 25-10-2017. Docent. 2017.

  • Learning Pronunciation with OERs: a practical case for Medicine students
  • Begoña Bellés Fortuño, Lucía Bellés Calvera. 3rd International Conference on Higher Education Advances (HEAd’17). València (Espanya). 21-06-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788490485903.

  • Are emotions untranslatable? The case of empathic communication in healthcare contexts
  • Begoña Bellés Fortuño. 16th International AELFE Conference LSP in Multi-disciplinary Contexts of Teaching and Research. Mérida (Espanya). 15-06-2017. Científic. 2017. Ed. Liberlibro.Com . ISBN 9788416989652.

  • Designing the new language learning curriculum: On-line formative pathways for university students with special needs
  • Begoña Bellés Fortuño. International Conference "Special Needs in a Multimodal World: Research and Practice in Higher Education". Castelló de la Plana (Espanya). 04-05-2017. Científic. 2017.

  • Nuevas metodologías para la enseñanza de la competencia comunicativa en contextos clínicos interlingüísticos e interculturales
  • Paula Saiz Hontangas, Begoña Bellés Fortuño, Vicente Francisco Montalt Resurreccion. III Jornades d'Investigació per a l'Alumnat de la Facultat de Ciències de la Salut. Castelló de la Plana (Espanya). 05-04-2017. Científic. 2017.

  • El aprendizaje de la competencia comunicativa aplicada al contexto clínico: presentación de un estudio piloto
  • Begoña Bellés Fortuño, Teresa Molés Cases. II Congreso Internacional Ciencia y Traducción: “Puentes interdisciplinares y difusión del conocimiento científico”. Córdoba (Espanya). 05-04-2017. Científic. 2017.

  • Using spoken academic corpora for teacher training courses: an EMI case
  • Begoña Bellés Fortuño. Go with the Flow: Coherence and Cohesion in Academic discourse Conference. St Andrews (Regne Unit). 25-02-2017. Científic. 2017.

  • The Tourism Final Degree Project in English: Structure and form of the written project and tips for the spoken presentations
  • Begoña Bellés Fortuño. Jornadas sobre perfeccionamiento del TFG. Castelló de la Plana (Espanya). 27-12-2017. Docent. 2017. Ed. Tirant Lo Blanch. ISBN 9788491694311.

  • Empathic communication in health services contexts: Patients' placebo?
  • Begoña Bellés Fortuño. International Conference on Language and Emotion. Madrid (Espanya). 23-11-2016. Científic. 2016.

  • Socrative, Facebook and Whatsapp: The New Age of Clickers and M-Learning
  • Begoña Bellés Fortuño. 12th Teaching and Language Corpora Conference. Giessen (Alemanya). 20-07-2016. Científic. 2016.

  • La motivación como instrumento para una docencia en bilingüe atractiva
  • Core Ferrer Alcantud, Juan José Ferrer Maestro, Begoña Bellés Fortuño. II Jornada de Experiencias de Innovación Educativa (JEIE 2016). Castelló de la Plana. 13-07-2016. Docent. 2016.

  • Language learning motivation in Higher Education specific settings
  • Begoña Bellés Fortuño. 34 Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA). Alicante (Espanya). 14-04-2016. Científic. 2016.

  • European Higher Education language requirements: English as a vehicular language in the content subject classroom
  • Begoña Bellés Fortuño, Core Ferrer Alcantud. XV International Conference AELFE: Today's and Tomorrow's Challenges in Languages for Specific Purposes and Translation. Guadalajara (Espanya). 23-06-2016. Científic. 2016. Ed. Universidad de Alcalá de Henares. ISBN 9788416599837.

  • Scientific dissemination of the Roman heritage in the Valencian community (Spain)
  • Juan José Ferrer Maestro, Josep Benedito Nuez, Begoña Bellés Fortuño. 5th International Conference on Heritage and Sustainable Development (HERITAGE 2016). Lisboa (Portugal). 12-07-2016. Científic. 2016. Ed. Green Lines Institute for Sustainable Development. ISBN 9789898734150.

  • Internationalization of the Higher Education setting. How does it affect the English taught and used by scholars?
  • Begoña Bellés Fortuño. PRISEAL 3. Researching, teaching and supporting research communication: Perspectives and prospects. Coimbra (Portugal). 30-10-2015. Científic. 2015.

  • Motivation: A Key to success in the foreign language classroom? A case study on vocational training and higher education English courses
  • Begoña Bellés Fortuño, Noemí Ollero Ramírez. 1st International Conference on Higher Education Adavances (HEAd´15). Universitat Polítecnica de Valencia (Espanya). 24-06-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788490483404.

  • El multilingüismo en la universidad europea: la apuesta por el aprendizaje integrado de contenidos y lengua (AICLE) / Content language integrated learning (CLIL)
  • Begoña Bellés Fortuño. Coloquio Treinta años de Lingüística en la Universidad de Santiago de Chile. Santiago de Chile (Xile). 06-10-2014. Científic. 2014.

  • Evaluative Language in Medical Discourse: A contrastive study between Spanish and English lectures
  • Begoña Bellés Fortuño. International Conference Centro di Riceca sui Linguaggi Specialistici (CERLIS 2014) "THE LANGUAGE OF MEDICINE: Science, Practice and Academia". University of Bergamo (Itàlia). 19-06-2014. Científic. 2014.

  • Group work techniques in the English for Health Sciences syllabus: bridging the gap between the academic and the professional worlds
  • Begoña Bellés Fortuño. XXXII Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA).Industrias de la Lengua y Cambio Social (AESLA 2014). Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (Espanya). 03-04-2014. Científic. 2014.

  • Coordination and Integration of teaching materials in the first year Degree in Medicine at University Jaume I: contents, activities and Global assessment
  • Miguel Cerezo García, Vicente Manuel Aguilella Fernández, Vicente Arbona Mengual, Begoña Bellés Fortuño, Gemma Camañes Querol, Amparo Ferrándiz, Ismael García, Aurelio Gómez Cadenas, María Trinidad Herrero Ezquerro, María Victoria Ibáñez Gual, Leonor Lapeña Barrachina, Luis Lizán, María Fernanda López Climent, Conrado Martínez, Justo Medrano, Juan membrado, Maria Tatiana Pina Desfilis, Bernardino Roca, Francisco Ros, Juan Vicente Sánchez Andrés, Ricardo Tosca Segura, Begonya Vicedo Jover. 7th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2013). Valencia. 04-03-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461626618.

  • Coordinación de contenidos y actividades del primer curso del Grado en Medicina en la Universitat Jaume I
  • Miguel Cerezo García, Vicente Manuel Aguilella Fernández, Vicente Arbona Mengual, Begoña Bellés Fortuño, Gemma Camañes Querol, Amparo Ferrándiz, Ismael García Costa, Aurelio Gómez Cadenas, María Trinidad Herrero Ezquerro, María Victoria Ibáñez Gual, Leonor Lapeña Barrachina, Luis Vicente Lizán Tudela, María Fernanda López Climent, Conrado Martínez Cadenas, Justo Medrano, Juan membrado, Maria Tatiana Pina Desfilis, Bernardino Manuel Roca Villanueva, Francisco de Asís Ros Bernal, Juan Vicente Sánchez Andrés, Ricardo Tosca Segura, Begonya Vicedo Jover. IV Jornada Nacional sobre Estudios Univeristarios. El futuro de los títulos universitarios. Castellón de la Plana. 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Coordination and integration of teaching materials in the first degree in medicine at universitat Jaume I: contents, activities, and global assessment
  • Miguel Cerezo García, Vicente Manuel Aguilella Fernández, Vicente Arbona Mengual, Begoña Bellés Fortuño, Gemma Camañes Querol, Maria de los Desamparados Ferrandiz Selles, Ismael García Costa, Aurelio Gómez Cadenas, María Trinidad Herrero Ezquerro, María Victoria Ibáñez Gual, Leonor Lapeña Barrachina, Luis Vicente Lizán Tudela, María Fernanda López Climent, Conrado Martínez Cadenas, J Medrano, J Membrado, Maria Tatiana Pina Desfilis, Bernardino Manuel Roca Villanueva, Francisco de Asís Ros Bernal, Juan Vicente Sánchez Andrés, Ricardo Tosca Segura, Begonya Vicedo Jover. 7th International Technology, Educations and Development Conference (INTED2013). Valencia (Espanya). 04-03-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461626601.

  • Designing a syllabus: English for Medicine in the ehea, employability in mind
  • Inna Kozlova, Begoña Bellés Fortuño. XXX Congreso Internacional AESLA ."La Lingüística Aplicada en la era de la Globalización". Lleida (Espanya). 19-04-2012. Científic. 2013. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 9788484095934.

  • La docencia multilingüe en Historia Antigua: Aplicación de bases de datos sobre Patrimonio Hispanorromano
  • Begoña Bellés Fortuño, Juan José Ferrer Maestro, Josep Benedito Nuez. IV Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios. El futuro de los títulos universitarios.. Castellón de la Plana (Espanya). 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • E-Learning solutions: Implementing a webquest in the university classroom
  • Begoña Bellés Fortuño. 11th Conference of the European Society for the Study of English. Istanbul (Turquia). 04-09-2012. Científic. 2012.

  • Elaboració de materials docents per a l'itinerari semipresencial en l'assignatura H44
  • María Mercedes Querol Julián, Begoña Bellés Fortuño. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • English teacher training courses at University: an application of spoken academic corpora
  • Begoña Bellés Fortuño. International Symposium: "New Insights into the Study of Conversation. Applications to the Language Classroom". Granada. 26-05-2010. Científic. 2010.

  • Promote your International Career: An Online Guide for Mobility Applicants
  • Begoña Bellés Fortuño, María Isabel Beas Collado. 5th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2011). Valencia. 07-03-2011. Docent. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788461474233.

  • Evaluation in research article abstracts: a cross-cultural study between Spanish and English Medical discourse
  • Begoña Bellés Fortuño, María Mercedes Querol Julián. Constructing Interpersonality: Multiple Perspectives on Written Academic Genres (InterLAE International Conference "Interpersonality in Written Academic Discourse: Perspectives across Languages and Cu. Jaca (Espanya). 11-12-2008. Científic. 2010. Ed. Cambridge Scholars Publishing. ISBN 9781443819817.

  • Spoken Academic Corpora applied to language teaching and research: Towards a multimodal approach
  • Begoña Bellés Fortuño. I Congreso Internacional de Lingüística de Corpus. Murcia. 07-05-2009. Científic. 2009. Ed. Asociación Española de Lingüística del Corpus. ISBN 9788469221983.

  • Pragmatic discourse markers in conference presentations: a multimodal analysis
  • María Mercedes Querol Julián, Begoña Bellés Fortuño. International Seminar on Corpus Linguistics: New Trends in Language Teaching and Translation Studies. In Honour of John Sinclair. Granada. 22-09-2008. Científic. 2008.

  • Pragmatic Markers in Academic Discourse: A Contrastive Study between Spanish and English Lectures
  • Begoña Bellés Fortuño, Inmaculada Fortanet Gómez. III Symposium on Intercultural, Cognitive and Social Pragmatics (EPICS III). Sevilla. 20-02-2008. Científic. 2008.

  • The relevance of discourse markers in teacher training courses for content and language integrated learning in higher education
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Begoña Bellés Fortuño. 1st International Conference on Multilingualism (ICOM) (Achieving multilingualism: wills and ways). Castellón. 12-01-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216890.

  • Spoken academic discourse: the effects of students' participation in North-American and British lectures. A comparative study
  • Begoña Bellés Fortuño. III Congreso Internacional sobre Lengua y Sociedad. Castellón. 19-09-2006. Científic. 2008. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216661.

  • The Webquest in the ESP context: a tertiary education proposal
  • Begoña Bellés Fortuño, María Mercedes Querol Julián. International Technology, Education and Development Conference (INTED 2008). Valencia (Espanya). 03-03-2008. Científic. 2008. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461201907.

  • Observation in compiling corpora: What for?
  • Begoña Bellés Fortuño. AELFE VII Annual Conference. Murcia. 18-09-2008. Científic. 2008. Ed. Universidad de Murcia. ISBN 9788469157183.

  • A comparative analysis of the discourse markers then and entonces in Spanish and North-American English lectures
  • Begoña Bellés Fortuño. International Conference: Publishing and Presenting Research Internationally: Issues for Speakers of English as an Additional Language. Universidad de La Laguna, Tenerife (Espanya). 11-01-2007. Científic. 2007.

  • Spoken Academic Discourse. the effects of students' participation in North-American and British lectures. A comparative study
  • Begoña Bellés Fortuño. III Congreso Internacional sobre Lengua y Sociedad. Castellón. 19-09-2006. Científic. 2006.

  • American an British English Lectures, a contrastive analysis: the use of I think and let me as discourse markers
  • Begoña Bellés Fortuño. XXIV Congreso Internacional AESLA "Aprendizaje de lenguas, uso del lenguaje y modelación cognitiva: perspectivas aplicadas entre disciplinas". Madrid. 30-03-2006. Científic. 2006. Ed. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). ISBN 9788461168972.

  • Designing tasks for the integration of language learning autonomy and the ICTS in an EFL syllabus at a unive
  • María Noelia Ruiz Madrid, Alicia Martínez Flor, Begoña Bellés Fortuño. First International Conference on ICTs and Autonomy Applied to Language learning,TAAAL. Castellón. 26-05-2004. Científic. 2006. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215488.

  • Spoken academic discourse: the effects of students' participation in North-American and British lectures. A comparative studiy
  • Begoña Bellés Fortuño. ICIC's Second Annual Conference on Intercultural Rhetoric and Written Discourse Analysis. Indiana University-Purdue. Indianapolis (EEUU). 22-07-2005. Científic. 2005.

  • Interactive vs. Non-Interactive lecture discourse: The use of Discourse Markers
  • Begoña Bellés Fortuño. VII Jornadas de Lenguas para Fines Específicos. Alcalá de Henares. 25-03-2004. Científic. 2005. Ed. Universidad de Alcalá de Henares. ISBN 8481386324.

  • The influence of lecturing styles in the use of discourse markers within the spoken academic discourse of the social sciences
  • Begoña Bellés Fortuño, María Noelia Ruiz Madrid, Alicia Martínez Flor. First International Conference on Critical Discourse Analysis. Universidad Internacional Menendez Pelayo. 05-05-2004. Científic. 2005. Ed. Universitat de València. ISBN 8437061539.

  • Internet com a eina per apotenciar l'aprenentatge autònom en l'àmbit d'angles per a la informàtica. Recerca de documentació per a l'elaboració d'una guia pràctica sobre els recursos que ofereix la xar
  • María Noelia Ruiz Madrid, Alicia Martínez Flor, Begoña Bellés Fortuño. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 24-01-2004. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • Using Internet resources in the English for computer science classroom: a comprehensive classification
  • Alicia Martínez Flor, María Noelia Ruiz Madrid, Begoña Bellés Fortuño. XXII Internacional Congreso Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA). Valencia (Espanya). 22-04-2004. Científic. 2005. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 8460960587.

  • Improving Students' Research Techniques in the Computer Science Classroom: The Slashdot Approach
  • Begoña Bellés Fortuño. XXVIII Congreso de AEDEAN. Valencia. Universitat de València. 16-12-2004. Científic. 2004.

  • Designing tasks for the integration of language learning autonomy and the ICTs in an EFL syllabus at a university level: English for Computer Science
  • Alicia Martínez Flor, María Noelia Ruiz Madrid, Begoña Bellés Fortuño. I Congreso Internacional TIC y Autonomía Aplicadas al Aprendizaje de Lenguas. UJI (Castelló). 26-05-2004. Científic. 2004.

  • English as the instructional language in Industrial Engineering degree at Universitat Jaume I: The implementation of ICTs in the EURUJI project
  • Begoña Bellés Fortuño. I Congreso Internacional TIC y Autonomía Aplicadas al Aprendizaje de Lenguas. Universitat Jaume I. Castellón. 26-05-2004. Científic. 2004.

  • Using a guide of Internet resources in the ESP classroom: A comparision of pair and individual work with students of computer science
  • Alicia Martínez Flor, María Noelia Ruiz Madrid, Begoña Bellés Fortuño. III Congreso Internacional de AELFE. Las nuevas tendencias de las lenguas de especialidad en un contexto internacional y multicultural. Universidad de Granada. 23-09-2004. Científic. 2004. Ed. Universidad de Granada. ISBN 8433832409.

  • The role of metaphor in argumentative genres
  • Begoña Bellés Fortuño. The 8th international cognitive linguistics conference (ICLC-8). Universitat de la Rioja, Logroño. 20-07-2003. Científic. 2003.

  • Generic evolution in scientific journal articles
  • Begoña Bellés Fortuño. XXI Congreso internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA). Universidad de Santiago de Compostela, Campus de Lugo. 10-04-2003. Científic. 2003.

  • Metaphorical Language in the Internet Discourse of Computer Advertisements
  • Begoña Bellés Fortuño. I International Workshop on Metaphor and Discourse. Castelló, UJI. 03-04-2003. Científic. 2003.

  • Making the most of internet resources in the English for computer science classroom: a preliminary study
  • María Noelia Ruiz Madrid, Begoña Bellés Fortuño, Alicia Martínez Flor. XXVII Congreso de AEDEAN. Universidad de Salamanca. 18-12-2003. Científic. 2003. Ed. Universidad de Salamanca. ISBN 847455103X.

  • From English for Specific Purposes to English for Internet purposes
  • Santiago Posteguillo Gómez, Begoña Bellés Fortuño. V Congrés Internacional sobre Llengües per a finalitats específiques. The Language of International Communication. Canet de Mar (Espanya). 06-09-2001. Científic. 2002. Ed. Universitat de Barcelona. ISBN 8447526070.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • CLIL assessment: adapting the curricular design
  • Begoña Bellés Fortuño. Universitat Politècnica de València (Espanya). 19-06-2017.

  • Hablar en público: El arte del lenguaje en contextos académicos
  • Begoña Bellés Fortuño. Universitat Politècnica de València. 14-04-2015.

  • Las antigüedades y el coleccionismo de Sagunto a comienzos del siglo XX. Una mirada al pasado para catalogar el patrimonio de difusión multilingüe
  • Juan José Ferrer Maestro, Begoña Bellés Fortuño. Instituto de Historiografía Julio Caro Baroja de la Universidad Carlos III de Madrid. 19-12-2014.

  Comités de congresos


  • Begoña Bellés Fortuño, Ana María Muñoz Miquel, Ana Isabel Martínez Hernández, Victoria Garrido Campos, Lucía Bellés Calvera. 3rd International Conference on Corpus Analysis in Academic Discourse. Castelló (Espanya). 14-11-2019. Científic.

  • Begoña Bellés Fortuño. 3rd International Conference on Corpus Analysis in Academic Discourse (CAAD'19). Castelló de la Plana (Espanya). 14-11-2019. Científic.

  • Lucía Bellés Calvera, Begoña Bellés Fortuño, Vicente Beltrán Palanques, Pilar Ezpeleta Piorno, Carolina Girón García, Teresa Molés Cases, Ignasi Navarro Ferrando, María Luisa Renau Renau. II Congreso Internacional Entretextos: Multidisciplinary and Multicultural Discourses: Research and Profession. Castellón de la Plana (Espanya). 25-10-2018. Científic.

  • Begoña Bellés Fortuño, Anabel Borja Albi, Pilar Ezpeleta Piorno, Isabel García Izquierdo, Carolina Girón García, Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Ignasi Navarro Ferrando, Vicent Manuel Salvador Liern. II Congreso Internacional Entretextos: Multidisciplinary and Multicultural Discourses: Research and Profession. Castellón de la Plana (Espanya). 25-10-2018. Científic.

  • Begoña Bellés Fortuño. XVII International Conference AELFE (Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos): Innovation and research in the globalization era (AELFE 2018). Madrid (Espanya). 28-06-2018. Científic.

  • Pilar Ezpeleta Piorno, Natividad María Juste Vidal, Alfred Michael Markey, Begoña Bellés Fortuño, Teresa Molés Cases, Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Ana María Muñoz Miquel, María del Pilar Ordóñez López, Paula Saiz Hontangas. 2º Seminario Internacional: Understanding Misunderstandings and Enhancing Communication in Multicultural Healthcare Settings II - the Consultation and the Informed Consent. Castelló de la Plana (Espanya). 26-10-2017. Científic.

  • Begoña Bellés Fortuño. CLIL applied to Secondary and Higher Education in Multilingual Contexts. Castellón de la Plana (Espanya). 18-10-2016. Científic.

  • Begoña Bellés Fortuño. Congreso Internacional De artis rupestris. Proto-histoircal and Historic Rock Art in the Iberian Peinsula. Universitat Jaume I (Espanya). 03-11-2014. Científic.

  • Begoña Bellés Fortuño. Congreso Internacional De artis rupestris. Proto-histoircal and Historic Rock Art in the Iberian Peinsula. Universitat Jaume I (Espanya). 03-11-2014. Científic.

  • Begoña Bellés Fortuño. 1st. International Conference on Corpus-Based Approaches to ELT. Castellón. 06-11-2007. Científic.

  • Begoña Bellés Fortuño. 1st. International Conference on Corpus-Based Approaches to ELT. Castellón. 06-11-2007. Científic.

  • Begoña Bellés Fortuño. III Congreso Internacional sobre Lengua y Sociedad. Castellón. 19-09-2006. Científic.

  • Begoña Bellés Fortuño. II International Workshop Metaphor and Discourse: Where cognition and communication meet. Castellón. 02-02-2006. Científic.

  • María Luisa Villanueva Alfonso, Ignasi Navarro Ferrando, Begoña Bellés Fortuño. I Congreso Internacional TIC y Autonomía Aplicadas al Aprendizaje de Lenguas. Universitat Jaume I. 26-05-2004. Científic.

  • Begoña Bellés Fortuño. I International Workshop on Metaphor and Discourse. UJI. 03-04-2003. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Begoña Bellés Fortuño. 2014 IBERICA REVISTA DE LA ASOCIACION EUROPEA DE LENGUAS PARA FINES ESPECIFICOS (AELFE).

  • Begoña Bellés Fortuño. 2012 REVISTA DE LINGÜISTICA Y LENGUAS APLICADAS (EN LINEA).

  Apunts docents


  • Getting Started Into The Labour Market
  • Begoña Bellés Fortuño. 2006. Ref. cs-277-2006.

  Comité revistes científiques


  • Comité Científico
  • Mercedes Sanz Gil, Begoña Bellés Fortuño. REVISTA DE LINGÜISTICA Y LENGUAS APLICADAS (EN LINEA). 2019. Comité científic-Consell assesor. ISSN 1886-6298.

  • Directora ejecutiva
  • Begoña Bellés Fortuño. IBERICA REVISTA DE LA ASOCIACION EUROPEA DE LENGUAS PARA FINES ESPECIFICOS (AELFE). 2019. Direcció. ISSN 1139-7241.

  • Directora ejecutiva
  • Begoña Bellés Fortuño. IBERICA REVISTA DE LA ASOCIACION EUROPEA DE LENGUAS PARA FINES ESPECIFICOS (AELFE). 2018. Direcció. ISSN 1139-7241.

  • Comité editorial revista Language Value
  • Begoña Bellés Fortuño. LANGUAGE VALUE. 2017. Comité editorial-Consell redacció. ISSN 1989-7103.