UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

TIRADO BOU, MARÍA DESAMPARADOS
  • Investigador/a
  • Membre del grup d'investigació IRS Lab - Interacció i Sistemes Robòtics
  • atirado@uji.es
  • Ressenya Personal

    Pàgina Personal: http://www3.uji.es/~atirado
    Publicacions


    Publicacions periòdiques amb comitè de selecció