UJI

Informació personal

LLORET SOS, ISABEL MARÍA
 • Personal investigador en formació (Programa FPU Pla estatal)
 • Dep. d'Història, Geografia i Art - Història de l'Art
 • Becari/ària FPU del Ministeri
 • Iconografía e Historia del Arte
 • HC1422DD - (964 729643)
 • illoret@uji.es

 • Horari Actual


  Horari de tutories de Isabel María Lloret Sos


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 16:00 17:00 09-09-2019 22-01-2020
  Divendres 11:00 12:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Isabel María Lloret Sos


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  HP1523 - TE1 Dimecres 11:00 13:00 11-09-2019 16-10-2019
  HP1523 - TE1 Divendres 09:00 11:00 13-09-2019 18-10-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  TU0909 - PR2 Dimecres 13:15 14:30 29-01-2020 13-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  HP1523 - Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic Grau en Història i Patrimoni (Pla de 2015)
  TU0909 - Patrimoni Cultural (Art) Grau en Turisme