UJI

Informació personal

LAFUENTE LUENGO, JUAN ANGEL
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. de Finances i Comptabilitat - Economia Financera i Comptabilitat
 • Director/a de càtedra
 • Vocal
 • Coordinador/a de Treball de Final de Grau
 • Quantitative Finance, Accounting and Economics
 • INSTITUT INTERUNIVERSITARI D'ECONOMIA INTERNACIONAL
 • JC1144DD - (964 387136)
 • lafuen@uji.es - http://www3.uji.es/~lafuen/
 • Ressenya Personal

  Cognoms: Lafuente Luengo

  Nom: Juan Angel

  DNI: 17726510L

   

  Elaboració de material docent

  1 Aurelia Bengochea Morancho; María Vicenta Ferrer González; Joaquín José Castelló Benavent; Juan Angel

  Lafuente Luengo; Manuel Illueca Muñoz; Andreu Blesa Pérez; María Isabel Saz Gil; Miguel Ginés Vilar. Adequació

  dels continguts de matemàtiques en ciències empresarials a les necessitats de la resta d'assignatures.. El

  camí cap a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Actes de la

  IV Jornada de millora educativa i III Jornada d'harmonització europea de la UJI.. Servei de publicacions de la

  Universitat Jaume I, 2005. ISBN 84-8021-534-8

  Tipus de suport: Capítols de llibres

  Posició sobre el total: 4

  En qualitat de: Autor/a o coautor/a de capítol de llibre

  2 Juan Angel Lafuente Luengo; Vicente Aragó Manzana; Juan Carlos Matallín Sáez. Economia Financiera: Teoría

  de Carteras. -, 2001. Disponible en Internet en: .

  Dipòsit legal: cs-382-2001

  Tipus de suport: Llibre

  Posició sobre el total: 1

  En qualitat de: Autor/a o coautor/a de llibre complet

  Experiència científica i tecnològica

  Participació en grups/equips d’investigació, desenvolupament o innovació

  1 Nom (si en té): QUANTITATIVE FINANCE, ACCOUNTING AND ECONOMICS

  Objectiu del grup: Economía Internacional. Finanzas Corporativas. Mercados Financieros. Contabilidad

  Financiera

  Nom del responsable del grup (IP): Juan Angel

  Lafuente Luengo

  Nº components: 2

  Codi: 255

  Entitat a què pertany: Universitat Jaume I

  Data d’inici: 15/02/2012, 26 mesos

  2 Nom (si en té): INTEGRACIÓN ECONÓMICA

  Objectiu del grup: Comercio internacional. Integración económica. Finanzas internacionales. Análisis econométrico de series temporales

  Nom del responsable del grup (IP): María Amparo

  Camarero Olivas

  Nº components: 8

  Codi: 115

  Entitat a què pertany: Universitat Jaume I

  Data d’inici: 29/07/2009, 30 mesos

   

  Activitat científica o tecnològica

  Participació en projectes d’R+D+I finançats en convocatòries competitives d’entitats publiques o privades

  1 Denominació del projecte: RIESGO SOBERANO Y CORPORATIVO DURANTE LA CRISIS FINANCIERA DEL EURO

  Àmbit del projecte: Projecte d'Investigació Local

  Qualitat de participació: Coordinador/a científic/a

  Entitat de realització: Universitat Jaume I

  Investigador/s responsable/s: Juan Angel Lafuente Luengo

  Nombre d’investigadors: 2

  Entitats finançadores:

  Universitat Jaume I Tipus d’entitat: OTROS

  Ciutat: Castelló de la Plana, Espanya

  Nom del programa: CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y

  DESARROLLO TECNOLOGICO 2012 * Modalitat A: grups en consolidació

  Codi de projecte segons l’entitat finançadora: P1·1A2012-09

  Data d’inici: 01/01/2013, 36 mesos

  Data de finalització: 31/12/2015

  Finançament del projecte, quantia total: 15.026,37

  2 Denominació del projecte: PRACTICAS CONTABLES: CUESTIONES METODOLOGICAS Y RELACION CON EL CICLO ECONOMICO

  Àmbit del projecte: Projecte d'Investigació Local

  Qualitat de participació: Investigador/a

  Entitat de realització: Universitat Jaume I

  Investigador/s responsable/s: Belén Gill de Albornoz Noguer

  Nombre d’investigadors: 2

  Entitats finançadores:

  Universitat Jaume I Tipus d’entitat: OTROS

  Ciutat: Castelló de la Plana, Espanya

  Nom del programa: CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y

  DESARROLLO TECNOLOGICO (PLAN DE PROMOCION DE LA INVESTIGACION DE LA UJI, 2009) *

  Modalidad B: Consolidados

  Codi de projecte segons l’entitat finançadora: P1·1B2009-05

  Data d’inici: 01/01/2010, 36 mesos

  Data de finalització: 31/12/2012

  Finançament del projecte, quantia total: 11.200

  3 Denominació del projecte: Efectos macroeconómicos y financieros de la política monetaria y valoración

  del riesgo en los mercados de activos

  Àmbit del projecte: Projecte d'Investigació Nacional

  Qualitat de participació: Investigador/a

  Entitat de realització: Universidad Complutense de Madrid

  Entitats finançadores:

  Ministerio de Educación y Ciencia

   

  Codi de projecte segons l’entitat finançadora: ECO2009-10398

  Data d’inici: 01/01/2010, 36 mesos

  Data de finalització: 31/12/2012

  4 Denominació del projecte: Aprendizaje, hábitat de consumo y anomalía de la prima forward en los

  mercados cambiarios

  Àmbit del projecte: Projecte d'Investigació Nacional

  Qualitat de participació: Investigador/a

  Entitat de realització: Universidad Complutense de Madrid

  Entitats finançadores:

  Fundación Ramón Areces Tipus d’entitat: Fundació

  Codi de projecte segons l’entitat finançadora: 2009-VIII-08

  Data d’inici: 01/01/2010, 36 mesos

  Data de finalització: 31/12/2012

  5 Denominació del projecte: Optimalidad de la política fiscal y monetaria: I: Análisis teórico; II. Impacto sobre los mercados financieros

  Àmbit del projecte: Projecte d'Investigació Nacional

  Qualitat de participació: Investigador/a

  Entitat de realització: Universidad Complutense de Madrid

  Entitats finançadores:

  Ministerio de Educación y Ciencia

  Codi de projecte segons l’entitat finançadora: CICYT SEJ2006-1435

  Data d’inici: 01/01/2007, 36 mesos

  Data de finalització: 31/12/2009

  6 Denominació del projecte: EXPECTATIVAS RACIONALES EN MERCADOS EXPERIMENTALES DE FUTUROS

  Àmbit del projecte: Projecte d'Investigació Local

  Qualitat de participació: Coordinador/a científic/a

  Entitat de realització: Universitat Jaume I

  Investigador/s responsable/s: Juan Angel Lafuente Luengo

  Nombre d’investigadors: 2

  Entitats finançadores:

  Universitat Jaume I Tipus d’entitat: OTROS

  Ciutat: Castelló de la Plana, Espanya

  Nom del programa: PLAN DE PROMOCION DE LA INVESTIGACION DE LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLO, CONVOCATORIA 2006. * Projectes d'investigació, modalitat A) Emergents

  Codi de projecte segons l’entitat finançadora: P1·1A2006-13

  Data d’inici: 15/12/2006, 36 mesos

  Data de finalització: 14/12/2009

  Finançament del projecte, quantia total: 15.152

  7 Denominació del projecte: EL EFECTO DE LOS PRECIOS DEL PETROLEO SOBRE LA ECONOMÍA REAL Y FINANCIERA

  Àmbit del projecte: Projecte d'Investigació Autonòmic

  Qualitat de participació: Investigador/a

  Entitat de realització: Universitat Jaume I

  Investigador/s responsable/s: Javier Ordóñez Monfort

  Nombre d’investigadors: 3

   

  Entitats finançadores:

  Generalitat Valenciana CONSELLERIA D'EMPRESA,

  UNIVERSITAT I CIENCIA

  Tipus d’entitat: ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

  Ciutat: València, Espanya

  Nom del programa: CONVOCATORIA DE BECAS Y AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA

  INVESTIGACION CIENTIFICA Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.

  * Ajudes per a la realització de projectes d'I+D+i per a equips d'investigació emergents o de recent creació

  Codi de projecte segons l’entitat finançadora: GV/2007/111

  Data d’inici: 01/01/2007, 24 mesos

  Data de finalització: 31/12/2008

  Finançament del projecte, quantia total: 21.091

  8 Denominació del projecte: ANALISIS DEL RIESGO EN MERCADOS DE RENTA FIJA: EVIDENCIA

  EMPIRICA Y CARACTERIZACION TEORICA

  Àmbit del projecte: Projecte d'Investigació Nacional

  Qualitat de participació: Investigador/a

  Entitat de realització: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

  Entitats finançadores:

  MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

  Codi de projecte segons l’entitat finançadora: BEC2003-03965

  Data d’inici: 01/01/2004, 36 mesos

  Data de finalització: 31/12/2006

  9 Denominació del projecte: ESTUDIO DE LA RELACION ENTRE VOLUMEN NEGOCIADO Y VOLATILIDAD EN LOS MERCADOS DE FUTUROS SOBRE INDICE Y SOBRE PRODUCTOS ENERGETICOS

  Àmbit del projecte: Projecte d'Investigació Local

  Qualitat de participació: Coordinador/a científic/a

  Entitat de realització: Universitat Jaume I

  Investigador/s responsable/s: Juan Angel Lafuente Luengo

  Nombre d’investigadors: 1

  Entitats finançadores:

  Universitat Jaume I Tipus d’entitat: OTROS

  Ciutat: Castelló de la Plana, Espanya

  Nom del programa: PLAN DE PROMOCION DE LA INVESTIGACION 2003 * PROYECTOS DE INVESTIGACION EMERGENTES - MODALIDAD A

  Codi de projecte segons l’entitat finançadora: P1·1A2003-16

  Data d’inici: 01/12/2003, 24 mesos

  Data de finalització: 30/11/2005

  Finançament del projecte, quantia total: 8.340

  10 Denominació del projecte: TRANSMISION DE LA INFORMACION Y VOLATILIDAD EN LOS MERCADOS BURSATILES EUROPEOS Y SU INFLUENCIA EN LA GESTION DE CARTERAS INTERNACIONALES

  Àmbit del projecte: Projecte d'Investigació Local

  Qualitat de participació: Investigador/a

  Entitat de realització: Universitat Jaume I

  Investigador/s responsable/s: María Ángeles Fernández Izquierdo

  Nombre d’investigadors: 7

  Entitats finançadores:

  FUNDACION BANCAJA Tipus d’entitat: OTROS

  Ciutat: València, Espanya

  Nom del programa: PLAN 2000 DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSITAT JAUME I * PROGRAMA DE FOMENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION: ACCION 1.1. PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO

  Codi de projecte segons l’entitat finançadora: P1·1B2000-17

  Data d’inici: 01/01/2001, 36 mesos

  Data de finalització: 01/01/2004

  Finançament del projecte, quantia total: 14.243,84

  11 Denominació del projecte: OPTIMIZACION Y ECONOMIA FINANCIERA

  Àmbit del projecte: Projecte d'Investigació Nacional

  Qualitat de participació: Investigador/a

  Entitat de realització: UNIVERSIDAD CARLOS III

  Entitats finançadores:

  MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

  Codi de projecte segons l’entitat finançadora: BEC2000-1388-C04-03

  Data d’inici: 02/01/2001, 36 mesos

  Data de finalització: 30/12/2003

   

  Àmbit del projecte: Contracte de Col·laboració

  Qualitat de participació: Coordinador/a científic/a

  Entitat de realització: Universitat Jaume I

  Investigador responsable: Juan Angel Lafuente Luengo

  Nº d’investigadors: 1

  Nom del programa: CONVENIO DE COLABORACION

  Data d’inici: 01/09/2007, 2 mesos

  Finançament del projecte, quantia total: 2.348,48

  23 Denominació del projecte: EL EFECTO DEL NUEVO CONTRATO DE FUTUROS "MINI" SOBRE LA VOLATILIDAD DEL IBEX-35: UN ANALISIS NO PARAMETRICO.

  Àmbit del projecte: Contracte d'Investigació

  Qualitat de participació: Coordinador/a científic/a

  Entitat de realització: Universitat Jaume I

  Investigador responsable: Juan Angel Lafuente Luengo

  Nº d’investigadors: 2

  Entitats finançadores:

  IVIE - INSTITUT VALENCIA D'INVESTIGACIONS

  ECONOMIQUES, S.A.

  Tipus d’entitat: EMPRESA PÚBLICA

  Ciutat: València, Espanya

  Nom del programa: CONTRATO INVESTIGACION

  Data d’inici: 06/05/2003, 5 mesos

  Finançament del projecte, quantia total: 3.700

   

  Producció científica

   

  1 Juan Angel Lafuente Luengo; Rafaela Pérez; Jesús Ruiz. Time-varying inflation targeting after the nineties.

  INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE. (29), pp. 400 - 408. 2014. Disponible en Internet en:

  . ISSN 1059-0560

  Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

  Posició sobre el total: 1 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

  amb comitè avaluador d’admissió extern

  2 Jonatan Groba; Juan Angel Lafuente Luengo; Pedro Serrano. The impact of distressed economies on the EU

  sovereing market. JOURNAL OF BANKING & FINANCE. 7 (37), pp. 2520 - 2532. 2013. Disponible en Internet en:

  . ISSN 0378-4266

  Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

  Posició sobre el total: 2 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

  amb comitè avaluador d’admissió extern

  3 Juan Angel Lafuente Luengo. Optimal cross-hedging under futures mispricing: A note. JOURNAL

  OF DERIVATIVES & HEDGE FUNDS. 3 (19), pp. 181 - 188. 2013. Disponible en Internet en:

  . ISSN 1753-9641

  Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

  Posició sobre el total: 1 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

  amb comitè avaluador d’admissió extern

  4 Juan Angel Lafuente Luengo; A. Andani; A. Novales. Liquidity and hedging effectiveness under futures mispricing:

  international evidence. JOURNAL OF FUTURES MARKETS. 11 (29), pp. 1050 - 1066. 2009. Disponible en

  Internet en: . ISSN 0270-7314

  Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

  Posició sobre el total: 1 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

  amb comitè avaluador d’admissió extern

  Publicació, agència d’impacte: ISI Categoria: Social Sciences Edition - BUSINESS,

  FINANCE

  Publicació, índex d’impacte de l’any de publicació:

  0.567

  Revista dins del 25%: No

  5 Juan Angel Lafuente Luengo; Javier Ordóñez Monfort. The effect of the EMU on short and long-run stock market

  dynamics: new evidence on financial integration. INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCIAL MARKETS AND

  DERIVATIVES. 1 (1), pp. 75 - 95. 2009. ISSN 1756-7130

  Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

  Posició sobre el total: 1 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

  amb comitè avaluador d’admissió extern

  6 Juan Angel Lafuente Luengo. Intraday realised volatility relationships between the S&P 500 spot and futures

  market. JOURNAL OF DERIVATIVES & HEDGE FUNDS. 2 (15), pp. 116 - 121. 2009. Disponible en Internet en:

  . ISSN 1753-9641

  e48a4af8e1072b521a5c3ddd1a68826c

  15

  Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

  Posició sobre el total: 1 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

  amb comitè avaluador d’admissió extern

  7 Manuel Illueca Muñoz; Juan Angel Lafuente Luengo. Introducing the mini-futures contract on Ibex 35: implications

  for price discovery and volatility transmission. SPANISH ECONOMIC REVIEW. 10 (3), pp. 197 - 219. 2008.

  Disponible en Internet en: . ISSN 1435-5469

  Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

  Posició sobre el total: 2 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

  amb comitè avaluador d’admissió extern

  Publicació, agència d’impacte: ISI Categoria: Social Sciences Edition - ECONOMICS

  Publicació, índex d’impacte de l’any de publicació:

  0.25

  Revista dins del 25%: No

  8 Manuel Illueca Muñoz; Juan Angel Lafuente Luengo. The effect of futures trading on the distribution of spot index

  returns: Implications for CVAR in the Spanish market. JOURNAL OF FUTURES MARKETS. 9 (27), pp. 839 - 866.

  2007. Disponible en Internet en: . ISSN 0270-7314

  Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

  Posició sobre el total: 2 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

  amb comitè avaluador d’admissió extern

  9 Manuel Illueca Muñoz; Juan Angel Lafuente Luengo. EL EFECTO DE LA NEGOCIACIÓN DEL MERCADO

  DE FUTUROS SOBRE EL IBEX 35 SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTABILIDAD DEL SUBYACENTE.

  SEMINARIO DE MATEMÁTICA FINANCIERA INSTITUTO BME- RISKLAB. MADRID:INSTITUTO BME, 2006.

  ISBN 84-689-9322-0

  Tipus de producció: Capítols de llibres Tipus de suport: Llibre

  Posició sobre el total: 2 En qualitat de: Autor/a o coautor/a de capítol de llibre

  10 Manuel Illueca Muñoz; Juan Angel Lafuente Luengo. NEW EVIDENCE ON EXPIRATION-DAY EFFECTS USING

  REALIZED VOLATILITY: AN INTRADAY ANALYSIS FOR THE SPANISH STOCK EXCHANGE. JOURNAL OF

  FUTURES MARKETS. 9-26, pp. 923 - 938. 2006. ISSN 0270-7314

  Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

  Posició sobre el total: 2 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

  amb comitè avaluador d’admissió extern

  11 Manuel Illueca Muñoz; Juan Angel Lafuente Luengo. New evidance on expiration-day efffects using realized

  volatibillity: and intraday analysis for the spanish stock exchange. INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS

  ECONÒMIQUES. 5 Artic Number: WP-EC 2006-05, pp. 1 - 19. 2006. ISSN V-4233

  Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

  Posició sobre el total: 2 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

  amb comitè avaluador d’admissió extern

  12 Juan Angel Lafuente Luengo; Jesus Ruiz. Monetary policy and forward bias for foreign exchange revisited:

  Empirical evidence from the US-UK exchange rate. ECONOMIC MODELLING. 23, pp. 238 - 264. 2006. Disponible

  en Internet en: . ISSN 0264-9993

  Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

  Posició sobre el total: 1 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

  amb comitè avaluador d’admissió extern

  13 Manuel Illueca Muñoz; Juan Angel Lafuente Luengo. Relaciones intradía entre volatilidades, volúmenes

  negociados y arbitraje en el mercado de futuros sobre el Ibex 35. REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y

  ECONOMÍA DE LA EMPRESA. 4 (13), pp. 183 - 195. 2004. ISSN 1019-6838

  Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

  e48a4af8e1072b521a5c3ddd1a68826c

  16

  Posició sobre el total: 2 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

  amb comitè avaluador d’admissió extern

  14 Juan Angel Lafuente Luengo; Jesús Ruiz. THE NEW MARKET EFFECT ON RETURN AND VOLATILITY OF

  SPANISH STOCK INDEXES. APPLIED FINANCIAL ECONOMICS. 14, pp. 1343 - 1350. 2004. ISSN 0960-3107

  Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

  Posició sobre el total: 1 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

  amb comitè avaluador d’admissió extern

  15 María Ángeles Fernández Izquierdo; Juan Angel Lafuente Luengo. International transmission of stock exchange

  volatility: Empirical evidence from the Asian crisis. GLOBAL FINANCE JOURNAL. 2 (15), pp. 125 - 137. 2004.

  Disponible en Internet en: . ISSN 1044-0283

  Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

  Posició sobre el total: 2 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

  amb comitè avaluador d’admissió extern

  16 Manuel Illueca Muñoz; Juan Angel Lafuente Luengo. Introducing the mini-futures contract on ibex-35: implications

  for price discovery and volatility transmission. INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS ECONÒMIQUES. 13

  Article Numb:WP-EC 2004- 13, pp. 1 - 24. 2004. ISSN V-4233

  Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

  Posició sobre el total: 2 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

  amb comitè avaluador d’admissió extern

  17 Juan Angel Lafuente Luengo; Alfonso Novales. OPTIMAL HEDGING UNDER DEPARTURES FROM THE

  COST-OF-CARRY VALUATION: EVIDENCE FROM THE SPANISH STOCK INDEX FUTURES MARKET.

  JOURNAL OF BANKING & FINANCE. 27, pp. 1053 - 1078. 2003. ISSN 0378-4266

  Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

  Posició sobre el total: 1 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

  amb comitè avaluador d’admissió extern

  18 Manuel Illueca Muñoz; Juan Angel Lafuente Luengo. RETURN-VOLUME RELATIONSHIP IN THE IBEX 35

  FUTURES MARKET: A NON-PARAMETRIC APPROACH. DERIVATIVES USE, TRADING & REGULATION. 2-9,

  pp. 150 - 163. 2003. ISSN 1357-0927

  Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

  Posició sobre el total: 2 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

  amb comitè avaluador d’admissió extern

  19 Manuel Illueca Muñoz; Juan Angel Lafuente Luengo. THE EFFECT OF SPOT AND FUTURES TRADINS ON

  STOCK INDEX MARKET VOLATILITY: A NONPARAMETRIC APPROACH. JOURNAL OF FUTURES MARKETS.

  9-23, pp. 841 - 858. 2003. Disponible en Internet en: . ISSN 0270-7314

  Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

  Posició sobre el total: 2 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

  amb comitè avaluador d’admissió extern

  20 Manuel Illueca Muñoz; Juan Angel Lafuente Luengo. PRODUCTIVITY AND SCALE EFFECT IN CLOSELY

  RELATED FIRMS. INTERNATIONAL SMALL BUSINESS JOURNAL. 2-21, pp. 161 - 180. 2003. Disponible en

  Internet en: . ISSN 0266-2426

  Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

  Posició sobre el total: 2 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

  amb comitè avaluador d’admissió extern

   

  21 Manuel Illueca Muñoz; Juan Angel Lafuente Luengo. The effect of futures trading activity on the distribution of spot market returns. INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS ECONÒMIQUES. 23 Art Number:WP-EC 2003-23,

  pp. 1 - 25. 2003. ISSN V-4233

  Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

  Posició sobre el total: 2 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

  amb comitè avaluador d’admissió extern

  22 Juan Angel Lafuente Luengo. Intraday return and volatility relationships between the Ibex 35 spot and futures

  markets. SPANISH ECONOMIC REVIEW. 4 (3), pp. 201 - 220. 2002. ISSN 1435-5469

  Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

  Posició sobre el total: 1 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

  amb comitè avaluador d’admissió extern

  23 Manuel Illueca Muñoz; Juan Angel Lafuente Luengo. Internacional stock market linkages: A factor analysis

  approach. JOURNAL OF ASSET MANAGEMENT. 3(3), pp. 253 - 265. 2002. ISSN 1470-8272

  Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

  Posició sobre el total: 2 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

  amb comitè avaluador d’admissió extern

  24 Juan Angel Lafuente Luengo. Una modelización GARCH bivariante del futuro sobre el Ibex.35. Implicaciones

  para la cobertura del contado. Seminario de Matemática Financiera MEFF-UAM. Madrid (España):Instituto MEFF,

  2001. ISBN 84-699-6766-5

  Tipus de producció: Capítols de llibres Tipus de suport: Llibre

  Posició sobre el total: 1 En qualitat de: Autor/a o coautor/a de capítol de llibre

  25 Juan Angel Lafuente Luengo. Optimal hedging with futures and optimal inversion: a note. DERIVATIVES USE,

  TRADING & REGULATION. 2, pp. 134 - 139. 2001. ISSN 1357-0927

  Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista

  Posició sobre el total: 1 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista

  amb comitè avaluador d’admissió extern

  Links


  Horari Actual


  Horari de tutories de Juan Angel Lafuente Luengo


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 13:00 14:00 09-09-2019 22-01-2020
  Divendres 12:00 14:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 13:00 14:30 23-01-2020 31-07-2020
  Dijous 17:00 18:30 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Juan Angel Lafuente Luengo


  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  FC1028 - LA1 Dijous 09:00 10:00 07-05-2020 07-05-2020
  FC1028 - LA1 Dijous 11:00 13:00 30-01-2020 30-04-2020
  FC1028 - LA2 Dijous 09:00 11:00 30-01-2020 30-04-2020
  FC1028 - LA2 Dijous 11:00 12:00 07-05-2020 07-05-2020
  FC1028 - LA3 Dimecres 17:01 18:00 06-05-2020 06-05-2020
  FC1028 - LA3 Dimecres 17:00 19:00 29-01-2020 29-04-2020
  FC1028 - TE1 Dimecres 11:00 13:00 29-01-2020 20-05-2020
  FC1028 - TE2 Dijous 15:00 17:00 23-01-2020 14-05-2020
  FC1028 - TU1 Dimecres 10:00 11:00 20-05-2020 20-05-2020
  FC1028 - TU3 Dimecres 18:00 19:00 06-05-2020 06-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  FC1028 - Direcció Financera Avançada Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Finanzas y Contabilidad
  SAP229 - Treball de Final de Màster (Formació Professional. Branca Administrativa) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Capítols de llibre


  • EL EFECTO DE LA NEGOCIACIÓN DEL MERCADO DE FUTUROS SOBRE EL IBEX 35 SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTABILIDAD DEL SUBYACENTE
  • Manuel Illueca Muñoz, Juan Angel Lafuente Luengo. Seminario de Matemática Financiera Instituto BME- RISKLAB. Madrid. Ed. Instituto BME. 2006. ISBN 8468993220. Científic.

  • Adequació dels continguts de matemàtiques en ciències empresarials a les necessitats de la resta d'assignatures
  • Aurelia Bengochea Morancho, María Vicenta Ferrer González, Joaquín José Castelló Benavent, Juan Angel Lafuente Luengo, Manuel Illueca Muñoz, Andreu Blesa Pérez, María Isabel Saz Gil, Miguel Ginés Vilar. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Una modelización GARCH bivariante del futuro sobre el Ibex.35. Implicaciones para la cobertura del contado
  • Juan Angel Lafuente Luengo. Seminario de Matemática Financiera MEFF-UAM. Madrid (España). Ed. Instituto MEFF. 2001. ISBN 8469967665. Científic.

  Ponències a congressos


  • Dissecting Interbank Risk Using Basis Swap Spreads
  • Juan Angel Lafuente Luengo, Nuria Petit, Jesús Ruiz, Pedro Serrano. 4th The Role of State in Varieties of Capitalism (SVOC 2018). Budapest (Hongria). 28-11-2018. Científic. 2018.

  • Dissecting Interbank Risk Using Basis Swap Spreads
  • Juan Angel Lafuente Luengo, Nuria Petit, Jesús Ruiz, Pedro J. Serrano. XIX Conference on International Economics and VII Meeting on International Economics. Vila-real (Espanya). 28-06-2018. Científic. 2018.

  • Explaining permanent and transitory components of interbank basis swaps: the role of credit and liquidity risk
  • Juan Angel Lafuente Luengo, Nuria Petit Montserrat, Pedro Serrano. XXIV Finance Forum. Madrid (Espanya). 07-07-2016. Científic. 2016.

  • Europe in crisis: Recent developments and policy implications
  • Juan Angel Lafuente Luengo, Nuria Petit. 4th Meeting on International Economics. Castellón (Espanya). 24-09-2015. Científic. 2015.

  • Determinants of the Multiple-Term Structures from Interbank Rates (BME Award to the Best Paper on Fixed Income)
  • Nuria Petit Montserrat, Pedro Serrano, Juan Angel Lafuente Luengo. XXIII Foro de Finanzas de la Asociación Española de Finanzas (AEFIN 2015). Universidad Pontificia Comillas, Madrid (Espanya). 09-07-2015. Científic. 2015.

  • Monetary policy regimes and the forward bias for foreign exchange
  • Juan Angel Lafuente Luengo. 18th International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance. (300) (Grècia). 29-05-2014. Científic. 2014.

  • The Impact of Distressed Economies in the EU Sovereign Market
  • Juan Angel Lafuente Luengo, Jonatan Groba, Pedro Serrano. 20th Finances Forum. Oviedo (Espanya). 15-11-2012. Científic. 2012.

  • Monetary policy regimes and the forward bias for foreign exchange
  • Juan Angel Lafuente Luengo. European Financial Management EFMA 2012. Barcelona (Espanya). 27-06-2012. Científic. 2012.

  • Estimating persistent and transitory monetary shocks in a learning environment
  • Juan Angel Lafuente Luengo, Jesús Ruiz Rafaela Pérez. CFE10 & ERCIM10. Londres (Regne Unit). 10-12-2010. Científic. 2010.

  • Monetary policy uncertainty and the forward bias for foreign exchange
  • Juan Angel Lafuente Luengo, Rafaela Pérez, Jesús Ruiz. Sixty-Ninth International Atlantic Economic Conference. Praga. 24-03-2010. Científic. 2010.

  • Monetary policy uncertainty and the forward bias for foreign exchange
  • Juan Angel Lafuente Luengo, Rafaela Pérez, Jesús Ruiz. 44th Euro Working Group on Financial Modelling Meeting. Costa Rica. 06-12-2009. Científic. 2009.

  • Estimating the taylor's rule under endogenous switching
  • Juan Angel Lafuente Luengo. V Jornadas sobre integración económica. Castellón de la Plana. 27-11-2007. Científic. 2007.

  • Monetary policy regimes and the forward premium anomaly: a note
  • Juan Angel Lafuente Luengo. XV Foro de Finanzas. Islas Baleares. 15-11-2007. Científic. 2007.

  • Time varying forward bias and the volatility of risk premium: A monetary explation
  • Juan Angel Lafuente Luengo. XXVII Simposio de Análisis Económico. Salamanca. 12-12-2002. Científic. 2002.

  • The effect of spot and futures trading on stock index market volatility: A non parametric approach
  • Juan Angel Lafuente Luengo, Manuel Illueca Muñoz. XII Congreso Nacional ACEDE. Palma Mallorca. 22-09-2002. Científic. 2002.

  • Time.Varying forward bias and the volatility of risk premium: a monetary explanation
  • Juan Angel Lafuente Luengo, J. Ruiz. X Foro de Finanzas - Recientes avances en Economía Financiera. Sevilla (Espanya). 21-11-2002. Científic. 2002. Ed. Asociación Española de Finanzas (AEFIN). ISBN 8469996673.

  • The effect of spot and futures trading on stock index market volatility: a non pararmetric approach
  • Manuel Illueca Muñoz, Juan Angel Lafuente Luengo. X Foro de Finanzas - Recientes avances en Economía Financiera. Sevilla (Espanya). 21-11-2002. Científic. 2002. Ed. Asociación Española de Finanzas (AEFIN). ISBN 8469996673.

  • El Mercado Español de Futuros sobre el Ibex-35. Relaciones Intradía entre Volatilidades, Volúmenes Negociados y Arbitraje
  • Juan Angel Lafuente Luengo. XVI Congreso Nacional XII Congreso Hispano-Francés de AEDEM. Alicante. 05-06-2002. Científic. 2002. Ed. Asociación Europea de Dirección y Economía de Empresa (AEDEM). ISBN 8493122998.

  • Determining short and long-run risk premia in forward markets for foreign exchange
  • Jesus Ruiz (UCM), Juan Angel Lafuente Luengo. IX Foro de finanzas. Pamplona (Espanya). 15-11-2001. Científic. 2001.

  • Volatilidad en el Mercado de Futuros sobre el Ibex-35. Comportamiento Intradía y causalidad entre mercados
  • Juan Angel Lafuente Luengo. IV Encontro Galego de Novos Investigadores de Análise Económica. Santiago de Compostela. 15-07-1998. Científic. 1999. Ed. Venus Artes Gráficas. ISBN 848974856X.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • Estrategias de cobertura de carteras e índice de renta variable el mercado español
  • Alfonso Novales Cinca, Juan Angel Lafuente Luengo. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Espanya). Andani Gil, Alvaro. Num. Sobresaliente Cum Laude. 30-10-2015.

  • Tres ensayos sobre la multiplicidad de curvas de tipos de interés en el mercado interbancario
  • Juan Angel Lafuente Luengo, Pedro José Serrano Jimenez. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Espanya). Petit Montserrat, Nuria. Num. Sobresaliente Cum Laude. 29-10-2015.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • MONETARY POLICY UNCERTAINTY AND THE FORWARD BIAS FOR FOREIGN EXCHANGE
  • Juan Angel Lafuente Luengo. UCDAVIS. Departament of Economics. California. 26-10-2009.

  Comités de congresos


  • Juan Angel Lafuente Luengo. 25th FINANCE FORUM. Barcelona (Espanya). 06-07-2017. Científic.

  • Juan Angel Lafuente Luengo. XV FORO DE FINANZAS. Islas Baleares. 15-11-2007. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Juan Angel Lafuente Luengo. 2007 JOURNAL OF BANKING & FINANCE.

  Edició de monogràfic


  • Europe in crisis: Recent developments and policy implications
  • Oscar Jorda, Juan F. Rubio-Ramírez, Juan Angel Lafuente Luengo. 2018. Científic. ISSN 0264-9993.

  Apunts docents


  • Fundamentos financieros en la selección de inversiones
  • Juan Angel Lafuente Luengo. 2007. Ref. CS 396-2007.

  • Economia Financiera: Teoría de Carteras
  • Vicente Aragó Manzana, Juan Angel Lafuente Luengo, Juan Carlos Matallín Sáez. 2001. Ref. CS-382-2001. Universitat Jaume I.