UJI

Informació personal

TIRADO BELTRÁN, JOSÉ MIGUEL
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Finances i Comptabilitat - Economia Financera i Comptabilitat
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Director/a del projecte estratègic tipus II
 • Membre del grup d'investigació FACES - Dimensions socials de les finances, l’economia i la comptabilitat
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
 • JC1157DD - (964 387149)
 • tirado@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-1935-7574
 • Ressenya Personal

  Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials per la Universitat de València (1991).  Doctor en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Jaume I de Castelló (2001). 

  He impartit docència en diverses assignatures del camp de la comptabilitita, tant a nivell de grau com a nivell de màster. Coordinador de Practique Externes de FICO

   


  Horari Actual


  Consultar Tutories
  Consultar Horari Docència

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1023 - Comptabilitat de Costos Grau en Administració d'Empreses
  DA0223 - Comptabilitat de Costos Doble Grau en Administració d'Empreses i Dret
  FC1048 - Prácticas Externas Grado en Finanzas y Contabilidad
  FC1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Finanzas y Contabilidad
  SRL005 - Anàlisi Comptable Superior Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla de 2013)

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Donor Reaction to Non-Financial Information Covering Social Projects in Nonprofits. A Spanish Case
  • José Miguel Tirado Beltrán, Iluminada Fuertes Fuertes, José David Cabedo Semper. SUSTAINABILITY. Num. 23. Vol. 12. 2020. Científic.

  • Risk information disclosure and its impact on analyst forecast accuracy
  • José Miguel Tirado Beltrán, José David Cabedo Semper. ESTUDIOS GERENCIALES. Num. 156. Vol. 36. pp. 314-324. 2020. Científic.

  • Risk Disclosure and Cost of Equity: A Bayesian Approach
  • José Miguel Tirado Beltrán, José David Cabedo Semper, Dennis Esther Muñoz Ramirez. REVISTA CEA. Num. 11. Vol. 6. pp. 25-43. 2020. Científic.

  • Improving and measuring transparency in NGOs: A disclosure indes for activities and projects
  • José David Cabedo Semper, Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes, José Miguel Tirado Beltrán. Nonprofit Management & Leadership. Num. 3. Vol. 28. pp. 329-348. 2018. Científic.

  • Information on social impact at NGOs
  • José David Cabedo Semper, Iluminada Fuertes Fuertes, Immaculada Jimeno, José Miguel Tirado Beltrán, María Amparo Maset Llaudes. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMAN BEHAVIOR STUDY. Num. 1. Vol. 4. pp. 1-5. 2017. Científic.

  • Identification and measurement of social impact in non-profit organizations
  • José David Cabedo Semper, Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes, José Miguel Tirado Beltrán. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMAN BEHAVIOR STUDY. Num. 1. Vol. 3. pp. 43-46. 2016. Científic.

  • Cantidad y calidad de información de riesgos divulgada por las empresas españolas: Un análisis en periodos diferentes del ciclo económico
  • José David Cabedo Semper, José Miguel Tirado Beltrán. REVISTA DE CONTABILIDAD = SPANISH ACCOUNTING REVIEW. Num. 2. Vol. 19 . pp. 261-270. 2016. Científic.

  • Rough sets adn discriminant analysis techniques for business default forecasting
  • José David Cabedo Semper, José Miguel Tirado Beltrán. FUZZY ECONOMIC REVIEW. Num. 1. Vol. XX . pp. 3-37. 2015. Científic.

  • La información de riesgos en los estados financieros: situación actual y perspectivas futuras
  • José David Cabedo Semper, José Miguel Tirado Beltrán. AECA : REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. Num. 110. pp. 32-34. 2015. Científic.

  • Clustered firms and solvency in the Spanish ceramics industry
  • José David Cabedo Semper, Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes, José Miguel Tirado Beltrán. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDY. Num. 1. Vol. 2 . pp. 171-175. 2015. Científic.

  • Risk disclosure and cost of equity. The Spanish case
  • José David Cabedo Semper, José Miguel Tirado Beltrán. CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN . Num. 4. Vol. 59 . pp. 105-135. 2014. Científic.

  • Valor contable y la crisis financiera: Las entidades de crédito españolas
  • José Miguel Tirado Beltrán. INNOVAR-REVISTA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES. Num. 39. Vol. 21 . pp. 113-122. 2011. Científic.

  • Sector concentration risk: A model for estimating capital requirements
  • José David Cabedo Semper, José Miguel Tirado Beltrán. MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING . Num. 7-8. Vol. 54 . pp. 1765-1772. 2011. Científic.

  • Divulgación de información sobre riesgos: una propuesta para su medición
  • José David Cabedo Semper, José Miguel Tirado Beltrán. INNOVAR-REVISTA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES. Num. 34. Vol. 19 . pp. 121-134. 2009. Científic.

  • La regulación contable sobre divulgación de riesgos en los estados financieros
  • José David Cabedo Semper, José Miguel Tirado Beltrán. PARTIDA DOBLE. Num. 184. pp. 30-45. 2007. Científic.

  • El beneficio anormal en el modelo Ohlson: una propuesta para su estimación
  • José David Cabedo Semper, José Miguel Tirado Beltrán. REVISTA DE CONTABILIDAD = SPANISH ACCOUNTING REVIEW. Num. 1/10. pp. 75-98. 2007. Científic.

  • Riesgo de crédito y recursos propios mínimos en entidades bancarias
  • José David Cabedo Semper, José Antonio Reverte Sánchez, José Miguel Tirado Beltrán. REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 2. Vol. 13 . pp. 177-192. 2004. Científic.

  • ¿COMO EXTENDER EL VALOR RAZONABLE A TODAS LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS?
  • José David Cabedo Semper, José Miguel Tirado Beltrán. TECNICA CONTABLE. Num. 651. pp. 18-26. 2003. Científic.

  • BENEFICIOS PUBLICADOS Y MERCADOS DE CAPITALES
  • José Miguel Tirado Beltrán. PARTIDA DOBLE. Num. 149. pp. 86-95. 2003. Científic.

  • La información pública sobre riesgos empresariales
  • José David Cabedo Semper, José Miguel Tirado Beltrán. PARTIDA DOBLE. Num. 143. pp. 18-23. 2003. Científic.

  • La información segmentada en España: factores determinantes de su publicación
  • José David Cabedo Semper, José Miguel Tirado Beltrán. REVISTA VALENCIANA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Num. nº 5, II/2002. pp. 107-128. 2002. Científic.

  • PERDIDA ESPERADA POR INSOLVENCIAS EN LAS ENTIDADES BANCARIAS: VALORACIÓN DEL MERCADO
  • José David Cabedo Semper, José Antonio Reverte Sánchez, José Miguel Tirado Beltrán. INVESTIGACIONES EUROPEAS DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 3/8. pp. 127-144. 2002. Científic.

  • Propuesta metodológica para el análisis del grado de implantación de la contabilidad de costes en la empresa
  • José Miguel Tirado Beltrán. ACTUALIDAD FINANCIERA. Num. 2. Vol. 1999 . pp. 55-64. 1999. Científic.

  Llibres


  • Del sexo invisible al sexo visible
  • Carmen Rosa Olaria Puyoles, José Miguel Tirado Beltrán. 2011. Autoria. Científic. ISBN 9788496372900. Castelló. Ed. Diputació de Castelló.

  Capítols de llibre


  • Millora en l'avaluació d'assignatures.
  • Isabel Maria Castelló Játiva, José Antonio Reverte Sánchez, José David Cabedo Semper, José Miguel Tirado Beltrán. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Millora a l’avaluació d’assignatures i professors
  • Isabel Maria Castelló Játiva, José Antonio Reverte Sánchez, José David Cabedo Semper, José Miguel Tirado Beltrán. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  Ponències a congressos


  • Social and Environmental Impacts Assessment in the Economy for the Common Good
  • María Amparo Maset Llaudes, José David Cabedo Semper, José Miguel Tirado Beltrán, Iluminada Fuertes Fuertes. 30th International Business Information Management Association Conference (IBIMA 2017). Madrid (Espanya). 08-11-2017. Científic. 2017. Ed. International Business Information Management Association (IBIMA). ISBN 9780986041990.

  • Towards Implementation of Sroi: A Case Study
  • José David Cabedo Semper, Iluminada Fuertes Fuertes, Inmaculada Jimeno, María Amparo Maset Llaudes, José Miguel Tirado Beltrán. The IIER International Conference on Social Science and Economics. Warsaw (Polònia). 19-11-2016. Científic. 2016. Ed. International Institute of Engineers and Researchers (IIER). ISBN 9789386083340.

  • Information on social impact at NGOs: The case of the Spanish charitable foundations
  • José David Cabedo Semper, Iluminada Fuertes Fuertes, Inmaculada Jimeno, María Amparo Maset Llaudes, José Miguel Tirado Beltrán. Fourth international conference on advances in social science, management and human behaviour - SMHB 2016. Roma (Itàlia). 15-12-2016. Científic. 2016. Ed. Institute of Research Engineers and Doctors (IRED). ISBN 9781632481160.

  • The measurament of social performance in third sector organizations
  • José David Cabedo Semper, Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes, José Miguel Tirado Beltrán. Proceeding 3rd International Conference on Advances in Social Science, Management and Human Behaviour (SMHB 2015). Zurich (Suïssa). 10-10-2015. Científic. 2015. Ed. Institute of Research Engineers and Doctors (IRED). ISBN 9781632480675.

  • Identification and measurement of social impact in non-profit organizations
  • José David Cabedo Semper, Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes, José Miguel Tirado Beltrán. Proceedings of 3rd International Conference on Advances in Management, Economics and Social Science (MES´15). Roma (Itàlia). 10-12-2015. Científic. 2015. Ed. Institute of Research Engineers and Doctors (IRED). ISBN 9781632480811.

  • Measuring and disclosing what matters in nonprofits
  • José David Cabedo Semper, Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes, José Miguel Tirado Beltrán. International Conference on Economics and Social Sciences (ICESS). The IRES 21st International Conference. Paris (França). 19-12-2015. Científic. 2015. Ed. International Conference on Economics and Social Sciences (ICESS). ISBN 9789385832716.

  • Clustered firms and solvency in the Spanish ceramics industry
  • José David Cabedo Semper, Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes, José Miguel Tirado Beltrán. Second International Conference on Advances in Social Science, Management and Human Behaviour (SMHB'14). Zürich (Suïssa). 25-10-2014. Científic. 2015. ISSN 2372-3955.

  • Clustered firms and solvency in the Spanish ceramics industry
  • José David Cabedo Semper, Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes, José Miguel Tirado Beltrán. Second International Conference on Advances in Social Science, Management and Human Behaviour (SMHB'14). Zürich (Suïssa). 25-10-2014. Científic. 2014. Ed. Institute of Research Engineers and Doctors (IRED). ISBN 9781632480323.

  • Differences between adults health and late adolescents health: an empirical analysis
  • José David Cabedo Semper, Aurora Esteve Clavero, José Miguel Tirado Beltrán. Mathematical Modelling in Engineering and Human Behaviour Conference. Valencia (Espanya). 06-09-2011. Científic. 2011.

  • Sector concentration risk: A model for estimating capital requirements
  • José David Cabedo Semper, José Miguel Tirado Beltrán. Mathemaitcal Models of Addictive Behaviour, Medicine and Engineering 2010. Valencia (Espanya). 08-09-2010. Científic. 2010. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788469395370.

  • MEJORA EN LA EVALUACIÓN DE ASIGNATURAS
  • José David Cabedo Semper, José Miguel Tirado Beltrán, José Antonio Reverte Sánchez, Isabel Castelló Játiva. V Jornada de millora educativa i IV Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. CASTELLON. 25-01-2005. Científic. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215364.

  • MEJORA EN LA EVALUACION DE ASIGNATURAS Y PROFESORES
  • José David Cabedo Semper, José Miguel Tirado Beltrán, José Antonio Reverte Sánchez. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 29-01-2004. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • LA PROBABILIDAD DE INSOLVENCIA: UNA VARIABLE FUNDAMENTAL PARA EL CALCULO DE LOS RECURSOS PROPIOS
  • José David Cabedo Semper, José Antonio Reverte Sánchez, José Miguel Tirado Beltrán. IV EFSI-ECONTRO IBEROAMERICANO DE FINANÇAS E SISTEMAS DE INFORMAÇAO. SEVILLA. 01-05-2004. Científic. 2004.

  • ESTIMATION OF THE PROBABILITY OF DEFAULT IN CORPORATE LOAN PORTFOLIOS
  • José David Cabedo Semper, José Antonio Reverte Sánchez, José Miguel Tirado Beltrán. THE 11TH ANUAL MEETING OF THE GLOBAL FINANCE ASSOCIATION. LAS VEGAS. 01-05-2004. Científic. 2004.

  • LOS RECURSOS PROPIOS MINIMOS EN ENTIDADES BANCARIAS: UNA ALTERNATIVA DE CALCULO A UN EFOQUE ESTANDARIZADO
  • José David Cabedo Semper, José Antonio Reverte Sánchez, José Miguel Tirado Beltrán. XIV CONGRESO ASOCIACION CIENTIFICA DE ECONOMIA Y DIRECCION DE LA EMPRESA. MURCIA. 01-05-2004. Científic. 2004.

  • MILLORA A L'AVALUACIÓ D'ASSIGNATURES I PROFESSORS
  • José David Cabedo Semper, Isabel Maria Castelló Játiva, José Antonio Reverte Sánchez, José Miguel Tirado Beltrán. IV JORNADA DE MILLORA EDUCATIVA I III JORNADA D'HARMONITZACIÓ EUROPEA. CASTELLO. 29-01-2004. Científic. 2004.

  • MINIMUM CAPITAL REQUIREMENTS FOR CREDIT RISK: CORPORATE EXPOSURES
  • José David Cabedo Semper, José Antonio Reverte Sánchez, José Miguel Tirado Beltrán. EUROPEAN WORKING GROUP ON FINANCIAL MODELLIN. LONDON. 24-02-2003. Científic. 2003.

  • El riesgo de crédito en las normas de Basilea: riesgos corporativos
  • José David Cabedo Semper, José Antonio Reverte Sánchez, José Miguel Tirado Beltrán. XVII COXVII Congreso Anual. XIII Congreso Hispano-Francés. Bordeux. 04-06-2003. Científic. 2003. Ed. Asociación Europea de Dirección y Economía de Empresa (AEDEM). ISBN 849312299X.

  • El riesgo en las cuentas anuales: cuantificación de los riesgos no financieros
  • José David Cabedo Semper, José Miguel Tirado Beltrán. X Encuentro de Profesores Universitarios de Contabilidad. Santiago de Compostela. 30-05-2002. Científic. 2002.

  • La perdida esperada por riesgo de insolvencia
  • José David Cabedo Semper, José Antonio Reverte Sánchez, José Miguel Tirado Beltrán. XVI Congreso Nacional XII Congreso Hispano-Francés de AEDEM. Alicante. 05-06-2002. Científic. 2002. Ed. Asociación Europea de Dirección y Economía de Empresa (AEDEM). ISBN 8493122998.

  • Capital requeriments for default risk in Banks
  • José David Cabedo Semper, José Miguel Tirado Beltrán. Proceediing of MS'2002 Internacional Conference on Modelling and Simulation in Technical and Social Sciencies. Girona. 25-06-2002. Científic. 2002. Ed. Universitat de Girona. ISBN 8484581667.

  • Información financiera y riesgo
  • José David Cabedo Semper, José Miguel Tirado Beltrán. XV Congreso Nacional, XI Congreso Hispano-Francés. Las Palmas de Gran Canaria. 13-06-2001. Científic. 2001. Ed. Universidad de La Rioja. ISBN 8495301105.

  • CONTENIDO INFORMATIVO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE EN EL MERCADO DE CAPITALES
  • José Miguel Tirado Beltrán, José Manuel Vela Bargues. V JORNADAS DE TABAJO SOBRE ANÁLISIS CONTABLE. MALAGA. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC). ISBN 848935216X.

  Apunts docents


  • Contabilidad de costes: Teoría y ejercicios
  • Antonio Vico Martínez, Iván José Barreda Tarrazona, José Joaquin Alcarria Jaime, José Manuel Bachero García, José Miguel Tirado Beltrán, María José Masanet Llodrá, Miguel Martínez Ramos. 1998. Ref. CS-414-1998. Universitat Jaume I.