panoramica UJI

Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

MONFERRER TIRADO, DIEGO
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Comercialització i Investigació de Mercats
 • Representant CIT
 • Coordinador/a de Treball de Final de Grau
 • Innovación en Marketing
 • JC1028DD - (964 728719)
 • dmonferr@uji.es
 • Ressenya Personal

  Diego Monferrer és Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Jaume I en 2004 i Doctor en Gestió Empresarial (Màrqueting) amb menció de Premi Extraordinari de Doctorat per la mateixa universitat en 2011.

  En l'actualitat és professor contractat doctor a l'Àrea de Comercialització i Investigació de Mercats del Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting de la Universitat Jaume I, exercint la seua labor docent i investigadora en la mateixa des de l'any 2007.

  En termes de recerca, és membre del grup de recerca consolidat "IMK - Innovació en Màrqueting" (codi 178) de la Universitat Jaume I. En aquest període ha desenvolupat diverses línies de treball que inclouen l'orientació al mercat, capacitats organitzatives, xarxes empresarials, international entrepreneurship, màrqueting internacional, màrqueting bancari, qualitat de servei i qualitat de la relació. L'any 2014 obté el Premi Jove Investigador en l'Àrea de Ciencies Econòmiques i Empresarials de la IV edició dels Premis Banco Santander al Reconeiximent d'Activitats Docents i Investigadores del PDI.

  En el pla docent, l'any 2017 obté el Premi a l'Excel·lència Docent Universitària concedit pel Consell Social de la Universitat Jaume I en la seua VIII edició.

   

  ResearcherID: L-7795-2017

  ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7996-1151

  Scopus Author ID: 24921921000

   

  Linkedin: www.linkedin.com/in/diego-monferrer-tirado

  Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Diego_Monferrer

  Horari Actual  Horari de tutories de Diego Monferrer Tirado


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 09:30 12:30 11-09-2018 23-01-2019

  El professor/a té tutoríes virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 11:00 14:00 24-01-2019 31-07-2019

  El professor/a té tutoríes virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Diego Monferrer Tirado


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1031 - PR3 Dimecres 17:00 19:00 12-09-2018 24-10-2018
  AE1031 - PR3 Dimecres 17:01 18:00 07-11-2018 07-11-2018
  AE1031 - PR4 Dijous 17:00 19:00 13-09-2018 25-10-2018
  AE1031 - PR4 Dijous 17:01 18:00 08-11-2018 08-11-2018
  AE1031 - TE2 Dilluns 17:00 19:00 10-09-2018 17-12-2018
  AE1031 - TE2 Dimecres 18:00 19:00 14-11-2018 14-11-2018
  AE1031 - TE2 Dimecres 17:00 19:00 21-11-2018 12-12-2018
  AE1031 - TE2 Dimecres 17:01 18:00 19-12-2018 19-12-2018
  AE1031 - TU3 Dijous 18:00 19:00 08-11-2018 08-11-2018
  AE1031 - TU3 Dijous 17:00 18:00 15-11-2018 15-11-2018
  AE1031 - TU3 Dimecres 17:00 18:00 14-11-2018 14-11-2018
  AE1031 - TU3 Dimecres 18:00 19:00 07-11-2018 07-11-2018

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AG1032 - PR1 Dilluns 15:00 18:00 01-04-2019 06-05-2019
  AG1032 - TE1 Dilluns 11:15 12:45 28-01-2019 20-05-2019
  AG1032 - TE1 Dilluns 09:00 10:45 28-01-2019 20-05-2019
  AG1032 - TU1 Dilluns 15:00 17:00 04-03-2019 18-03-2019
  CA0919 - TE1 Dilluns 13:00 15:00 28-01-2019 20-05-2019
  PU0919 - TE1 Dimecres 09:00 11:00 30-01-2019 22-05-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1031 - Tècniques de Vendes Grau en Administració d'Empreses
  AE1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Administración de Empresas
  AG1032 - Valoració i Comercialització Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
  CA0919 - Fonaments del Màrqueting Grau en Comunicació Audiovisual
  PU0919 - Fonaments del Màrqueting Grau en Publicitat i Relacions Públiques
  SRB007 - Màrqueting Internacional Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats
  SRB100 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Improving relationship quality during the crisis (Epub ahead of print)
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Miguel Angel Moliner Tena. SERVICE INDUSTRIES JOURNAL. Num. online. pp. 1-23. 2018. Científic.

  • Consequences of customer engagement and customer self-brand connection
  • Miguel Angel Moliner Tena, Diego Monferrer Tirado, Marta Estrada Guillén. JOURNAL OF SERVICES MARKETING. Num. 4. Vol. 32. pp. 387-399. 2018. Científic.

  • Younger and older trust in a crisis situation
  • Miguel Angel Moliner Tena, Juan Carlos Fandos Roig, Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado. INTERNATIONAL JOURNAL OF BANK MARKETING. Num. 3. Vol. 36. pp. 456-481. 2018. Científic.

  • El aprendizaje Cooperativo y las Habilidades Socio-Emocionales: Una experiencia Docente en la Asignatura Técnicas de Ventas
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Miguel Angel Moliner Tena. FORMACION UNIVERSITARIA. Num. 6. Vol. 9. pp. 43-62. 2016. Docent.

  • El resultado internacional de las nuevas empresas. Una visión relacional asociada a la orientación al mercado de la red
  • Diego Monferrer Tirado, Marta Estrada Guillén. CUADERNOS DE GESTIÓN. Num. 2. Vol. 16 . pp. 93-118. 2016. Científic.

  • Entrenamiento de la inteligencia emocional en el contexto de la formación en ventas
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Miguel Angel Moliner Tena. REVISTA ESPAÑOLA DE ORIENTACION Y PSICOPEDAGOGIA (EN LINEA). Num. 2. Vol. 27 . pp. 62-79. 2016. Científic.

  • Service quality in bank during an economic crisis
  • Diego Monferrer Tirado, Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García. INTERNATIONAL JOURNAL OF BANK MARKETING. Num. 2. Vol. 34 . pp. 235-259. 2016. Científic.

  • La cooperación solidaria como metodología de aprendizaje: Un caso en la universidad
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Juan Carlos Fandos Roig. REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES INTERDISCIPLINARES. Num. 1-4. pp. 1-9. 2015. Docent.

  • Catching dynamic capabilities through market-oriented networks
  • Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá. EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT. Num. 3. Vol. 9 . pp. 384-408. 2015. Científic.

  • Formación de equipos de trabajo para el desarrollo de un manual de promoción/ventas de una ONG: descripción de una experiencia docente
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado. CASOS DE MARKETING PÚBLICO Y NO LUCRATIVO = CASOS DE MARKETING PÚBLICO E NÃO LUCRATIVO . Vol. 2. pp. 195-206. 2015. Docent.

  • Estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios: lateralización vs. interconexión de los hemisferios cerebrales
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado. REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGÍA. Num. 262. Vol. 73 . pp. 583-600. 2015. Científic.

  • Los Festivales Musicales como Experiencia Turística: Una Aproximación Teórica
  • Marta Estrada Guillén, Jessica Sotos Díaz, Diego Monferrer Tirado. INTERNATIONAL JOURNAL OF MARKETING COMMUNICATION AND NEW MEDIA. Num. 4. Vol. 3 . pp. 43-53. 2015. Científic.

  • Born globals trough knowledge-based dynamic capabilities and network market orientation
  • Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá. BRQ - BUSINESS RESEARCH QUARTERLY. Num. 1. Vol. 18 . pp. 18-36. 2015. Científic.

  • La publicidad gráfica como instrumento de cooperación docente: descripción de una iniciativa mediambiental
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado. CASOS DE MARKETING PÚBLICO Y NO LUCRATIVO = CASOS DE MARKETING PÚBLICO E NÃO LUCRATIVO . Vol. 1. pp. 1-10. 2014. Docent.

  • La calidad del servicio en la banca española: el caso de las personas mayores
  • Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig, Diego Monferrer Tirado, Miguel Angel Moliner Tena. REVISTA PORTUGUESA DE MARKETING. Num. 32. Vol. 17 . pp. 75-99. 2014. Científic.

  • El trabajo cooperativo en base al modelo del cerebro total: Una experiencia docente
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel Moliner Tena. REDMARKA. REVISTA ACADÉMICA DE MARKETING APLICADO. Num. 12. Vol. 1 . pp. 87-112. 2014. Científic.

  • Desarrollo de planes de marketing locales en un contexto profesional como mecanismo de control sobre el aprendizaje
  • Diego Monferrer Tirado, Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig. REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES INTERDISCIPLINARES. Num. 2. Vol. 3 . pp. 1-10. 2014. Docent.

  • Attitudes Towards Ads and Age. A Study in Seniors. The Combination of Chronological and Cognitive age as an Effective Predictive Criterion of Attitudes
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García. REMARK. Num. 3. Vol. 13 . pp. 1-16. 2014. Científic.

  • Estudio del proceso de fidelización del consumidor final
  • Juan Carlos Fandos Roig, Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Luis Jose Callarisa Fiol. REMARK. Num. 4. Vol. 12 . pp. 108-127. 2013. Científic.

  • Effects of networks market orientation on new ventures international performance
  • Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá, Inés Kuster, Natalia Vila. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS ENVIRONMENT. Num. 3. Vol. 5 . pp. 268-298. 2013. Científic.

  • Self-Perception of age as a criterion for segmentation of older adults' involvement
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado. REDMARKA. REVISTA ACADÉMICA DE MARKETING APLICADO. Num. 11. Vol. 2 . pp. 163-184. 2013. Científic.

  • Orientación al mercado de la red y capacidades dinámicas de absorción e innovación como determinantes del resultado internacional de las nuevas empresas internacionales - Network market orientation an
  • Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá. REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN DE MARKETING ESIC. Num. 2. Vol. 17 . pp. 29-52. 2013. Científic.

  • Competitiveness through strategic orientation
  • Diego Monferrer Tirado, María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez. TRZISTE. Num. 2. Vol. 24 . pp. 163-185. 2012. Científic.

  • International Market Orientation and Management Capabilities as Determinants of the New Ventures' International Behaviour
  • Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá. ECONOMICS RESEARCH INTERNATIONAL. Num. Article Number:623685. Vol. 2012 . pp. 1-14. 2012. Científic.

  • Factors enhancing the choice of higher resource commitment entry modes in international new ventures
  • María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez, Diego Monferrer Tirado. INTERNATIONAL BUSINESS REVIEW. Num. 4. Vol. 21 . pp. 648-666. 2012. Científic.

  • Efectos de las orientaciones emprendedoras y al mercado en los resultado internacionales de las nuevas empresas internacionales
  • María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez, Diego Monferrer Tirado. ALTA DIRECCION. Num. 273/274. pp. 49-58. 2011. Científic.

  • Role of international precocity in born global firms
  • María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez, Diego Monferrer Tirado. INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY TRANSFER AND COMMERCIALISATION. Num. 3/4. Vol. 10 . pp. 247-267. 2011. Científic.

  • Marketing capabilities: do they matter in INVs?
  • Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá, Diego Monferrer Tirado. WORLD REVIEW OF ENTREPRENEURSHIP, MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Num. 1-2. Vol. 6 . pp. 71-99. 2010. Científic.

  • Influencia de las capacidades de marketing en la competitividad de las nuevas empresas internacionales
  • Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá, Diego Monferrer Tirado. INVESTIGACIONES ECONÓMICAS. Num. 2. Vol. XXXIII . pp. 233-270. 2009. Científic.

  • Influencia de las orientaciones emprendedora y al mercado en los resultados de las nuevas empresas internacionales belgas y españolas
  • Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá, Diego Monferrer Tirado. REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN DE MARKETING ESIC. Num. 2. Vol. 13 . pp. 7-29. 2009. Científic.

  • The effect of early international commitment on international positional advantages in Spanish and Belgian international new ventures
  • Andreu Blesa Pérez, Ysabel Nauwelaerts, Diego Monferrer Tirado, María Ripollés Meliá. JOURNAL OF INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP. Num. 4. Vol. 6 . pp. 168-187. 2008. Científic.

  Llibres


  • Análisis del estado de la cuestion de la actitud del consumidor ante el anuncio televisivo y sus antecedentes
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Sandra Tena Monferrer, Juan Carlos Fandos Roig. 2015. Autoria. Científic. ISBN 9788420564685. Madrid (Espanya). Ed. Pearson.

  • Estudio motivacional del consumidor de área urbana: Una aplicación al Centro Comercial Abierto de Castellón
  • Sandra Tena Monferrer, Juan Carlos Fandos Roig, Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado. 2015. Autoria. Científic. ISBN 9788420564692. Madrid (Espanya). Ed. Pearson.

  • Las orientaciones al mercado y emprendedora y los resultados empresariales. El caso de las nuevas empresas internacionales
  • Diego Monferrer Tirado, Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig, Sandra Tena Monferrer. 2014. Autoria. Científic. ISBN 9788490352724. Madrid (Espanya). Ed. Pearson.

  • Dirección de Ventas Una Visión Integral
  • Diego Monferrer Tirado, Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig, Luis Jose Callarisa Fiol, Sandra Tena Monferrer, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García. 2014. Autoria. Científic. ISBN 9788436832297. Madrid (Espanya). Ed. Ediciones Pirámide.

  • El valor percibido en la lealtad hacia el sector bancario español. Modelo teórico/práctico de un trabajo de investigación
  • Juan Carlos Fandos Roig, Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Sandra Tena Monferrer. 2014. Autoria. Científic. ISBN 9788490352717. Madrid (Espanya). Ed. Pearson.

  • Fundamentos de Marketing
  • Diego Monferrer Tirado. 2013. Autoria. Docent. ISBN 9788469570937. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I.

  • Calidad de servicios. satisfacción y lealtad
  • Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig, Diego Monferrer Tirado. 2013. Autoria. Científic. ISBN 9783659071959. E. Académica Española (Espanya). Ed. Editorial Académica Española.

  • El fenómeno de las nuevas empresas internacionales
  • Diego Monferrer Tirado. 2013. Autoria. Científic. ISBN 9783659062902. (724) (Espanya). Ed. Editorial Académica Española.

  • La orientación al mercado en las nuevas empresas internacionales
  • Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá, Diego Monferrer Tirado. 2013. Autoria. Científic. ISBN 9783844336115. (724) (Espanya). Ed. Editorial Académica Española.

  • La orientación al mercado: Estado actual y perspectivas de la investigación
  • Diego Monferrer Tirado. 2012. Autoria. Científic. ISBN 9783848463671. (276) (Alemanya). Ed. Editorial Académica Española.

  • Claves de la competitividad internacional de las nuevas empresas - El papel de la orientación al mercado y las capacidades dinámicas basadas en el conocimiento
  • Diego Monferrer Tirado. 2011. Autoria. Científic. ISBN 9783846560846. (276) (Alemanya). Ed. Editorial Académica Española.

  • La orientación al mercado de la red como determinante de la competitividad de las nuevas empresas internacionales
  • Diego Monferrer Tirado. 2011. Autoria. Tesi doctoral. ISBN 9788469471050. Castellón (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Emotional Intelligence Training for Business Administration Undergraduates: An Educational Experience
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Miguel Angel Moliner Tena. Emotional Intelligence: Perceptions, Interpretations and Attitudes. New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Nova Science Publishers. 2018. ISBN 9781536133257. Científic.

  • Network market orientation knowledge management and born globals' competitiveness
  • Diego Monferrer Tirado, Marta Estrada Guillén. Knowledge management strategies and applications. Croacia (Croàcia). Ed. InTech. 2017. ISBN 9789535136170. Científic.

  • Satisfaction and loyalty among older spanish customers through bank service quality
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Miguel Angel Moliner Tena. Service Quality (SQ) - Perspectives, Management and Improvement Strategies. New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Nova Science Publishers. 2017. ISBN 9781536107906. Científic.

  • A Theoretical Application of Experiential Marketing: The Case of Festival Tourism
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado. Advances in business and management. New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Nova Science Publishers. 2016. ISBN 9781634848530. Científic.

  • International Entrepreneurship: What we know about the "International new ventures" Phenomenon after two decades
  • Diego Monferrer Tirado, Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig. Entrepreneurship. Theory, Role of Economic Development and Practices. New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Nova Science Publishers. 2014. ISBN 9781629486505. Científic.

  • Sofistic Telematic Security, S.L.: Asegurar el mercado global
  • María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez, Diego Monferrer Tirado. Manual de casos sobre creación de empresas en España. Madrid. Ed. McGraw Hill Interamericana de España. 2011. ISBN 9788448179915. Docent.

  • Las empresas en la Comunidad Valenciana
  • Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá, Diego Monferrer Tirado. La memoria anual: información y promoción en la nueva empresa internacional. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480216510. Científic.

  • La joven empresa internacional
  • María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez, Diego Monferrer Tirado. La memoria anual: información y promoción en la nueva empresa internacional. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480216510. Científic.

  • Balance del proceso de armonización en la titulación de Ingeniería Técnica Agrícola: Hortofruticultura y Jardineria, en la Universitat Jaume I
  • Andreu Andrio Balado, Angela Corró Tormo, Antonio José Vallet Bellmunt, Aurelio Gómez Cadenas, Begonya Vicedo Jover, Belén Altava Benito, Carlos Enrique Castillo Enrich, Diego Monferrer Tirado, Eva Falomir Ventura, Gemma Camañes Querol, José Francisco Albuixech Moliner, Josep Anton Jaques Miret, Juan Pedro Navarro Aviñó, Leonor Lapeña Barrachina, Manuel Muncharaz Pou, María Carmen Campoy Cubillo, María Elena Pitarch Arquimbau, María Purificacion Vindel Cañas, María Victoria Ibáñez Gual, Michael Gould Carlson, Miguel Cerezo García, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Paloma Pérez Díaz, Pilar García Agustín, Ricardo Chalmeta Rosaleñ, Rosa María Pérez Clemente, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Sergio Chiva Vicent, Teófilo Sanfeliu Montolío, Teresa María Vallet Bellmunt, Vicente Tejedo Tormo, Víctor Flors Herrero. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  • Direct and indirect effects of entrepreneurial and market orientations on the international performance of Spanish and Belgian international new ventures
  • María Ripollés Meliá, Ysabel Nauwelaerts, Andreu Blesa Pérez, Diego Monferrer Tirado. Entrepreneurship Sustainable Growth and Performance. Northampton USA. Ed. Edward Elgar Publishing. 2007. ISBN 9781847208538. Científic.

  Ponències a congressos


  • El juego como metodología para el desarrollo del aprendizaje cooperativo: Una experiencia en marketing
  • Diego Monferrer Tirado, Marta Estrada Guillén, Miguel Angel Moliner Tena. VI Jornada Nacional sobre estudios universitarios - II Taller de innovación educativa. Castellón (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Relación entre los estilos de aprendizaje según el modelo de cerebro total y la inteligencia emocional
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Miguel Angel Moliner Tena. XXIX Congreso Internacional de Marketing AEMARK 2017. Sevilla (Espanya). 06-09-2017. Científic. 2017. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788417129347.

  • Ambidexterity as a key factor in leaving the crisis behind: and application in the field of bank branches
  • Diego Monferrer Tirado, Marta Estrada Guillén, Miguel Angel Moliner Tena. XXVII Congreso ACEDE 2017. Aranjuez - Madrid (Espanya). 18-06-2017. Científic. 2017. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788469735886.

  • El rol de la inteligencia emocional en la gestión de la calidad de la relación bancaria durante la crisis
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Miguel Angel Moliner Tena. XXVII Jornadas Hispano-Lusas de Gestión Científica. Benidorm (Alicante) (Espanya). 01-02-2017. Científic. 2017. Ed. Universitat d'Alacant. ISBN 9788416724376.

  • Consequences of customer engagement and customer self-brand connection in the context of bank branches
  • Miguel Angel Moliner Tena, Diego Monferrer Tirado, Marta Estrada Guillén. International Marketing Trends Conference. Madrid (Espanya). 26-01-2017. Científic. 2017.

  • Learning to be present: a pilot study on the impact of mindfulness training on emotional intelligence and resilience
  • Alma María Rodríguez Sánchez, Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Miguel Angel Moliner Tena. 9th International Conference of Education, Research and Innovation. Sevilla (Espanya). 14-11-2016. Docent. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461758951.

  • Learning to be present: a pilot study on the impact of mindfulness training on emotional intelligence and resilience
  • Alma María Rodríguez Sánchez, Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Miguel Angel Moliner Tena. 9th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2016). Sevilla (Espanya). 14-11-2016. Científic. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461758951.

  • El aprendizaje cooperativo y las habilidades socio-emocionales: una experiencia en ventas
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Miguel Angel Moliner Tena, Alma María Rodríguez Sánchez. XXVIII Congreso de Marketing AEMARK 2016. León (Espanya). 07-09-2016. Científic. 2016. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788416701483.

  • Crisis de la Entidad, Efecto Halo y Lealtad
  • Miguel Angel Moliner Tena, Juan Carlos Fandos Roig, Diego Monferrer Tirado, Marta Estrada Guillén. XXVI Congreso ACEDE 2016 : Organizaciones y personas en evolución/Evolving organizations and Individuals. Vigo (Espanya). 26-06-2016. Científic. 2016. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788460887980.

  • Solidariza tu energía
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado. VII Congreso Internacional de Casos Docentes en Marketing Público y No Lucrativo. Jerez de la Frontera. 18-12-2015. Docent. 2015.

  • Cuando la educación se pone al servicio de una causa social: descripción de una experiencia educativa entre alumnos de primaria y de universidad
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado. VII Congreso Internacional de Casos Docentes en Marketing Público y No Lucrativo. Jerez de la Frontera (Espanya). 18-12-2015. Docent. 2015.

  • Shopping at urban commercial areas: a motivational approach to small urban retailers
  • Sandra Tena Monferrer, Juan Carlos Fandos Roig, Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado. III Workshop de Jóvenes iInvestigadores en Economía y Empresa. Universidad de Zaragoza, Campus deTeruel (Espanya). 03-09-2015. Científic. 2015.

  • El resultado internacional de las nuevas empresas. Una visión relacional asociada a la orientación al mercado de la red
  • Diego Monferrer Tirado, Marta Estrada Guillén. XXV Congreso Nacional Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa. El valor de la Gestión desde el Interior (ACEDE 2015). Jaén (Espanya). 21-06-2015. Científic. 2015. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788460686514.

  • The influence of marketing in consumer's loyalty: the case of spanish banking sector from entity and customer approaches
  • Jessica Sotos-Díaz, Diego Monferrer Tirado, Marta Estrada Guillén, Miguel Angel Moliner Tena. 7th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 2015). Barcelona (Espanya). 06-07-2015. Científic. 2015. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460682431.

  • Los festivales musicales como experiencia turística y sus consecuencias
  • Jessica Sotos Díaz, Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Miguel Angel Moliner Tena. XXVII Congreso de Marketing (AEMARK 2015). Pamplona (Espanya). 09-09-2015. Científic. 2015. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788416462513.

  • El entrenamiento de las emociones: una experiencia docente en Marketing
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Miguel Angel Moliner Tena. V Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios y I Taller de Innovación Educativa. Castellón (Espanya). 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Formando vendedores emocionalmente inteligentes
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Miguel Angel Moliner Tena, Sandra Tena Monferrer, Juan Carlos Fandos Roig. XXVII Congreso de Marketing (AEMARK 2015). Pamplona (Espanya). 09-09-2015. Docent. 2015. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788416462513.

  • Formacion de equipos de trabajo para el desarrollo de un manual de promoción/ventas de una ONG: descripción de una experiencia docente
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado. VI Congresso Internacional de Casos Docentes em Marketing Público e Nao Lucrativo. Coimbra. 19-12-2014. Docent. 2014.

  • Calidad de servicio y calidad de la relación en un contexto de crisis: El caso de las entidades financieras españolas
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Miguel Angel Moliner Tena, Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa.(ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic. 2014.

  • ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes? Una aplicación del modelo del cerebro total
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Amparo López Meri, Marta Royo González, Elena Mulet Escrig. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Docent. 2014.

  • Como optimizar el trabajo cooperatvio: una experiencia docente
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel Moliner Tena. XXVI Congreso de Marketing (AEMARK 2014). Elche (Espanya). 17-09-2014. Docent. 2014. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788415986515.

  • Satisfaction and trust: the main determinants of alder consumers´ loyalty in times of crisis
  • Miguel Angel Moliner Tena, Juan Carlos Fandos Roig, Diego Monferrer Tirado, Marta Estrada Guillén, Javier Sánchez García, Sandra Tena Monferrer. XXVI Congreso de Marketing (AEMARK 2014). Elche (Espanya). 17-09-2014. Científic. 2014. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788415986515.

  • Older Consumers' Loyalty in Times of Crisis
  • Juan Carlos Fandos Roig, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado. Paradigm Shifts & Interactions 43rd Annual conference (EMAC 2014). Universitat de València (Espanya). 03-06-2014. Científic. 2014. Ed. Universitat de València; European Marketing Academy (EMAC). ISBN 9788437094533.

  • The role of social value over individual's final behavior (Proceedings CD)
  • Juan Carlos Fandos Roig, Sandra Tena Monferrer, Diego Monferrer Tirado, Marta Estrada Guillén. 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2014). València (Espanya). 10-03-2014. Científic. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684120.

  • Analysis of the dominant mode of thinking of university students in different fields of studies using the four brain model of Hermann (Proceedings CD)
  • Marta Royo González, Amparo López Meri, Diego Monferrer Tirado, Marta Estrada Guillén, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Elena Mulet Escrig. 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2014). València (Espanya). 10-03-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684120.

  • Antecedents and Consequences of Customer Trust: The Effect of the Spanisch Financial Crisis
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Juan Carlos Fandos Roig, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García. Paradigm Shifts & Interactions 43rd Annual conference (EMAC 2014). Universitat de València (Espanya). 03-06-2014. Científic. 2014. Ed. Universitat de València; European Marketing Academy (EMAC). ISBN 9788437094533.

  • La publicidad gráfica como instrumento de cooperación docente: Descripción de una iniciativa mediambiental
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado. V Congreso Internacional de Casos Docentes en Marketing Público y No Lucrativo. Badajoz. 13-12-2013. Docent. 2013.

  • La cooperación como metodología de aprendizaje: Un caso en la Universidad
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Juan Carlos Fandos Roig. VIII Congreso International de Ciencias Sociales Interdisciplinares. Prague. 01-08-2013. Científic. 2013.

  • La calidad de servicio en banca: El caso de las personas mayores
  • Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Diego Monferrer Tirado. XXIII Congreso Nacional de ACEDE. Málaga (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Málaga. ISBN 9788461656547.

  • Un modelo conciliador explicativo del resultado inrternacional de las born globals
  • Diego Monferrer Tirado, Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig. XXV Congreso Nacional de Marketing. Universitat de Barcelona (Espanya). 18-09-2013. Científic. 2013. Ed. Gráficas DEHON. ISBN 9788473569552.

  • La publicidad gráfica como instrumento de cooperación docente: Descripción de una iniciativa mediambiental
  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado. V Congreso Internacional de Casos Docentes en Marketing Público y no Lucrativo. badajoz. 13-12-2013. Docent. 2013. Ed. Asociación Internacional de Marketing Público y No Lucrativo (AIMPN/IAPNM). ISBN 9788469709764.

  • La cooperación en un concurso de carteles publicitarios como elemento de cooperación entre dos titulaciones
  • Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig, Diego Monferrer Tirado, Javier Sánchez García, Luis Jose Callarisa Fiol. XXV Congreso Nacional de Marketing. Barcelona (Espanya). 18-09-2013. Científic. 2013. Ed. Gráficas DEHON. ISBN 9788473569552.

  • El fenómeno de las nuevas empresas internacionales. Un enfoque conciliador respecto a su encaje en el marco de las teorías tradicionales de internacionalización de la empresa
  • Diego Monferrer Tirado. 8º Congreso Internacional sobre Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Siglo XXI. Málaga (Espanya). 08-01-2013. Científic. 2013. Ed. Eumed.net. ISBN 9788415774181.

  • Creating competitive advanges in international new ventures fron network market orientation
  • Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá. INBAM 2012 International Network of Business & Management Journals. Universitat de València (Espanya). 20-03-2012. Científic. 2012. Ed. Universitat de València. ISBN 9788469516478.

  • La orientación al mercado de la red como determinante de la competitividad de las nuevas empresas internacionales. El efecto mediador de las capacidades dinámicas
  • Diego Monferrer Tirado. XXIV Congreso Nacional de Marketing. Mallorca (Espanya). 12-09-2012. Científic. 2012. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473568654.

  • Network Market Orientation and International New Ventures' Dynamic Capabilities
  • Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá. 40 th EMAC Conference 2011. Ljubljana, Slovenia. 24-05-2011. Científic. 2011. Ed. University of Ljubljana. ISBN 9789612402112.

  • Higher Commitment Entry Modes in International New ventures: The influence of Strategical Orientations
  • Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá. 15 th Biennial World Marketing Congress. Reims (França). 20-07-2011. Científic. 2011. Ed. Academy of Marketing Science. ISBN 0939783150.

  • Las capacidades dinámicas basadas en el conocimiento como facilitadoras del ambidextrismo en las nuevas empresas internacionales. La influencia de la orientación al mercado de la red
  • Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá. XXI Congreso Nacional-Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa. Barcelona (Espanya). 04-09-2011. Científic. 2011. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461535316.

  • La orientación al mercado de la red como factor determinante del resultado internacional de las nuevas empresas
  • Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá, Kuster Boluda Inés, Vila López Natalia. XXIII Congreso Nacional de Marketing (AEMARK 2011). Castellón (Espanya). 14-09-2011. Científic. 2011. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473567961.

  • Developing and Piloting a Student Entrepreneurship Measure in Finland and Spain
  • Elina Varamäki, Sanna Joensuu, Kari Ristimäki, Seinäkoki Ristimaki, Erno Tornikoski, Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá, Diego Monferrer Tirado. 12 th International Conference of the Society for Global Business & Economic Development. Singapore. 21-07-2011. Científic. 2011. Ed. Society for Global Business and Economic Development (SGBED). ISBN 9780983789802.

  • Strategical orientations affecting international new ventures' entry mode choice
  • Diego Monferrer Tirado, María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez. RENT XXIV - RESEARCH IN ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS. Maastricht (Països Baixos). 18-11-2010. Científic. 2010.

  • La rápida entrada internacional como determinante de las capacidades de marketing en las nuevas empresas internacionales
  • Diego Monferrer Tirado, María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez. 9th International Marketing Trends Conference. Venice. 21-01-2010. Científic. 2010.

  • Factors enhancing higher commitment entry modes in international new ventures
  • Diego Monferrer Tirado, María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez. XXII Congreso Nacional de Marketing. Oviedo. 22-09-2010. Científic. 2010. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473567114.

  • Las capacidades de marketing como factor determinante en el proceso de internacionalización de las nuevas empresas
  • Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá, Diego Monferrer Tirado. 7th International Marketing Trends Congress. Venecia. 17-06-2008. Científic. 2008.

  • Role of marketing capabilities in the internationalisation of new ventures
  • María Ripollés Meliá, Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez. Rent XXI - Research in entrepreneurship and small business. Cardiff. 22-11-2007. Científic. 2007.

  • Efectos directos e indirectos de las orientaciones emprendedoras y al mercado en los resultados internacionales de las nuevas empresas internacionales españolas y belgas
  • María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez, Diego Monferrer Tirado. 6 th International Congress Marketing Trends. Paris. 26-01-2007. Científic. 2007.

  • Entrepreneurial and market orientations and international performance of Spanish and Belgian international new ventures
  • Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá, Diego Monferrer Tirado, Ysabel Nauwelaerts. 36th EMAC CONFERENCE. Reykjavik - Iceland. 23-05-2007. Científic. 2007. Ed. Reykjavik University. ISBN 9979948353.

  • La orientación al mercado como factor determinante del crecimiento de las nuevas empresas internacionales
  • Andreu Blesa Pérez, María Ripollés Meliá, Diego Monferrer Tirado. XIX Encuentro de profesores universitarios de Marketing. Vigo. 19-09-2007. Científic. 2007. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473565127.

  • La capacidad de absorción de conocimiento de los mercados foráneos en las nuevas empresas internacionales españolas y belgas y el efecto de la velocidad de entrada
  • Diego Monferrer Tirado. XVII Jornadas Hispano-Lusas de Gestión Científica. Conocimiento, Innovación y Emprendedores. Camino al Futuro. Logroño. 08-02-2007. Científic. 2007. Ed. Universidad de La Rioja. ISBN 9788469035733.

  • European convergence of the degree of agronomical engineering (horticultural crop production and gardering, ita) at the universitat Jaume I of Castellón: positive results?
  • T.León, E. Llorens, I. Guerola, Antonio Díaz Pérez, Begonya Vicedo Jover, Gemma Camañes Querol, Jesús Albuixech Moliner, Andreu Andrio Balado, María Elena Pitarch Arquimbau, Eva Falomir Ventura, José Blasco Pascual, Michael Gould Carlson, María Purificacion Vindel Cañas, Joan Francesc Mira Castera, Teresa María Vallet Bellmunt, A. Corro, Carlos Enrique Castillo Enrich, Aurelio Gómez Cadenas, Josep Anton Jaques Miret, María Victoria Ibáñez Gual, Sergio Chiva Vicent, F. Franch, María Carmen Campoy Cubillo, M. Roger, S. Roselló, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Rosa María Pérez Clemente, Vicente Tejedo Tormo, Juan Pedro Navarro Aviñó, Paloma Pérez Díaz, Manuel Muncharaz Pou, Diego Monferrer Tirado, Leonor Lapeña Barrachina, Pilar García Agustín, Víctor Flors Herrero, Miguel Cerezo García. International Technology, Education and Development conference (INTED 2008). Valencia. 03-03-2008. Docent. 2007. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461201921.

  • Entrepreneurship: a driver for sustainable growth in a global and knowledge-based environment
  • Andreu Blesa Pérez, Diego Monferrer Tirado, Ysabel Nauwelaerts. RENT XX Research in Entrepreneurship and Small Business. Brussels (Belgium). 23-11-2006. Científic. 2006. Ed. Intersentia. ISBN 9050956327.

  • The Effect of Speed of Entry on the Capabilitiy to Absorb Foreign Market Knowledge in Spanish and Belgian International New Ventures
  • María Ripollés Meliá, Andreu Blesa Pérez, Diego Monferrer Tirado, Ysabel Nauwelaerts. The European Conference on Entrepreneurship and Innovation. Paris (França). 16-11-2006. Científic. 2006. Ed. Academic Conferences Limited. ISBN 9781905305391.

  • La influencia de las orientaciones al mercado y emprendedora en los resultados de las nuevas empresas internacionales a través de las ventajas competitivas
  • Diego Monferrer Tirado. XV Congreso Internacional de AEDEM. Buenos Aires (Argentina). 04-09-2006. Científic. 2006. Ed. Impresores de Galicia S.L.. ISBN 8469004824.

  Comités de congresos


  • Antoni Segui Alcaraz, Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Teresa María Vallet Bellmunt. XXIX Congreso Internacional de Marketing AEMARK 2017. Aranjuez (Espanya). 06-09-2017. Científic.

  • Diego Monferrer Tirado. XXVIII Congreso de Marketing AEMARK 2016. León (Espanya). 07-09-2016. Científic.

  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado. VII Congreso Internacional de Casos Docentes en Marketing Público y no Lucrativo. Jerez de la Frontera (Espanya). 18-12-2015. Docent.

  • Diego Monferrer Tirado. XXVII Congreso de Markeitng AEMARK 2015. Pamplona (Espanya). 09-09-2015. Científic.

  • Marta Estrada Guillén, Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol. XXVI Congreso de Marketing (AEMARK 2014). Elche (Espanya). 17-09-2014. Científic.

  • Francesc Xavier Molina Morales, Juan Carlos Bou Llusar, Marta Estrada Guillén, Vicente Aragó Manzana, María Consuelo Pucheta Martínez, Inmaculada Beltrán Martín, Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Víctor del Corte Lora, Ricardo Chiva Gómez, Montserrat Boronat Navarro, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Fandos Roig, María Luisa Flor Peris, Beatriz Forés Julián, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Jacob Guinot Reinders, Manuel Illueca Muñoz, Rafael Lapiedra Alcamí, Jaume Llorens Monzonís, Francisco Fermín Mallén Broch, Ana Isabel Marqués Marzal, Juan Carlos Matallín Sáez, Sandra Miralles Armenteros, Miguel Angel Moliner Tena, María José Oltra Mestre, Alba Puig Denia, María Ripollés Meliá, Vicente Roca Puig, Rosa María Rodríguez Artola, Alma María Rodríguez Sánchez, Javier Sánchez García, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Sandra Tena Monferrer, Vicente Tortosa Edo, Teresa María Vallet Bellmunt. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic.

  • Diego Monferrer Tirado. V Congreso Internacional de Casos Docentes en Marketing Público y No Lucrativo. Badajoz. 13-12-2013. Docent.

  • Diego Monferrer Tirado. XXV Congreso Nacional de Marketing. Universitat de Barcelona (Espanya). 18-09-2013. Científic.

  • Diego Monferrer Tirado. XXIV Congreso Nacional de Marketing. Mallorca (Espanya). 12-09-2012. Científic.

  • Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Diego Monferrer Tirado, Javier Sánchez García, Teresa María Vallet Bellmunt, Marta Estrada Guillén. XXIII Congreso Nacional de Marketing. Castellón. 14-09-2011. Científic.

  • Miguel Angel Moliner Tena, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig, Jaume Llorens Monzonís, Diego Monferrer Tirado, Rosa María Rodríguez Artola, Javier Sánchez García, Vicente Tortosa Edo, Teresa María Vallet Bellmunt. XXIII Congreso Nacional de Marketing. Castellón. 14-09-2011. Científic.

  Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16