UJI

Informació personal

GRANDÍO BOTELLA, ANTONIO
 • Professor/a Titular d'Escola Universitària
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Organització d'Empreses
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Coordinador/a acadèmic/a de grau
 • Membre del Consell de Govern
 • Director/a de departament
 • Coordinador/a del grup d'investigació GLOBCONS - Consciència Global i Organitzacions Atentes / IIDL
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
 • JC1010DD - (964 728539)
 • agrandio@uji.es - http://www.antoniograndio.com
 • Ressenya Personal

  Doctor en Administració i Direcció d'Empreses, Doctor en Psicología, Llicenciat en Cc. Econòmiques i Empresarials i Llicenciat en Psicologia. Auditor de Comptes, membre del ROAC.

  Investiga sobre el paper que les Tecnologies de l'Apoderament i la Participació (abans TIC's) estan tenint en les Organitzacions i Empreses (Web 2.0, 3.0 etc.), així com la Motivació i Autorrealización Humana i l'estudi de la Consciència Global Transpersonal, Inclusiva i Integral, el Desenvolupament Humà i la incidència del mecanisme de compartir en xarxa (network sharing) com a alternativa emergent al mercat tradicional. És director del Grup de Recerca GLOBCONS (Conciencia Global y Organizaciones Atentas, UJI: 163). Ha creat diverses aplicacions Web, basades en programari Open Source, d'ampli ús: Comptabilitat Financera: Catwin Net, plataforma d'e-learning EVAI, usada en assignatures i Màsters (com Human Site i Màster de Cooperació al Desenvolupament).

  Links


  Horari Actual


  Consultar Tutories
  Consultar Horari Docència

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  RL0929 - Direcció i Gestió de Recursos Humans II Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  RL0945 - Gestió del Coneixement i TIC en l'Empresa Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  SAP225 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Formació Professional. Branca Administrativa) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP228 - Pràcticum (Formació Professional. Branca Administrativa) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP229 - Treball de Final de Màster (Formació Professional. Branca Administrativa) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SRB001 - Habilitats Directives i de Direcció d’Equips Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats
  SRO006 - Direcció de Recursos Humans i Comportament Organitzatiu / Human Resource Management and Organizational Behaviour Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management
  SRO008 - Desenvolupament Organitzatiu i dels Recursos Humans / Organizational and Human Resource Development Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management
  SRP501 - Conceptes Bàsics del Desenvolupament (E-Learning) Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància)
  SRP512 - Desenvolupament Social i Humà (E-Learning) Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància)

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Medición del grado de resiliencia de los sustentos de los hogares y de la seguridad alimentaria en ambientes de riesgo etíopes
  • Tesfahun, A Kasie, Enyew A. Tsegaye, Antonio Grandío Botella, Isabel Giménez García. IBEROAMERICAN JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES. Num. 2. Vol. 7. pp. 52-80. 2018. Científic.

  • El cambiante mundo de las organizaciones. Hacia una organización saludable
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Ana Isabel Marqués Marzal. REVISTA INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES. Num. 10. pp. 41-63. 2013. Científic.

  • Prácticas organizativas saludables frente a la violencia en el trabajo. Estudio de su incidencia
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Ana Isabel Marqués Marzal. CONTABILIDAD Y NEGOCIOS. Num. 13. Vol. 7 . pp. 43-58. 2012. Científic.

  • Impacto de la Violencia Laboral en la Construcción de Organizaciones Saludables. Estudio Comparativo de la Calidad Productiva y del Potencia Humano Entre las Regiones de Euskadi y Comunicad Valenciana
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Ana Isabel Marqués Marzal, Antonio Grandío Botella. INVESTIGACION EN CIENCIA REGIONAL. Num. 1. Vol. 3 . pp. 27-43. 2012. Científic.

  • Presencia social en entornos virtuales de aprendizaje: Adaptación al español de la Networked Minds Social Presence Measure
  • Sonia Agut Nieto, Rosa Ana Peris Pichastor, Antonio Grandío Botella, Francisco Alejandro Lozano Nomdedeu. REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA . Num. 2. Vol. 43 . pp. 279-288. 2011. Científic.

  • Adaptive and Generative Learning: Implications from Complexity Theories
  • Ricardo Chiva Gómez, Antonio Grandío Botella, Joaquín Alegre. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT REVIEWS . Num. 2. Vol. 12 . pp. 114-129. 2010. Científic.

  • Racionalidad, Paradigmas y Aprendizaje: un camino hacia la complejidad organizacional desde las necesidades humanas
  • Antonio Grandío Botella. ENCUENTROS EN PSICOLOGÍA. Num. 2. Vol. 3 . pp. 96-104. 2005. Científic.

  • ¡Qué demasiao!: una introducción a la Experiencia Cumbre
  • Antonio Grandío Botella. SEPTIMA ESPIRAL. Num. 4. pp. 48-50. 2004. Científic.

  • ¡Que demasiao!: Introducción a la experiencia cumbre
  • Antonio Grandío Botella. 15783219. Num. -. 2004. Docent.

  • La inteligencia desenmascarada
  • Antonio Grandío Botella. SEPTIMA ESPIRAL. Num. 2. pp. 50-53. 2002. Científic.

  • Hacia una visión integral de la inteligencia humana
  • Antonio Grandío Botella. 1578-4355. Num. -. 2001. Docent.

  • Organization as Learning: a Comprehensive Evolutionary Framework
  • Antonio Grandío Botella, Ricardo Chiva Gómez. FUTURE ORGANIZATIONAL WORLD JOURNAL. Num. 1 Article Number:CT1. 2001. Científic.

  • Virtual Communities: beyond Globalization through Virtual Communication Devices
  • Antonio Grandío Botella. FUTURE ORGANIZATIONAL WORLD JOURNAL. Num. 1 Article Number:MR1. 2001. Científic.

  • El mundo social ha terminado: vivimos en un mundo organizacional
  • Antonio Grandío Botella. FUTURE ORGANIZATIONAL WORLD JOURNAL. Num. 1. Vol. 2001 . 2001. Científic.

  • Hacia una visión integral de la inteligencia humana
  • Antonio Grandío Botella. SEPTIMA ESPIRAL. Num. 1. 2001. Científic.

  • La inteligencia desenmascarada
  • Antonio Grandío Botella. 15783219. Num. -. 2001. Docent.

  Llibres


  • Evai E-learning platform: Student's Reference Guide
  • Antonio Grandío Botella, Rosa Ana Peris Pichastor, María Raquel Agost Felip, O. Climent Nácher, I. Echarri San Adrián. 2014. Autoria. Docent. ISBN 9788469711804. Castellón (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Entorno virtual de aprendizaje interactivo paso a paso
  • Antonio Grandío Botella, Inma Echarri San Adrián, Oscar Climent Nacher, Ana Isabel Marqués Marzal, Rosa Ana Peris Pichastor, María Raquel Agost Felip, Mª José Gómez. 2013. Autoria. Docent. ISBN 8469580949. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Los Recursos Humanos en el ámbito turístico. Claves para su gestión en un mundo en red
  • Sonia Agut Nieto, Antonio Grandío Botella, Rosa Ana Peris Pichastor. 2011. Autoria. Docent. ISBN 9788497567800. Madrid. Ed. Editorial Síntesis.

  • Apuntes de dirección de recursos humanos: un enfoque organizativo
  • Antonio Grandío Botella. 1996. Autoria. Docent. ISBN 8480211067. -. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Organizational Learning Levels -A Matter of Religion?
  • Antonio Grandío Botella, Ricardo Chiva Gómez. Are theories Universal?. Kuala Lampur Malaysia. Ed. ELLTA book. 2011. ISBN 9789834437251. Científic.

  • Utilitzant la impressió que causem als demés mitjançant una autopresentació hipermedia en un entorn virtual de e-learning
  • Rosa Ana Peris Pichastor, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Sonia Agut Nieto, Daniel Pinazo Calatayud, Antonio Grandío Botella. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Desarrollo y reflexión metodológica en asignaturas de organización de empresas
  • Ricardo Chiva Gómez, Antonio Grandío Botella, Inmaculada Beltrán Martín, Francisco Fermín Mallén Broch. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Desenvolupament i reflexió metodològica en assignatures d’organització d’empreses
  • Antonio Grandío Botella, Francisco Fermín Mallén Broch, Inmaculada Beltrán Martín, Ricardo Chiva Gómez. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • La sociedad en red: retos y posibilidades para el desarrollo local.
  • Rosa Ana Peris Pichastor, Antonio Grandío Botella. De la economía global al desarrollo local. El alcance de la intervención de los agentes de empleo y desarrollo local. València. Ed. Universitat de València. 2008. ISBN 9788437070308. Científic.

  • Manejo de las Dimensiones del Self y Motivación Intrínseca a Través de una Autopresentación Hipermedia
  • Rosa Ana Peris Pichastor, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Sonia Agut Nieto, Daniel Pinazo Calatayud, Antonio Grandío Botella. Psicología Social: Un Encuentro de Perspectivas. Cádiz. Ed. Asociación de Profesionales de Psicología Social. 2007. ISBN 9788460806165. Científic.

  • Seminari d’escolta activa.
  • Daniel Pinazo Calatayud, Rosa Ana Peris Pichastor, Antonio Grandío Botella. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • La Importancia del Disfrute en la Motivación Intrínseca y el Aprendizaje de los Estudiantes a través de un Entorno Virtual
  • Sonia Agut Nieto, Rosa Ana Peris Pichastor, Antonio Grandío Botella. Psicología Social: Un Encuentro de Perspectivas. Cádiz. Ed. Asociación de Profesionales de Psicología Social. 2007. ISBN 9788460806165. Científic.

  • Features of student-lecturer interaction in e-learning
  • Daniel Pinazo Calatayud, Rosa Ana Peris Pichastor, Antonio Grandío Botella, María Amparo Jiménez Ivars. Current Developments in Technology-Assisted Education (2006). -. Ed. Formatex. 2006. ISBN 846902471X. Docent.

  • Gender differences in university students' experiences in virtual learning environments:A pilot study
  • Sonia Agut Nieto, Antonio Grandío Botella. Current Developments in Technology-Assisted Education (2006). -. Ed. Formatex. 2006. ISBN 846902471X. Científic.

  • Anàlisi i planificació de la docència de recursos humans en les titulacions de relacions laborals i ciències del treball
  • Antonio Grandío Botella, Ricardo Chiva Gómez. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Metodologia de l'aprenentatge virtual guiat mitjançant Gestors interactius de coneixement
  • Antonio Grandío Botella. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • La Educación Atencional: más allá de los contenidos, procesos y resultados
  • Antonio Grandío Botella. Hacia una docencia de calidad, políticas y experiencias. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214821. Docent.

  • Anàlisi de la percepció i expectatives de l'alumnat en front de l'aprenentatge virtual (fase preparatòria projecte EVAI) i experiència pilot d'implantació
  • Antonio Grandío Botella, Francesc Xavier Molina Morales, Cristina Virginia Montesinos Castillo. Hacia una docencia de calidad, políticas y experiencias. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214821. Docent.

  • Una experiencia virtual en la docencia universitaria de los recursos humanos mediante el portal WEB "Human Site"
  • Antonio Grandío Botella. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  • Hacia un entorno virtual de aprendizaje interactivo (EVAI)
  • Antonio Grandío Botella. Docència universitària: Avanços recents. I Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213426. Docent.

  Ponències a congressos


  • Buenas prácticas en cooperación universitaria_ evaluación cualitativa del programa de becas del Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo en la UJI
  • Rosa Ana Peris Pichastor, M.J. Gómez Sevilla, María Raquel Agost Felip, O. Climent Nacher, Antonio Grandío Botella. III Congreso Internacional de Estudios al Desarrollo. Zaragoza (Espanya). 29-06-2016. Científic. 2016.

  • Hacia el desarrollo integral de personas a través de la salud en la organización
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Ana Isabel Marqués Marzal. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic. 2014.

  • Configurando organizaciones saludables desde el sharismo: Un reto para el desarrollo sostenible
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Ana Isabel Marqués Marzal. XXIII Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2013). Málaga (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Málaga. ISBN 9788461656547.

  • La emergencia del patrón de salud en el cambiante mundo de las organizaciones
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Daniel Pinazo Calatayud, Ana Isabel Marqués Marzal. El cambiante mundo de las organizaciones. Teoría, metodología e investigación (IV Jornadas de profesores de sociología y de las organizaciones). Castelló (Espanya). 08-06-2012. Científic. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219679.

  • Gvsig education for disaster risk management within an international cooperation project
  • Pau Aragó Galindo, T. Kasie, Antonio Grandío Botella, S. Clark, Joaquín Huerta Guijarro. 8as Jornadas Internacionales gvSIG. Valencia (Espanya). 28-11-2012. Científic. 2012.

  • Hacia la construcción de organizaciones saludables
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Ana Isabel Marqués Marzal. XXI Congreso Barcelona - CREATIVIDAD. EL FUTURO DE LA EMPRESA. Barcelona (Espanya). 04-09-2011. Científic. 2011. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461535316.

  • Desarrollo de habilidades interpersonales en un entorno virtual de e-learning: aplicación del banco de tiempo virtual
  • Sonia Agut Nieto, Rosa Ana Peris Pichastor, Antonio Grandío Botella, Daniel Pinazo Calatayud, Anna Maria Ramos Ribelles, Francisco Alejandro Lozano Nomdedeu, Andrea Francisco Amat, Alejandro Moreno Sandoval, Ana Isabel Marqués Marzal. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Coordinación docente de las asignaturas de dirección de recursos humanos
  • Inmaculada Beltrán Martín, Antonio Grandío Botella, Ricardo Chiva Gómez. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Coordinación docente de las asignaturas de dirección de recursos humanos
  • Inmaculada Beltrán Martín, Antonio Grandío Botella, Ricardo Chiva Gómez. IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón (Espanya). 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Creación de una comunidad de prácticas virtual para las asignaturas de organización de empresas: Una aplicación en torno al BSCW
  • Inmaculada Beltrán Martín, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Ricardo Chiva Gómez, Antonio Grandío Botella, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Ana Isabel Marqués Marzal, Ana Belén Escrig Tena. IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón (Espanya). 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Creación de una comunidad de prácticas virtual para las asignaturas de organización de empresas: Una aplicación en torno al BSCW
  • Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Ricardo Chiva Gómez, Antonio Grandío Botella, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Ana Isabel Marqués Marzal, Ana Belén Escrig Tena. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • La intermediación como estrategia integradora en la mejora de la salud laboral: Un análisis preliminar
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Ana Isabel Marqués Marzal, Antonio Grandío Botella. VII Congreso Iberoamericano de Psicología. Oviedo. 20-07-2010. Científic. 2010.

  • Estrategias de integración efectivas en el ámbito de la prevención
  • Ana Isabel Marqués Marzal, Antonio Grandío Botella, Miguel Ángel Gimeno Navarro. VIII International Conference on Occupational Risk Prevention. Valencia. 05-05-2010. Científic. 2010. Ed. Universitat Politècnica de Catalunya. ISBN 9788493425685.

  • Life and job satisfaction: the mediating role of good social relations at work
  • Ricardo Chiva Gómez, Inmaculada Beltrán Martín, Antonio Grandío Botella. VII International Workshop on HRM - New Scenarios in Human Resource Management. Murcia. 21-05-2009. Científic. 2009.

  • Finding the cornerstones in e-learning: The role of perceived competence and enjoyment in virtual environments
  • Sonia Agut Nieto, Rosa Ana Peris Pichastor, Antonio Grandío Botella. INTED 2009. International Technology, Education and Development Conference. Valencia. 09-03-2009. Científic. 2009. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461275786.

  • La presencia social como catalizador del aprendizaje en entornos de E-learning
  • Sonia Agut Nieto, Rosa Ana Peris Pichastor, Antonio Grandío Botella. XI Congreso Nacional de Psicología Social. Tarragona. 01-10-2009. Científic. 2009. Ed. Universitat Rovira i Virgili. ISBN 9788469256848.

  • The experience of social presence as an instrument to enhance learning processes in e-learning environments
  • Sonia Agut Nieto, Antonio Grandío Botella, Rosa Ana Peris Pichastor. ICERI 2008. International Conference of Education, Research and Innovation. Madrid. 17-11-2008. Científic. 2008. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461250912.

  • The emergence of the sense of presence and enjoyment in an e-learning environment: their benefits on perceived learning among students
  • Sonia Agut Nieto, Rosa Ana Peris Pichastor, Antonio Grandío Botella. ICERI 2008. International Conference of Education, Research and Innovation. Madrid. 17-11-2008. Científic. 2008. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461250912.

  • Does the sense of presence in a virtual learning environment favour learning among university students?
  • Sonia Agut Nieto, Rosa Ana Peris Pichastor, Antonio Grandío Botella. International Technology, Education and Development Conference (INTED 2008). Valencia (Espanya). 03-03-2008. Científic. 2008. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461201907.

  • Hypermedia self-presenting: learning through the impression management process
  • Rosa Ana Peris Pichastor, Sonia Agut Nieto, Daniel Pinazo Calatayud, Antonio Grandío Botella, Miguel Ángel Gimeno Navarro. International technology education and development conference. Valencia. 07-03-2007. Científic. 2007. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461145171.

  • Perceived efficacy and achievement in virtual learning environments
  • Sonia Agut Nieto, Antonio Grandío Botella, Rosa Ana Peris Pichastor. 26th International Congress of Ap Psychology. Athens (Grècia). 16-07-2006. Científic. 2006.

  • Emerging patterns within "blended learning strategies" in education
  • Antonio Grandío Botella, Daniel Pinazo Calatayud, Miguel Ángel Gimeno Navarro. 26th International Congress of Ap Psychology. Athens (Grècia). 16-07-2006. Científic. 2006.

  • Análisis y planificación de la docencia de recursos humanos en las titulaciones de relaciones laborales y ciencias del trabajo
  • Ricardo Chiva Gómez, Antonio Grandío Botella. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume i. 29-01-2004. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • Confecció de materials audiovisuals i el seu ús en entorns virtuals d'aprenentatge
  • Antonio Grandío Botella. Jornades d'audiovisuals i tecnologies de la informació i comunicació. Universitat Jaume I. 17-10-2003. Científic. 2003.

  • Entorns virtuals d'ensenyament/aprenentatge
  • Antonio Grandío Botella. Jornades d'audiovisuals i tecnologies de la informació i comunicació. Universitat Jaume I. 17-10-2003. Científic. 2003.

  • Una experiencia virtual en la docencia universitaria de los recursos humanos mediante el portal WEB "Human Site"
  • Antonio Grandío Botella. II Jornada de Millora Educativa de la Universitat Jaume I. Castellón. 25-02-2002. Científic. 2003. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480214325.

  • La cultura Internet en la microempresa: un proceso motivacional de aculturación
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Rosa Ana Peris Pichastor, Josefina Lacueva Lacueva. 8º Congreso Nacional de Psicología Social. Málaga (Espanya). 09-04-2003. Científic. 2003. ISSN 1697-0489.

  • Noves tendències en Formació i Orientació Laboral en l'empresa: la Gestió per Competències
  • Antonio Grandío Botella. Jornades sobre Formació Empresarial, Economia i FOL: Noves Tecnologies i Educació. Castellón. 17-10-2002. Científic. 2002.

  • Nex virtual communication devices: Towards virtualness in the human and work relations paradigm
  • Antonio Grandío Botella. Working Conference on New Information Technology and Work Psychology.. Castellón. 04-10-2002. Científic. 2002. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213760.

  • Hacia un entorno virtual de aprendizaje interactivo (EVAI)
  • Antonio Grandío Botella. I Jornada de Millora Educativa de la Universitat Jaume I. Castelló de la Plana (Espanya). 01-03-2001. Docent. 2001. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213426.

  • New Virtual communication devices: towards virtualness in human and work relations paradigm
  • Antonio Grandío Botella. 1st International Working Conference on New Information Technology and Work Psychology: European perspectives towards fitting individual, job and organizational characteristics. Castellón. 04-10-2000. Científic. 2000.

  • Aprendizaje, Redes Virtuales e Inteligencia emocional: hacia una nueva Responsabilidad Humana en las Organizaciones
  • Antonio Grandío Botella. Jornadas sobre la Responsabilidad Social de la Empresa en el S. XXI. Castellón. 11-05-1999. Científic. 1999.

  • Aprendizaje organizativo: construcción de un instrumento de investigación
  • Antonio Grandío Botella, Ricardo Chiva Gómez, Cristina Virginia Montesinos Castillo. VIII Congreso ACEDE (Las Palmas). Las Palmas de Gran Canaria. 20-09-1998. Científic. 1998.

  • Organizing as a learning process: A transformational management continuum
  • Antonio Grandío Botella. IV IFSAM WORLD CONGRESS "Globalization: Impact on Management, Education, Research and Practice. Alcalá de Henares. 13-07-1998. Científic. 1998.

  • Aprendizaje organizativo: Construcción de un instrumento de investigación
  • Antonio Grandío Botella, Ricardo Chiva Gómez, Cristina Virginia Montesinos Castillo. VIII Congreso Nacional de ACEDE Empresa y Economía Institucional. Las Palmas de Gran Canaria (Espanya). 20-09-1998. Científic. 1998. Ed. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ISBN 8489728755.

  • Comunicación oral: "Organizing as a learning Process: a Transformational Management Continuum".
  • Antonio Grandío Botella, Ricardo Chiva Gómez, Cristina Virginia Montesinos Castillo. IV IFSAM WORLS CONGRESS. Globalization: Impact on Management, Education, Research and Practice.. Alcalá de Henares, Madrid. 01-01-1998. Científic. 1998. ISBN 8479783656.

  • Organization as Learning: a Comprehensive Evolutionary Framework
  • Ricardo Chiva Gómez, Antonio Grandío Botella. La empresa creando futuro (XI Congreso Nacional AEDEM VII Congreso Hispano-Francés). Lleida. 17-06-1997. Científic. 1997. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 8489727422.

  • Burocracia y lidererazgo: de la dirección de operaciones a la de recursos humanos
  • Antonio Grandío Botella. VIII Congreso Nacional y IV Congreso Hispano-Francés de AEDEM. Cáceres. 07-06-1994. Científic. 1994.

  Comités de congresos


  • Vicente José Benet Ferrando, Eloísa Fernanda Nos Aldás, María José Gámez Fuentes, María Lidón Moliner Miravet, Andrea Francisco Amat, Luis Amador Iranzo Montés, Salvador Segui Cosme, Alex Iván Arévalo Salinas, Rosa María Agost Canós, María Auxiliadora Sales Ciges, Andreu Casero Ripollés, Jorge Adell Segura, Antonio Grandío Botella, Rosa Ana Peris Pichastor, Irene Comins Mingol, Sonia París Albert, Francisco José Raga Gimeno, Vicente Sanz Rozalén, Hugo Doménech Fabregat, Roberto Arnau Roselló, Pablo López Rabadán, Ramón Andrés Feenstra, Marta Martín Núñez, Alberto Cabedo Mas, María del Carmen Lázaro Guillamón, Tomás Segarra Arnau, Maria Lozano Estivalis, María Odet Moliner García, Arecia Aguirre García-Carpintero, Ana Doménech Vidal, Paula Escobedo Peiro, Alessandra Farné. Congreso Internacional de Comunicación, Sociedad Civil y Cambio Social (#comunicambio 2015). Univeristat Jaume I de Castelló (Espanya). 20-05-2015. Científic.

  • Francesc Xavier Molina Morales, Juan Carlos Bou Llusar, Marta Estrada Guillén, Vicente Aragó Manzana, María Consuelo Pucheta Martínez, Inmaculada Beltrán Martín, Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Víctor del Corte Lora, Ricardo Chiva Gómez, Montserrat Boronat Navarro, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Fandos Roig, María Luisa Flor Peris, Beatriz Forés Julián, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Jacob Guinot Reinders, Manuel Illueca Muñoz, Rafael Lapiedra Alcamí, Jaume Llorens Monzonís, Francisco Fermín Mallén Broch, Ana Isabel Marqués Marzal, Juan Carlos Matallín Sáez, Sandra Miralles Armenteros, Miguel Angel Moliner Tena, María José Oltra Mestre, Alba Puig Denia, María Ripollés Meliá, Vicente Roca Puig, Rosa María Rodríguez Artola, Alma María Rodríguez Sánchez, Javier Sánchez García, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Sandra Tena Monferrer, Vicente Tortosa Edo, Teresa María Vallet Bellmunt. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic.

  • María Luisa Sanchiz Ruiz, Dolores Mallén Fortanet, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, María del Carmen Pellicer España, Miguel Salvador Bauzà, María Reina Ferrández Berrueco, Jaime Puig Balaguer, José Juan Sidro Tirado, Manuel Martí Puig, María Ángeles Ruipérez Rodríguez, Susana Sorribes Membrado, Rosa Ana Clemente Estevan, María Jesús Presentación Herrero, Rosa García Castellar, Francisco Juan García Bacete, José Luís Barrios Roda, Rosa Ana Peris Pichastor, Antonio Grandío Botella, Vicente Pinto Tena. Congreso Internacional de Orientación Educativa y Profesional: Nuevos enfoques educativos y su repercusión en la Orientación Escolar. Universitat Jaume I. 21-11-2007. Científic.

  • Antonio Grandío Botella. Jornades d'audiovisuals i tecnologies de la informació i comunicació. Universitat Jaume I. 17-10-2003. Científic.

  • Antonio Grandío Botella. Jornades sobre gestió, direcció i qualitat en els centres educatius. Universitat Jaume I. 15-10-2003. Científic.