Juan Bautista Ferreres Bonfill

Juan Bautista Ferreres Bonfill

Professor/a Contractat/da Doctor/a
Coordinador/a de Treball de Final de Grau
Dep. d'Història, Geografia i Art
Anàlisi Geogràfica Regional
On pots trobar-me?
HC1429DD - (964 729650)