Ignacio Aymerich Ojea

Professor/a Titular d'Universitat
Dep. de Dret Públic
Filosofia del Dret
On pots trobar-me?
JC2325DD - (964 728709)