Fernando Vicente Pachés

Fernando Vicente Pachés

Professor/a Titular d'Universitat
Vicedegà/ana de facultat
Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat
Dret del Treball i de la Seguretat Social
On pots trobar-me?
JC2127DD - (964 728665)