Juana María Rivera Lirio

Professor/a Titular d'Universitat
Coordinador/a de Màsters Oficials de Postgrau Interuniversitaris
Àrea: Economia Financera i Comptabilitat
On pots trobar-me?
JC1148DD - (964 387140)