Última modificació: 06/04/2016 | Font: Departament de Finances i Comptabilitat

Informació personal

ANDREU ABELA, JOSÉ JOAQUIN
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Finances i Comptabilitat - Economia Financera i Comptabilitat
 • JC1107DD - (964 728575)
 • abela@uji.es
 • Ressenya Personal

  CURRICULUM VITAE

  ECONOMISTA / AUDITOR

  EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

   

   

  JOSE JOAQUIN ANDREU ABELA

   

  DATA NAIXEMENT: 1954.09.18

  DIRECCIÓ: PASSEIG RIBALTA, Nº 16,

  BIS ENTL. 12004

  CASTELLÓ DE LA PLANA

   

  TLF.: (964) 34 06 77

  TLF. MÒBIL: 639678084

  E-MAIL: jandreu@audicas.es

   

  ANYS 1990/2014:

  Actualment sóc Director i soci majoritari de les empreses Audicas, SLP iLluch Consulting, SL, dedicades a l'activitat d'auditoria i consultoria d'empreses fonamentalment de mides mitjans i grans (mitjana d i els actius superen els 4 milions d'euros i 6 de facturació , el grup més important que treballa a Castelló factura 105 milions d'euros i 350 milions el més gran del despatx) i que facturem en conju nt aprox. 1.0 00.000 € / any amb 10professionals al meu càrrec, la majoria titulats superiors i auditors, el nombre d'empreses en què actuo (més de 100), part d'elles, es descriuen a la nostra pàgina web: www.audicas.es .

  Membre del REA, REAF i ECIF i tresorer del Col·legi d'Economistes de Castelló.

   

  Com a professional en aquests despatxos he signat en aquests anys 750auditories, addicionalment he realitzat personalment oa través d'aquests despatxos, altres treballs relatius a peritatges, laudes, valoracions d'empreses, doing business, fusions i consolidacions, estudis de viabilitat, etc. Més de 150.

  Actuant professionalment he cooperat amb la admini stración de Justícia en més de 4 0 actuacions tant de caràcter pericial com suspensions i fallides amb la nova Llei Concursal i amb l'antiga, detallo algunes de les actuacions abans esmentades: Col·laborador expert en els procediments

  PROCEDIMENTS ABREUJAT 834/10 JUTJAT MERCANTIL DE CASTELLÓ

  * PROCEDIMENTS ABREUJAT 853/10 JUTJAT MERCANTIL DE CASTELLÓ

  * PROCEDIMENTS ABREUJAT 458/11 JUTJAT MERCANTIL DE CASTELLÓ

  Fora de Castelló ASADOR PICANYA, CAOLESA, CONSAFER, Floriac, GOLDEN SKY, NAUGASA, HEREUS J. Farnós, FONTS DE MONDARIZ, NEGOCI EN LÍNIA ETC.

   

  • Esglaons La Plana

  P292 / 08 de Castelló

  • Promocions a su hida

  P373 / 08 de Barcelona

  • Studi Flama

  P410 / 08 de Castelló

  • Successors de Gómez

  290/09 de Castelló

  • ceràmica Bechinense

  291/09 de Castelló

  • Aricer, SA

  Castelló 2002

  • Roig Marín, SA

  Vinaròs 1998

  • Motto Rosso, SL

  Vila Real 1996

  • Noucid, SL

  Nules 1995

  • Frumon, SL

  Nules 1994

  • Juanfrut, SL

  Vila Real 1995

  • Tallers Mecànics, SL

  Vila Real 1993

   

   

  Entre altres corresponents a jutjats de Nules, Vila Real, Vinaròs i Castelló.

   

  CURRICULUM VITAE

  ECONOMISTA / AUDITOR

   

  JOSE JOAQUIN    ANDREU ABELA

  EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

  A més a sóc conseller de INPACT ESPANYA representant per a Espanya de INPACT INTERNATIONAL firma que recull més de 300 despatxos a nivell mundial experts en activitats de consultoria empresarial, dins d'aquest context sóc soci fundador de INPACT AUDIT Societat d'auditoria domiciliada als USA membre del FOF ( FÒRUM DE SIGNATURES HOMOLOGADES PER AUDITAR A NIVELL MUNDIAL).

   

  A si mateix sóc professor associat del departament de comptabilitat ifinances de la Universitat Jaume I de Castelló des de fa 18 anys, impartint classes i cursos específics de comptabilitat, auditoria i anàlisi de balanços.

   

  ANYS 1984/1990:

  Director Econòmic Financer del grup La Lactaria Española, SA. societat pertanyent a INI i venuda a Tabacalera en el procés vaig intervenir, formada per 7 societats dedicades a l'alimentació amb seus a Madrid, Barcelona, ​​Bilbao, Santander, Lugo i Sevilla (que entre altres comercialitzava les marques RAM, SAM, CLVSA, COMPLESA) amb més de2.000 empleats i més de 35 mil milions de pessetes de facturació.

  ANYS 1982/1984:

  Cap d'Equip del departament de Control de Gestió i Auditoria Interna del'Institut Nacional d'Indústria, realitzant treballs d'auditoria interna per a empreses com Iberia; SEAT; Drassanes Espanyoles, Porcellanes Santa Clara, Encel i altres.

  ANYS 1978/1982:

  Auditor a Arthur Andersen en els despatxos de Madrid i Sevilla, especialitzat en Banca (BILBAO, BISCAIA, POPULAR, URQUIJO, CAIXES D'ESTALVIS DE SEVILLA; GRANADA; RONDA etc.) també realitzi auditories d'empreses, com GRUP OSBORNE, CARBONELL, CIMENTS ASLAND etc.).

  ANYS 1975/1977:

  Cap de comptabilitat de Hotasa (empresa de restauració) amb seu a Madrid.

  ANYS 1973/1974:

  Becari en SAFEI societat d'inversions amb seu a Madrid.

   

   

   

  CURRICULUM VITAE

  ECONOMISTA / AUDITOR

   

  JOSE JOAQUIN ANDREU ABELA

   

  ESTUDIS ACADÈMICS

  ANYS 1984/1985:

  MASTER BUSINESS ADMINISTRATION MBA Executive per l'Institut d'Empreses.

  ANYS 1972/1978

  LLICENCIAT EN CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS per laUniversitat Complutense de Madrid.

  A més a he rebut cursos relatius a Auditoria, Comptabilitat, Finances i Concursal (aquests últims a través de l'REFOR, registre d'economistes forenses, del estament sóc delegat a l'il·lustre Col·legi d'Economistes de Castelló, i de la Universitat de Deusto), el que em permet treballar i impartir jo alhora cursos específics d'aquestes matèries, la relació és tan extensa que ho deixo per al seu requeriment particular si així ho necessiten (valgui la referència que aquest professional porta rebent i donant cursos des de l'any 1975 a raó de 50 hores anuals mínimes).Ponències sobre el 5.3 refinançament a Jornades diverses, i en el màster Concursal a l'UJI) també vaig ser professor de comptabilitat a l'EscolaDiplomàtica a Madrid anys 82/83)

  ACTUALITZACIÓ RECENT DE LA FORMACIÓ CONCURSAL

  -Jornades Sobre la reforma concursal, novembre 2014 Col·legi Economistes

  -Jornades Sobre la reforma concursal, novembre 2013 Col·legi Economistes

  - -Jornades Sobre la Reforma Concursal, novembre 2012 Col·legi Economistes

  - Jornades de Dret Concursal Jornada sobre els Aspectes Laborals en el concurs octubre 2011.

  Castelló, octubre 2010 Col·legi d'Advocats de Castelló.

  - Màrqueting per a despatxos. Castelló setembre 2010. Col·legi Economistes Castelló.

  - Anàlisi d'estats financers. Castelló, setembre 2010, Col·legi Economistes Castelló.

  - I Trobada de professionals d'economia i dret concursal. Castelló juliol 2010, Col·legi Economistes Castelló.

  - Fòrum concursal de professionals, Elx, 9 de juny de 2010 i juny 2009. Homologat pel Registre d'Economistes Forenses (REFOR)

  - Trobada de Professionals del Dret Concursal i Viabilitat Empresarial,Xàtiva maig de 2010 i maig 2009.

  - Curs sobre "Aspectes jurídics del Concurs". Organitza: Il·lustre Col·legi d'

  Economistes de Castelló. gener 2010

  - Instruments Jurídics per a economistes administradors concursals, octubre2009, Col·legi d'Economistes de València.

  - Curs sobre el Concurs de Creditors 2008 Universitat de Deusto.

  Perspectives Financeres i Pla de Viabilitat Concursal (REFOR) 2008

  - Jornades sobre la Llei Concursal (REFOR) Madrid 2007

  - Jornades sobre problemes pràctics en l'aplicació de la Llei Concursal, maig 2006, Col·legi Economistes Castelló.

   

   

   

   

   

  ACTUALITZACIÓ RECENT DE LA FORMACIÓ EN AUDITORIA

  -Compliment De les hores de formació trianuals exigides per la LAC

   

  ACTUALITZACIÓ RECENT DE LA FORMACIÓ Antifrau I BLANQUEIG DE CAPITALS

  -Compliment De les hores de formació exigides per la LLEI.

   

  ACTUALITZACIÓ RECENT DE LA FORMACIÓ DE MEDIADOR

  Compliment de les hores de formació exigides per la LLEI.

   

  EXPERT COMPTABLE. (REGISTRE D'EXPERTS COMPTABLES CONSELL GENERAL D'ECONOMISTES & INSTITUT DECENSORS)

   

  ASSESSOR FISCAL. (REAF).

   

  ADMINISTRADOR CONCURSAL. (REFOR).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  JOSE JOAQUIN ANDREU ABELA

  Horari Actual  Horari de tutories de José Joaquin Andreu Abela


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 19:00 20:00 11-09-2017 24-01-2018
  Dijous 15:00 17:00 11-09-2017 24-01-2018

  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 19:00 20:00 25-01-2018 31-07-2018
  Dijous 15:00 17:00 25-01-2018 31-07-2018

  Horari de docència de José Joaquin Andreu Abela


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1001 - PR10 Dijous 17:00 19:00 14-09-2017 21-12-2017
  AE1001 - PR11 Dilluns 17:00 19:00 11-09-2017 18-12-2017
  AE1001 - TE6 Dilluns 15:00 17:00 11-09-2017 18-12-2017
  EC1001 - PR10 Dijous 17:00 19:00 14-09-2017 21-12-2017
  EC1001 - PR11 Dilluns 17:00 19:00 11-09-2017 18-12-2017
  EC1001 - TE6 Dilluns 15:00 17:00 11-09-2017 18-12-2017
  FC1001 - PR10 Dijous 17:00 19:00 14-09-2017 21-12-2017
  FC1001 - PR11 Dilluns 17:00 19:00 11-09-2017 18-12-2017
  FC1001 - TE6 Dilluns 15:00 17:00 11-09-2017 18-12-2017

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa) Grau en Administració d'Empreses
  EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa) Grau en Economia
  FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa) Grau en Finances i Comptabilitat

  Publicacions


  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16