UJI

Informació personal

GURREA NICOLAU, ANDRÉS
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Finances i Comptabilitat - Economia Financera i Comptabilitat
 • JC1110DD - (964 728568)
 • gurrea@uji.es
 • Ressenya Personal

  Andrés Gurrea Nicolau

  Soci-Director d'auditoria de GRANT THORNTON. Director de les oficines de València i Castelló.

  Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València. Especialista en Comptabilitat i Auditoria de Comptes per la Universitat d'Alcalá d'Henares.

  Membre del Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC), del Registre d'Experts Comptables, del Registre d'Economistes Auditors i del Col·legi Oficial de Censors de Comptes de la Comunitat Valenciana, on ha estat vocal de la Junta Directiva.

  Professor Associat del Departament de Finances i Comptabilitat de la Universitat Jaume I des de 1995. Assignatures impartides: Auditoria de comptes, Consolidació d'estats financers i Comptabilitat financera.

  Professor de diversos màsters i cursos de postgrau de la Universitat Jaume I


  Horari Actual


  Horari de tutories de Andrés Gurrea Nicolau


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 15:30 17:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 15:30 17:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Andrés Gurrea Nicolau


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  FC1043 - PR1 Dimarts 19:00 21:00 10-09-2019 19-11-2019
  FC1043 - PR1 Dimarts 20:00 21:00 03-12-2019 03-12-2019
  FC1043 - TE1 Dimarts 17:00 19:00 10-09-2019 26-11-2019
  FC1043 - TE1 Dimarts 17:01 20:00 03-12-2019 03-12-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  FC1043 - Consolidació d'Estats Financers Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Finanzas y Contabilidad
  SRL017 - Auditoria Comptable, Econòmica i Financera Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla de 2013)
  SRQ004 - Informació i Comunicació Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa (Pla de 2017)
  SRQ009 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa (Pla de 2017)