UJI

Informació personal

FUERTES FUERTES, ILUMINADA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Finances i Comptabilitat - Economia Financera i Comptabilitat
 • Secretari/ària de facultat
 • Vocal
 • Representant CIT
 • Coordinador/a del grup d'investigació FACES - Finances, Comptabilitat i Dimensions de l'Economia Social
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
 • JC1146DD - (964 387138)
 • ifuertes@uji.es
 • Ressenya Personal

  Iluminada Fuertes Fuertes és Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València (1992), Màster en Assessoria Fiscal i Comptable pel *CEU Sant Pablo (1993) i Doctora en Direcció d'empreses per la Universitat Jaume I (2001). Actualment és Professora Titular en el Departament d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Jaume I.

  Ha orientat la seua investigació cap a l'estudi de les normes internacionals de comptabilitat pública i actualment, com a membre de l'Institut de Desenvolupament Local, cap a aspectes relacionats amb la dimensió social de l'economia, com l'anàlisi del capital social (les xarxes i la confiança social) i el seu paper en les dinàmiques de desenvolupament territorial i social. Ha liderat i participat en diferents projectes d'investigació competitius. Els resultats de la seua investigació han sigut defensats en diferents congressos i es troben publicats en diverses revistes de caràcter nacional i internacional (Journal of Comparative Policy Analysis, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Nonprofit Management & Leadership entre altres).  

  La seua experiència docent és multidisciplinària i abasta l'àmbit de la comptabilitat i de la cooperació. Imparteix matèries comptables (comptabilitat financera, pública, fiscal) en diverses titulacions de grau i en el Màster de Gestió Financera i Comptabilitat Avançada. També imparteix assignatures relacionades amb la cooperació,  la gobernanza i el desenvolupament en el Màster Interuniversitari de Cooperació al Desenvolupament.

  En l'àrea de la gestió universitària, ha sigut tutora Erasmus, Coordinadora de programes d'intercanvi del grau de Finances i Comptabilitat, Vocal del Consell Assessor de Cooperació, Coordinadora de la comissió de doctorat del Màster Interuniversitari de Cooperació al Desenvolupament i Secretària de l'Institut de Desenvolupament Local adscrit a la UJI. Actualment és Secretària de la Facultat de Ciències Jurídiques i Económiques.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Iluminada Fuertes Fuertes


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 10:00 11:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dimarts 09:00 11:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 09:00 11:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dimecres 09:00 11:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Iluminada Fuertes Fuertes


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  FC1025 - PR1 Dimarts 09:00 11:00 29-10-2019 29-10-2019
  FC1025 - PR1 Dimecres 09:00 11:00 11-09-2019 18-12-2019
  FC1025 - PR2 Dimarts 13:00 15:00 29-10-2019 29-10-2019
  FC1025 - PR2 Dimecres 11:00 13:00 11-09-2019 18-12-2019
  FC1025 - TE1 Dimarts 11:00 13:00 10-09-2019 03-12-2019
  FC1025 - TE1 Dimarts 11:01 11:59 10-12-2019 10-12-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  FC1025 - Comptabilitat Financera Avançada Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1048 - Prácticas Externas Grado en Finanzas y Contabilidad
  FC1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Finanzas y Contabilidad
  IN1137 - Cooperación para el Desarrollo Grado en Enfermería
  SRL008 - Fiscalitat i Comptabilitat Empresarial Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla de 2013)
  SRP510 - Governança, Drets Humans i Desenvolupament Econòmic (E-Learning) Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància)
  SRP520 - Pràctiques Externes I (E-Learning) Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància)
  SRP522 - Treball de Final de Màster (E-Learning Itinerari Investigador) Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància)