UJI

Informació personal

RODRÍGUEZ GALLEGO, ROBERTO
 • Professor/a Col·laborador/a
 • Dep. de Finances i Comptabilitat - Economia Financera i Comptabilitat
 • Representant CIT
 • JC1127DD - (964 728581)
 • rodri@uji.es
 • Ressenya Personal

  Titulacions:

  Llicenciat en Ciències Empresarials, Universitat de València

  Auditor inscrit en el ROAC

  Docència:

  Comptabilitat Financera, Anàlisi d'Estats Comptables, Auditoria Financera, Auditoria Operativa i de Gestió.

  Màster en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada


  Horari Actual


  Horari de tutories de Roberto Rodríguez Gallego


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 09:30 10:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dimarts 11:00 13:30 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 17:00 18:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dijous 13:00 14:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dijous 08:00 09:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Roberto Rodríguez Gallego


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1012 - PR1 Dimarts 09:00 11:00 17-09-2019 17-12-2019
  AE1012 - PR8 Dimecres 15:00 17:00 11-09-2019 18-12-2019
  AE1012 - PR9 Dimecres 17:00 19:00 06-11-2019 18-12-2019
  AE1012 - TE4 Dimarts 15:00 17:00 10-09-2019 10-12-2019
  EC1012 - PR1 Dimarts 09:00 11:00 17-09-2019 17-12-2019
  EC1012 - PR8 Dimecres 15:00 17:00 11-09-2019 18-12-2019
  EC1012 - PR9 Dimecres 17:00 19:00 06-11-2019 18-12-2019
  EC1012 - TE4 Dimarts 15:00 17:00 10-09-2019 10-12-2019
  FC1012 - PR1 Dimarts 09:00 11:00 17-09-2019 17-12-2019
  FC1012 - PR8 Dimecres 15:00 17:00 11-09-2019 18-12-2019
  FC1012 - PR9 Dimecres 17:00 19:00 06-11-2019 18-12-2019
  FC1012 - TE4 Dimarts 15:00 17:00 10-09-2019 10-12-2019
  FC1032 - PR1 Dimecres 11:00 13:00 25-09-2019 04-12-2019
  FC1032 - TE1 Dimecres 09:00 11:00 11-09-2019 27-11-2019
  FC1032 - TE1 Dimecres 11:00 13:00 11-09-2019 18-09-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1016 - PR5 Dijous 11:00 13:00 23-01-2020 21-05-2020
  AE1016 - PR9 Dijous 17:00 19:00 23-01-2020 21-05-2020
  AE1016 - TE3 Dijous 09:00 11:00 23-01-2020 14-05-2020
  AE1016 - TE5 Dijous 15:00 17:00 23-01-2020 14-05-2020
  EC1016 - PR5 Dijous 11:00 13:00 23-01-2020 21-05-2020
  EC1016 - PR9 Dijous 17:00 19:00 23-01-2020 21-05-2020
  EC1016 - TE3 Dijous 09:00 11:00 23-01-2020 14-05-2020
  EC1016 - TE5 Dijous 15:00 17:00 23-01-2020 14-05-2020
  FC1016 - PR5 Dijous 11:00 13:00 23-01-2020 21-05-2020
  FC1016 - PR9 Dijous 17:00 19:00 23-01-2020 21-05-2020
  FC1016 - TE3 Dijous 09:00 11:00 23-01-2020 14-05-2020
  FC1016 - TE5 Dijous 15:00 17:00 23-01-2020 14-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1012 - Comptabilitat Financera Grau en Administració d'Empreses
  AE1016 - Anàlisi d'Estats Financers Grau en Administració d'Empreses
  EC1012 - Comptabilitat Financera Grau en Economia
  EC1016 - Anàlisi d'Estats Financers Grau en Economia
  FC1012 - Comptabilitat Financera Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1016 - Anàlisi d'Estats Financers Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1032 - Auditoria Financera Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1048 - Prácticas Externas Grado en Finanzas y Contabilidad
  FC1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Finanzas y Contabilidad
  SRL017 - Auditoria Comptable, Econòmica i Financera Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla de 2013)

  Publicacions


  Capítols de llibre


  • Recerca de millores per a l’avaluació de l’assignatura C02, comptabilitat financera I.
  • Andrés Arnau Paradís, Roberto Rodríguez Gallego, Vicent Pascual Gómez Juan. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Manual d’apunts d’Auditoria operativa i de gestió.
  • Vicent Pascual Gómez Juan, Roberto Rodríguez Gallego. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Projecte de disseny del pla d'estudi i títol de grau en la titulació de Turisme
  • Roberto Rodríguez Gallego. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Nova metodologia en l'ensenyament de l'auditoria operativa
  • Vicent Pascual Gómez Juan, Roberto Rodríguez Gallego, Antonio Vico Martínez. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Millora de les pràctiques de comptabilitat financera mitjançant la incorporació de documents reals com a suport dels exercicis desenvolupats en les pràctiques a les aules d’informàtica.
  • Belén Gill de Albornoz Noguer, Iluminada Fuertes Fuertes, Iván José Barreda Tarrazona, José Joaquin Alcarria Jaime, Miguel Martínez Ramos, Roberto Rodríguez Gallego, Vicent Pascual Gómez Juan. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  Ponències a congressos


  • Introducción de cambios en la metodología docente conforme al EEES en el grupo semipresencial de la asignatura "C40. Auditoría Contable"
  • Roberto Rodríguez Gallego, Margarita Rohr Trushcheleva, Andrés Arnau Paradís, Isabel Vidal Castellet. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Constitución y coordinación de equipo docente para el diseño, creación e introducción de materiales audiovisuales en asignaturas de contabilidad
  • Margarita Rohr Trushcheleva, Roberto Rodríguez Gallego, Vicent Pascual Gómez Juan, Antonio Vico Martínez. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • La semipresencialidad educativa como una nueva experiencia educativa
  • Roberto Rodríguez Gallego, Margarita Rohr Trushcheleva. La universidad por un mundo mejor. La Habana (Cuba). 08-02-2010. Docent. 2010. Ed. Distribuidora Nacional ICAIC. ISBN 9789591611642.

  • Nuevo modelo educativo ante el cambio de paradigma docente
  • Roberto Rodríguez Gallego, Margarita Rohr Trushcheleva. La universidad por un mundo mejor. La Habana (Cuba). 08-02-2010. Docent. 2010. Ed. Distribuidora Nacional ICAIC. ISBN 9789591611642.

  • MEJORA DE LAS PRACTICAS DE CONTABILIDAD FINANCIERA MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS REALES COMO SOPORTE DE LOS EJERCICIOS DESARROLLADOS EN LAS PRACTICAS EN LAS AULAS DE INFORMATICA
  • Vicent Pascual Gómez Juan, Roberto Rodríguez Gallego, Belén Gill de Albornoz Noguer, Miguel Martínez Ramos, Iluminada Fuertes Fuertes, José Joaquin Alcarria Jaime. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 29-01-2004. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  Apunts docents


  • Apuntes de audítoria operativa y de gestión
  • Roberto Rodríguez Gallego. 2005. Ref. CS-57-2005.

  • Prácticas de contabilidad financiera a partir de documentos utilizados en la empresa
  • Belén Gill de Albornoz Noguer, Iluminada Fuertes Fuertes, Iván José Barreda Tarrazona, José Joaquin Alcarria Jaime, Miguel Martínez Ramos, Roberto Rodríguez Gallego, Vicent Pascual Gómez Juan. 2003. Ref. cs-52-2003.