UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

ALCARRIA JAIME, JOSÉ JOAQUIN
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Finances i Comptabilitat - Economia Financera i Comptabilitat
 • Representant CIT
 • Membre del grup d'investigació GETUR - Gabinet d’Estudis Turístics
 • JC1122DD - (964 728576)
 • alcarria@uji.es
 • Ressenya Personal

  Doctor en Ciències Económiques i Empresarials. Universitat de Valencia 1995.

  Professor Titular del Departament de Finances i Comptabilitat de la Universitat Jaume I des de 1997.

  Docencia en comptabilitat financiera i comptabilitat de costos i de gestió en diverses titulacions, cursos i másteres.

  Autor de llibres, treballs i artícles d'investigació, nacionals i internacionals, en el área de comptabilitat d'instruments financers, comptabilitat de costos i de gestió. Director de contractes d'investigació i participació en projectes i contractes amb organizacions tant del sector públic com privat.

  Treball professional d'assesorament económic i financer i elaboració d'informes pericials en las árees de treball anteriorment indicades, tant per entitats públiques com empreses privades.


  Horari Actual


  Horari de tutories de José Joaquin Alcarria Jaime


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 09:00 11:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dimecres 13:00 14:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dijous 09:00 11:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dijous 13:00 14:00 09-09-2019 22-01-2020

  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 09:00 12:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dimecres 09:00 12:00 23-01-2020 31-07-2020

  Horari de docència de José Joaquin Alcarria Jaime


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1001 - PR1 Dilluns 11:00 13:00 16-12-2019 16-12-2019
  AE1001 - PR1 Dimarts 13:00 15:00 17-12-2019 17-12-2019
  AE1001 - PR1 Divendres 11:00 13:00 13-09-2019 20-12-2019
  AE1001 - PR4 Dimecres 11:00 13:00 11-09-2019 18-12-2019
  AE1001 - PR8 Dijous 11:00 13:00 12-09-2019 12-12-2019
  AE1001 - TE1 Dilluns 09:00 11:00 16-12-2019 16-12-2019
  AE1001 - TE1 Dimarts 11:00 13:00 17-12-2019 17-12-2019
  AE1001 - TE1 Divendres 09:00 11:00 13-09-2019 20-12-2019
  EC1001 - PR1 Dilluns 11:00 13:00 16-12-2019 16-12-2019
  EC1001 - PR1 Dimarts 13:00 15:00 17-12-2019 17-12-2019
  EC1001 - PR1 Divendres 11:00 13:00 13-09-2019 20-12-2019
  EC1001 - PR4 Dimecres 11:00 13:00 11-09-2019 18-12-2019
  EC1001 - PR8 Dijous 11:00 13:00 12-09-2019 12-12-2019
  EC1001 - TE1 Dilluns 09:00 11:00 16-12-2019 16-12-2019
  EC1001 - TE1 Dimarts 11:00 13:00 17-12-2019 17-12-2019
  EC1001 - TE1 Divendres 09:00 11:00 13-09-2019 20-12-2019
  FC1001 - PR1 Dilluns 11:00 13:00 16-12-2019 16-12-2019
  FC1001 - PR1 Dimarts 13:00 15:00 17-12-2019 17-12-2019
  FC1001 - PR1 Divendres 11:00 13:00 13-09-2019 20-12-2019
  FC1001 - PR4 Dimecres 11:00 13:00 11-09-2019 18-12-2019
  FC1001 - PR8 Dijous 11:00 13:00 12-09-2019 12-12-2019
  FC1001 - TE1 Dilluns 09:00 11:00 16-12-2019 16-12-2019
  FC1001 - TE1 Dimarts 11:00 13:00 17-12-2019 17-12-2019
  FC1001 - TE1 Divendres 09:00 11:00 13-09-2019 20-12-2019
  FC1039 - PR1 Dilluns 11:00 13:00 16-09-2019 18-11-2019
  FC1039 - PR1 Dilluns 11:01 12:00 25-11-2019 25-11-2019
  FC1039 - TE1 Dilluns 11:00 13:00 09-09-2019 21-10-2019
  FC1039 - TE1 Dilluns 09:00 11:00 09-09-2019 18-11-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  FC1027 - PR3 Dimarts 17:00 18:30 11-02-2020 28-04-2020
  FC1027 - TE2 Dimarts 15:00 17:00 28-01-2020 05-05-2020
  FC1027 - TE2 Dimarts 17:00 19:00 28-01-2020 04-02-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa) Grau en Administració d'Empreses
  EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa) Grau en Economia
  FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa) Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1027 - Comptabilitat de Gestió Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1039 - Control de Gestió Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1048 - Prácticas Externas Grado en Finanzas y Contabilidad
  FC1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Finanzas y Contabilidad
  SRL007 - Comptabilitat Analítica i Control de Gestió Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla de 2013)
  SRL031 - Projecte de Final de Màster Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla de 2013)

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Specification and power of cross-sectional abnormal working capital accruals models in the spanish context
  • José Joaquin Alcarria Jaime, Belén Gill de Albornoz Noguer. EUROPEAN ACCOUNTING REVIEW. Num. 1. Vol. 13 . pp. 73-104. 2004. Científic.

  • Analysis and diagnosis of income smoothing in Spain
  • Belén Gill de Albornoz Noguer, José Joaquin Alcarria Jaime. EUROPEAN ACCOUNTING REVIEW. Num. 3. Vol. 12 . pp. 443-463. 2003. Científic.

  • Prácticas y usos de contabilidad de gestión
  • José Joaquin Alcarria Jaime, Miguel Martínez Ramos. PARTIDA DOBLE. Num. 144. pp. 90-103. 2003. Científic.

  • Gestión del abastecimiento de agua urbana en la provincia de Castellón
  • José Joaquin Alcarria Jaime, Iván José Barreda Tarrazona. REVISTA VALENCIANA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Num. 6-III. pp. 219-252. 2002. Científic.

  • Análisis del tratamiento del factor humano en la información contable. La opinión de los profesionales
  • Miguel Martínez Ramos, José Joaquin Alcarria Jaime. TECNICA CONTABLE. Num. 625. pp. 67-82. 2001. Científic.

  • Las normas de las inversiones en acciones y bonos
  • José Joaquin Alcarria Jaime. ESTRATEGIA FINANCIERA. Num. 130-1997. pp. 42-46. 1997. Científic.

  • La repercusión del método del efecto impositivo sobre las cuentas anuales: un estudio empírico
  • José Joaquin Alcarria Jaime. TECNICA CONTABLE. Num. 588-1997. pp. 857-872. 1997. Científic.

  • La actualización de balances: Algunas reflexiones en torno a los aspectos contables contenidos en el RD de 20/12/1996
  • José Manuel Vela Bargues, José Joaquin Alcarria Jaime. TECNICA CONTABLE. Num. -. 1997. Científic.

  • La contabilidad de instrumentos sintéticos
  • José Joaquin Alcarria Jaime. AECA : REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. Num. 43. pp. 21-24. 1997. Científic.

  • El reflejo contable de las actividades de gestión de riesgos
  • José Joaquin Alcarria Jaime. TECNICA CONTABLE. Num. 580-1997. pp. 281-296. 1997. Científic.

  Llibres


  • Introducción a la contabilidad
  • José Joaquin Alcarria Jaime. 2012. Autoria. Docent. ISBN 9788469536728. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Contabilidad financiera I
  • José Joaquin Alcarria Jaime. 2008. Autoria. Docent. ISBN 9788469118092. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Gestión, costes y tarifas del agua potable en Castellón
  • José Joaquin Alcarria Jaime, Iván José Barreda Tarrazona. 2003. Autoria. Científic. ISBN 8480214252. Castellón. Ed. Diputació de Castelló.

  • Contabilidad financiera: Apuntes teóricos y prácticos
  • José Joaquin Alcarria Jaime. 1998. Autoria. Docent. ISBN 8480212489. -. Ed. Universitat Jaume I.

  • Problemática contable de los instrumentos derivados
  • José Joaquin Alcarria Jaime. 1998. Autoria. Científic. ISBN 8489006555. Madrid. Ed. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

  • Contabilidad de costes: Teoría y ejercicios
  • Antonio Vico Martínez, José Joaquin Alcarria Jaime. 1998. Autoria. Docent. ISBN 8480212454. -. Ed. Universitat Jaume I.

  • Cuestiones y ejercicios resueltos de Contabilidad Financiera
  • Andrés Arnau Paradís, Antonio Vico Martínez, José Joaquin Alcarria Jaime, Vicent Pascual Gómez Juan. 1992. Autoria. Docent. ISBN 8472880567. -. Ed. Alfa Centauro.

  Capítols de llibre


  • Elaboració de materials docents per a l'assignatura Comptabilitat II de la titulació de turisme
  • Miguel Martínez Ramos, José Joaquin Alcarria Jaime. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • La incorporació de les tutories i l'assistència del professorat en el desenvolupament de la metodologia, avaluació i disseny del procés ensenyament-aprenentatge en línia amb l’harmonització europea: Un experiment en l'assignatura “Comptabilitat II” (A17) de la Llicenciatura d’Administració i Direcció d'Empreses
  • María José Masanet Llodrá, José Joaquin Alcarria Jaime. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Millora de les pràctiques de comptabilitat financera mitjançant la incorporació de documents reals com a suport dels exercicis desenvolupats en les pràctiques a les aules d’informàtica.
  • Belén Gill de Albornoz Noguer, Iluminada Fuertes Fuertes, Iván José Barreda Tarrazona, José Joaquin Alcarria Jaime, Miguel Martínez Ramos, Roberto Rodríguez Gallego, Vicent Pascual Gómez Juan. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Elaboració de materials docents per a l¿assignatura Comptabilitat I de la titulació de Turisme.
  • Belén Gill de Albornoz Noguer, Iván José Barreda Tarrazona, José Joaquin Alcarria Jaime, Miguel Martínez Ramos. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Análisis de las prácticas en empresas en la Diplomatura en Ciencias Empresariales y en la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
  • Iván José Barreda Tarrazona, José Joaquin Alcarria Jaime, Juan Carlos Bou Llusar, Vicent Pascual Gómez Juan. Hacia una docencia de calidad, políticas y experiencias. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214821. Docent.

  • Ensayos sobre Contabilidad y Economía
  • José Joaquin Alcarria Jaime. La auditoría de productos derivados. Madrid. Ed. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 1997. ISBN 8489006261. Científic.

  Ponències a congressos


  • Elaboración de materiales interactivos como recurso docente para favorecer el aprendizaje autónomo del estudiantado
  • Margarita Rohr Trushcheleva, José Joaquin Alcarria Jaime, Adriana Gabriela Breaban. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • IMPLANTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE SIMULACIÓN DE EMPRESAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES PROFESIONALES Y ESTIMAR LA DEDICACIÓN DEL ESTUD
  • María José Masanet Llodrá, José Joaquin Alcarria Jaime, Joan Mikel Melià Felip. VI JORNADES DE MILLORA EDUCATIVA DE LA UNIVERSITAT JAUME I. CASTELLON. 05-04-2006. Científic. 2006. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216234.

  • MEJORA DE LAS PRACTICAS DE CONTABILIDAD FINANCIERA MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS REALES COMO SOPORTE DE LOS EJERCICIOS DESARROLLADOS EN LAS PRACTICAS EN LAS AULAS DE INFORMATICA
  • Vicent Pascual Gómez Juan, Roberto Rodríguez Gallego, Belén Gill de Albornoz Noguer, Miguel Martínez Ramos, Iluminada Fuertes Fuertes, José Joaquin Alcarria Jaime. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 29-01-2004. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • ELABORACIO DE MATERIALS DOCENTS PER A L'ASSIGNATURA COMPTABILITAT I DE LA TITULACIO DE TURISME
  • Miguel Martínez Ramos, Belén Gill de Albornoz Noguer, José Joaquin Alcarria Jaime. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 29-01-2004. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • Costes y Tarifas del Servicio Integral de Agua Urbana en Castellón
  • José Joaquin Alcarria Jaime, Iván José Barreda Tarrazona. IV Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua. TORTOSA. 12-12-2004. Científic. 2004.

  • Análisis de las prácticas en empresas en la diplomatura en ciencias empresariales y la licenciatura en administración y dirección de empresas
  • José Joaquin Alcarria Jaime, Iván José Barreda Tarrazona, Juan Carlos Bou Llusar, Raúl Gargallo García, Vicent Pascual Gómez Juan. I Congreso de la red estatal de docencia universitaria y III Jornadas de mejora educativa de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 03-02-2003. Docent. 2004. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480214821.

  • Assessment of urban water supply costs and rates in the province of Castellón (Spain)
  • José Joaquin Alcarria Jaime, Iván José Barreda Tarrazona. II Conferencia Internacional: Uso y gestión eficiente del agua en los abastecimientos urbanos. Las Palmas de Gran Canaria. 02-04-2003. Científic. 2003. Ed. Cabildo de Tenerife. ISBN 8487340679.

  • Habilidad de los modelos de ajuste por devengo discrecionales para detectar prácticas manipuladoras del beneficio: una comparación en el contexto español
  • Belén Gill de Albornoz Noguer, José Joaquin Alcarria Jaime. X Encuentro de Profesores de Contabilidad. Santiago de Compostela. 30-05-2002. Científic. 2002.

  • Specification and power of cross-sectional discretionary accruals models in the Spanish context
  • Belén Gill de Albornoz Noguer, José Joaquin Alcarria Jaime. XXV Congreso anual de la European Accounting Association. Copenhague. 01-04-2002. Científic. 2002.

  • Modelos de estimación de ajustes por devengo discrecionales y alisamiento de beneficios
  • Belén Gill de Albornoz Noguer, José Joaquin Alcarria Jaime. XII Jornadas Luso-Espanholas de Gestao Científica. Covilha (Portugal). 10-04-2002. Científic. 2002. Ed. Universidade da Beira Interior. ISBN 9729209839.

  • Sistemas de contabilidad analítica para la Universidad
  • José Joaquin Alcarria Jaime. XI encuentro de profesores universitarios de Contabilidad. Las Palmas de Gran Canaria. 23-09-1999. Científic. 2000. Ed. Centro de Estudios Financieros. ISBN 8445410210.

  • Modelos de costes para el sector de fritas y esmaltes
  • José Joaquin Alcarria Jaime. V Jornadas de Trabajo sobre Contabilidad de Costes y de Gestión. Madrid. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC). ISBN 848932178.

  • La cobertura con derivados. El problema de la definición del riesgo
  • José Joaquin Alcarria Jaime. La Unión Europea, un reto para las empresas y los profesionales españoles. Salamanca. 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECAE). ISBN 8486414938.

  Apunts docents


  • Prácticas de contabilidad financiera a partir de documentos utilizados en la empresa
  • Belén Gill de Albornoz Noguer, Iluminada Fuertes Fuertes, Iván José Barreda Tarrazona, José Joaquin Alcarria Jaime, Miguel Martínez Ramos, Roberto Rodríguez Gallego, Vicent Pascual Gómez Juan. 2003. Ref. cs-52-2003.

  • Contabilidad financiera para empresas turísticas
  • Belén Gill de Albornoz Noguer, Iván José Barreda Tarrazona, José Joaquin Alcarria Jaime, Miguel Martínez Ramos. 2003. Ref. cs-67-2003.

  • Contabilidad de Gestión para Empresas Turísticas
  • José Joaquin Alcarria Jaime, Miguel Martínez Ramos. 2002. Ref. CS-285-2002.

  • Contabilidad Financiera. Teoría y ejercicios
  • José Joaquin Alcarria Jaime. 2000. Ref. cs-365-2000.

  • Contabilidad. Apuntes teóricos y prácticos
  • José Joaquin Alcarria Jaime, Vicent Pascual Gómez Juan. 1999. Ref. cs-370-1999.

  • Contabilidad de costes: Teoría y ejercicios
  • Antonio Vico Martínez, Iván José Barreda Tarrazona, José Joaquin Alcarria Jaime, José Manuel Bachero García, José Miguel Tirado Beltrán, María José Masanet Llodrá, Miguel Martínez Ramos. 1998. Ref. CS-414-1998. Universitat Jaume I.