UJI

Estructura. Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural

Última modificació: 07/04/2016 | Font: SCP

Llistat de personal

Administració del departament

Càrrec Nom Despatx Extensió Email
Direcció Cerezo García, Miguel TC1325DD 9405 cerezo@uji.es
Secretaria Arbona Mengual, Vicente TC1321DD 9401 arbona@uji.es
Administatiu/Administrativa Dolz Tena, Santiago TC1238DA 8102 sdolz@uji.es

(*) Extensió Principal

Altre Personal d'Administració i Serveis

Càrrec Nom Despatx Extensió Email
Tecnic de Laboratori Alamar Rocati, Sergio TIN011SD 7325 alamar@uji.es
Tecnic de Laboratori Meroño de Larriva, Querubina TD1313SD 9463 larriva@uji.es
Tecnic de Laboratori Troncho Fabregat, Pilar TIN011SD 7325 troncho@uji.es
Contractat Vilar Vilar, María Lourdes TD1313SD 9463 vilarm@uji.es

(*) Extensió Principal

Personal Docent i Investigador

Area: Cristal.lografia i Mineralogia

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Meseguer Costa, Sergio Professor/a Associat/da Laboral TC1320DD 9400 smesegue@uji.es

Area: Fisiologia Vegetal

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Camañes Querol, Gemma Professor/a Contractat/da Doctor/a TC1335DD 9419 camanes@uji.es
Cerezo García, Miguel Professor/a Titular d'Universitat TC1325DD 9405 cerezo@uji.es
Flors Herrero, Víctor Professor/a Titular d'Universitat TC1326DD 9406 flors@uji.es
García Agustín, Pilar Catedràtic/a d'Universitat TC1327DD 9407 garciap@uji.es
Llorens Vilarrocha, Eugenio Personal investigador (Programa Juan de la Cierva) TC1332DD 9412 ellorens@uji.es
Pastor Fuentes, María Victoria Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II TC1334DD 9417 pastorm@uji.es
Ribés Ruiz, Alba Professor/a Associat/da Laboral TC1344DD 9416 ribesa@uji.es
Vicedo Jover, Begonya Professor/a Titular d'Universitat TC1324DD 9404 bvicedo@uji.es

Area: Geodinàmica Externa

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Morell Evangelista, Ignacio Catedràtic/a d'Universitat NA1322DD 7380 morell@uji.es

Area: Producció Vegetal

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Arbona Mengual, Vicente Professor/a Contractat/da Doctor/a TC1321DD 9401 arbona@uji.es
Cabedo López, Marc Personal investigador en formació (MINECO-FPI) TC1108DL 8041 macabedo@uji.es
Gómez Cadenas, Aurelio Catedràtic/a d'Universitat TC1322DD 9402 cadenas@uji.es
González Guzmán, Miguel Personal investigador (Programa Ramón y Cajal) TC1333DD 9415 mguzman@uji.es
Hurtado Ruiz, Monica Asunción Professor/a Titular d'Universitat TC1116DD 8039 mhurtado@uji.es
Jaques Miret, Josep Anton Catedràtic/a d'Universitat TC1115DD 8038 jacas@uji.es
Ollas Valverde, Carlos José de Personal investigador contractat doctor TC1333DD 9414 deollas@uji.es
Pérez Clemente, Rosa María Professor/a Titular d'Universitat TC1323DD 9403 rclement@uji.es
Roselló Ripollés, Salvador Antonio Catedràtic/a d'Universitat TC1234DR 8098 rosello@uji.es
Urbaneja García, Alberto Professor/a Associat/da Laboral TC1237DD 8101 urbaneja@uji.es

Area: Zoologia

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Cerisuelo García, Alba Professor/a Associat/da Laboral TC1320DD 9400 acerisue@uji.es

Altres Investigadors i Becaris

Nom Despatx Extensió Email
Cabedo López, Marc TC1108DL 8041 macabedo@uji.es

(*) Extensió Principal

Distincions

Nom Distinció Despatx Extensió Email
Lapeña Barrachina, Leonor Professorat col·laborador honorífic

(*) Extensió Principal

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions