Departament de Biologia, Bioquímica i Ciències Naturals

30/11/2022 | BBiCN
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Departament de Biologia, Bioquímica i Ciències Naturals està constituït per professorat i investigadors i investigadores especialitzats en la Bioquímica, Genètica i Biologia Molecular, amb una llarga trajectòria en aquests camps; va sorgir el 2022 per a donar resposta a les necessitats socials en el camp de la bioquímica, la biotecnologia i la resta de biociències.

El professorat que pertany al Departament imparteix docència principalment en el grau de Bioquímica i Biologia Molecular, encara que també imparteix docència en altres graus com els de Química, Medicina o Infermeria. També imparteix docència en els màsters oficials de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, Cooperació al Desenvolupament (Pla 2015), Traducció Medicosanitària (Pla 2013), i Protecció Integrada de Cultius (Pla 2013).

De manera general, les línies d’investigació dutes a terme en el Departament de Biologia, Bioquímica i Ciències Naturals estan orientades a investigar les respostes de les plantes als canvis ambientals, particularment aquells derivats del canvi climàtic (sequera, temperatures elevades, inundacions, atac de plagues exòtiques o aparició de noves malalties); d’aquesta manera, contribueixen a la reducció de l’impacte ambiental sobre l’agricultura i a la millora de la qualitat dels productes agraris.

La manera d’abordar aquest problema és múltiple i els diferents grups utilitzen diferents plantes model, microorganismes i insectes, i apliquen diferents aproximacions bioquímiques, de biologia molecular i cromatogràfiques. S’estudia l’efecte de diversos tipus d’estrès biòtic i abiòtic sobre la fisiologia, bioquímica, metabolòmica, genòmica i paràmetres de qualitat en fruits i altres productes agraris. Els diferents grups d’investigació obtenen les subvencions a través de projectes obtinguts en convocatòries públiques competitives i mitjançant la signatura de contractes i convenis amb empreses privades del sector agrari. Actualment, els grups d’investigació que estan en marxa són: Bioquímica i Biotecnologia, Ecofisiologia i Biotecnologia, Maneig Integrat del Plagues Agrícoles, Millora de la Qualitat Agroalimentària, Metabolic Integration and Cell Signaling, i Crop Protection and Molecular Biology.