UJI

Universitat d'estiu 2019

28/05/2019 | SASC

És habitual relacionar, especialment en l’àmbit universitari, els denominats cursos d’estiu amb l’inici del període estival, com és lògic.

Un fet que ens indica, d’una banda, que el coneixement no pot aparcar-se ni en aquesta estació habilitada, per dir-ho així, al descans vacacional, sense cap dubte ben merescut després d’un curs d’intens treball. Però, d’altra banda, també indica que justament per la naturalesa d’aquesta època, el dit coneixement va a poder adquirir-se d’una forma més relaxada, menys rígida acadèmicament parlant, però no per això amb menor rigor.

En aquest marc, l’UJI presenta una vegada més una sèrie de cursos segons una oferta apta per a satisfer, per un costat, la demanda de la seua comunitat universitària, i per un altre, la de la societat pròxima a la institució.

 

Carmen Lázaro Guillamón

Vicerectora de Cultura i Relacions Institucionals

Informació proporcionada per: Servei d'Activitats Socioculturals