UJI

Més Informació

Última modificació: 26/07/2019 | Font: SASC

Més informació sobre el Paranimf:

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC)

Àgora Universitària -  Universitat Jaume I

Av. de Vicent Sos Baynat, s/n

12071 Castelló de la Plana

Telèfon: 964 72 88 70 - 964 38 72 86

sasc@uji.es - ujiapps.uji.es/cultura

Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h

Tarifa reduïda:

Podran acollir-se a la tarifa reduïda les persones que presenten la documentació següent en el moment d’adquirir l’entrada:

Carnet UJI

Carnet Jove

Membre de SAUJI

Membre de Platea

Carnet Anem al Teatre

Carnet d’estudiant

Carnet de jubilat i pensionista

Carnet de l’atur

Carnet de discapacitat

Família nombrosa

Grups de 10 o més persones

 

 

Visites guiades: 

Es poden concertar visites guiades al Paranimf per a grups. Per a reservar-les, s’ha de telefonar al 964 729 480, de dilluns a divendres, de 10 a 14 h.

 

Llegenda cinema

VOSE Versió original subtitolada en castellà

VOSC Versió original subtitolada en català

VOCE Versió original en català i castellà

VOCEFASE Versió original en català, castellà, francès i anglès subtitolada en castellà

VOTASE Versió original en tagalo i anglès subtitolada en castellà

VOPSE Versió original en persa subtitolada en castellà

VOCEASE Versió original en català, castellà i anglès subtitulada en castellà

VM Versió muda

NR No recomanada

TP Tots el públics

 

Per al bon funcionament dels espectacles i per respecte al públic cal seguir les indicacions del personal de sala.

  • Una vegada iniciada la representació no es permet l’accés a la sala, per això us demanem sempre puntualitat màxima.
  • L’únic motiu per a la devolució del cost de les entrades és la suspensió de la representació.
  • Està prohibit consumir aliments o begudes dins de la sala.
  • No està permès realitzar cap tipus d’enregistrament sonor o visual, sense l’autorització expressa de l’organització.
  • El Paranimf no es responsabilitza d’informacions errònies sobre activitats i horaris en els mitjans de comunicació.
  • La programació pot sofrir possibles variacions. Si això es produeix per causes imprevistes, s’anunciarà amb antelació.
  • Us recordem que abans d’entrar a la sala heu de desconnectar els telèfons mòbils, alarmes de rellotges i agendes electròniques.

 

 

Informació proporcionada per: Servei d'Activitats Socioculturals