UJI

UJI- encultura a casa

26/03/2020 | SASC

Durant aquest període de confinament és elemental mantenir-nos sans, tant física, psíquica com intel·lectualment, el corpore sano està indefectiblement lligat a la mens sana. Per això des del SASC compartim propostes culturals alienes i pròpies, perquè la nostra ment pugue optar per no confinar-se. Intentem que la suspensió de la vida quotidiana no minve el creixement intel·lectual, la delectació per la bellesa i la dimensió cultural de la universitat, encara que aquest cop, des de casa nostra.

Informació proporcionada per: Servei d'Activitats Socioculturals