UJI
 • UJI
 • Cultura
 • Informació general de la Universitat d'estiu 2019

Informació general de la Universitat d'estiu 2019

Última modificació: 09/09/2019 | Font: SASC

Aquests cursos estan destinats als membres de la comunitat universitària (personal docent i investigador, personal d’administració i serveis i estudiantat) i a qualsevol persona major de 16 anys interessada en la matèria dels cursos.

L’admissió als cursos es fa per ordre d’inscripció fins al nombre màxim d’alumnat previst i respectant els requisits que es puguen establir de manera particular per a cada curs.

El mínim d’alumnat matriculat perquè el curs es realitze és de 15, segons el punt 2.7 de la Normativa dels cursos d’estiu UJI.

Matrícula

La matrícula de la Universitat d’estiu 2019 començarà el 24 de maig, a les 10 hores.

La matrícula es pot fer únicament per Internet, en la pàgina indicada dins de cada curs. Si no es té accés, es pot contactar amb el Servei d’Activitats Socioculturals (SASC) per rebre assistència.

En la inscripció és molt important introduir el nom, cognoms i número d’identificació que figuren al document d’identificació. En aqueix moment es veurà si s'està admès o admesa al curs o queda en llista d’espera. La matrícula no es considera efectiva fins que s’acredite el pagament amb targeta bancària, de crèdit o dèbit. Si no es realitza el pagament abans de 72 hores es perd la reserva de plaça. Si hi ha baixes abans de l’inici dels cursos, es contactarà per correu electrònic amb les persones en llista d’espera seguint estrictament l’ordre d’inscripció i disposaran de 24 hores per a realitzar el pagament amb targeta bancària.

Avaluació i certificació

Per a poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal haver assistit amb aprofitament, com a mínim, al 80% de les hores del curs i haver signat als fulls de control d’assistència.

Devolucions

Només es tornaran els diners de la matrícula en els següents casos:

 • Si el curs es cancel·la. En aquest cas, el SASC contactarà per correu electrònic amb les persones matriculades per gestionar la devolució de les taxes.
 • Quan la sol·licitud de devolució presentada al Registre General de l’UJI es faça arribar també al SASC, personalment o per correu electrònic, almenys 72 hores abans que comence el curs. En aquest cas no cal motivar la baixa.

Per a la devolució dels diners de la matrícula cal omplir un formulari electrònic de sol·licitud genèrica (http://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion).

En cas d’haver pagar per TPV virtual, es tornaran els diners a la mateixa targeta des de la que s’ha fet el pagament.

En cas d’haver pagat per pinpad (TPV físic) o per ingrés bancari, caldrà adjuntar un formulari d’alta de tercers (https://www.uji.es/serveis/sci/base/terceros/fichaterceros/). Aquest formulari és un arxiu PDF que cal omplir amb les dades bancàries necessàries per a tramitar la devolució i signar-lo perquè tinga validesa.

Informació

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC)
Àgora universitària
Av. de Vicent Sos Baynat, s/n
12071 Castelló de la Plana
Telèfons: 964 728 896 i 964 729 094
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h.
Adreça electrònica: universitatestiu@uji.es

Preus

 • Estudiantat UJI ....................................................................................................... 50 €
 • Alumni-SAUJI Premiun i estudiantat de la Xarxa Vives ......................................... 60 €
 • Altre estudiantat ..................................................................................................... 70 €
 • PAS, PDI UJI i Xarxa Vives .................................................................................... 70 €
 • PAS, PDI, d’altres centres universitaris i educatius ................................................ 80 €
 • Públic interessat en general ................................................................................... 90 €

[Universitat d'estiu 2019]

Informació proporcionada per: Servei d'Activitats Socioculturals