UJI

Transparència i bon govern als nous ajuntaments

Última modificació: 09/09/2019 | Font: SASC

Enllaç a la matrícula

Dates: 8 i 9 de juliol de 2019

Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I de Castelló

Coordinació acadèmica del curs:

 • Jaime Clemente Martínez, professor associat de Dret Constitucional de l’UJI. Departament de Dret Públic
 • Marta Oller Rubert, professora contractada doctora de Dret Administratiu de l'UJI. Departament de Dret Públic

Equip organitzador: Rosario García Mahamut, catedràtica de Dret Constitucional de l’UJI; José Luis Blasco Díaz, catedràtic de Dret Administratiu de l’UJI; Beatriz Tomás Mallén, professora titular de Dret Constitucional de l’UJI i Cristina Pauner Chulvi, professora titular de Dret Constitucional de l’UJI.

Descripció:

El curs és una activitat que pretén implantar la cultura de la transparència i del bon govern que pot desenvolupar-se als ajuntaments. La jornada pretén acostar a la societat no només les obligacions legals en aquesta matèria, sinó sobretot fer una reflexió conjunta de l’oportunitat que suposa implantar nous sistemes de retre comptes a la ciutadania per a recuperar la confiança de la gent en els ajuntaments.

Es planteja amb un vessant clarament pràctic on s’exposen les noves tendències que s’han desenvolupat a les administracions locals sobre transparència i bon govern i com afecten la ciutadania. L’objectiu del curs és doble: d’una banda, formar les persones que treballen als ajuntaments sobre com implantar-hi la transparència i una millor gestió i, d’una altra, conscienciar la ciutadania sobre la importància de la transparència i del bon govern per a apoderar-la i perquè l’exigisquen als seus dirigents polítics locals.

Programa

Dilluns, 8 de juliol de 2019

FORMACIÓ SOBRE TRANSPARÈNCIA

9.30 h Inauguració.

10.00 h «Compliment de la transparència als ajuntaments de la mà de la Diputació.» Borja Colón de Carvajal, cap del Servei d’Administració i Innovació Pública de la Diputació de Castelló.

11.00 h «La transparència activa als municipis de poca població.» Jaime Clemente Martínez, professor de Dret Constitucional de l'UJI.

11.45 h Descans.

12.15 h «Bones pràctiques de transparència en un municipi de gran població.» Eduardo Pozo Bouzas, secretari de categoria superior de l’Ajuntament de Castelló de la Plana.

13.00 h Taula redona de bones pràctiques en transparència als ajuntaments. Amb regidors i regidores de diverses forces polítiques d’ajuntaments de la província de Castelló.

Modera: Marta Oller Rubert, professora de Dret Administratiu de l’UJI.

Dimarts, 9 de juliol de 2019

FORMACIÓ SOBRE BON GOVERN

10.00 h «La innovació com a camí per al bon govern local.» Fermín Cerezo Peco, cap del Servei d’Innovació i Gestió del Coneixement de l’Ajuntament de València..

11.00 h «Impuls als arxius i la història del municipi des de l'ajuntament.» Elisa Cristòfol Mayor, secretària-interventora de l'Ajuntament d'Algar del Palància.

11.45 h Descans.

12.15 h «Implementació d’apps per a consultes i notificacions a l’ajuntament.» Pilar Moreno Garcia, secretària-interventora de l’Ajuntament de Senyera.

13.00 h «Taula redona de bones pràctiques en bon govern als ajuntaments.» Amb regidors i regidores de diverses forces polítiques d’ajuntaments de la província de Castelló.

Modera: Jaime Clemente Martínez, professor associat de Dret Constitucional de l’UJI.

14.00 h Cloenda.

Les ponències proposades poden modificar-se per necessitats de l’organització o falta de disponibilitat de les persones ponents.

Àrea acadèmica: Dret Constitucional.

A qui s’adreça: estudiantat de l’UJI; personal tècnic i càrrecs polítics dels ajuntaments i públic en general.

Nombre màxim de places: 100

Durada: 10 hores

Crèdits reconeguts per l’UJI: Informació pendent

Preu de la matrícula:

 • Estudiantat UJI ......................................................................... 50 €
 • Alumni-SAUJI Premiun i estudiantat de la Xarxa Vives ........... 60 €
 • Altre estudiantat ....................................................................... 70 €
 • PAS, PDI UJI i Xarxa Vives ...................................................... 70 €
 • PAS, PDI, d’altres centres universitaris i educatius .................. 80 €
 • Públic interessat en general ...................................................... 90 €

 

Enllaç a la informació general

Enllaç a la matrícula

Institucions o empreses vinculades:

 • Conselleria de Transparència
 • Col·legi oficial de Secretaris de la província de Castelló
 • Federació Valenciana de Municipis i Províncies
Informació proporcionada per: Servei d'Activitats Socioculturals