Litigi estratègic en matèria de Drets Humans Universitat d'estiu 2021 | UJI -encultura

28/05/2021 | SASC
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

Dates de l'event 30/06/202102/07/2021

Acte Curs

Acte Universitat d'estiu 2021

Títol Litigi estratègic en matèria de Drets Humans

Lloc Hotel Termas Marinas El Palasiet – Benicàssim, Castelló i en línia

Entitat Universitat Jaume I

Director: Jorge Cardona. Catedràtic de Dret Internacional. Universitat de València

Secretari: Mariano Aznar. Catedràtic de Dret Internacional. Universitat Jaume I

El litigi estratègic consisteix en l'acció davant l'administració de justícia que està intencionalment dirigida a aconseguir canvis relacionats amb el respecte dels drets humans en els camps de la llei, les polítiques públiques, la pràctica administrativa o judicial, o la conscienciació pública. Implica la selecció d'un cas d'alt impacte, amb el qual acudir als tribunals de justícia a fi d'aconseguir una sentència que, més enllà de reparar a les víctimes directes del cas en qüestió, permeta aconseguir reformes legals, l'adopció o millora de polítiques públiques o el canvi en la conducta de les autoritats, a fi que els beneficiaris finals del litigi siguen totes aquelles persones que es troben en una situació similar.
El curs té com a objectiu explicar com planificar, dur a terme i desenvolupar estratègies de litigi sobre problemàtiques concretes de drets humans. Així mateix, pretén conscienciar i oferir informació sobre els diferents mecanismes de litigi estratègic, tant en el sistema universal com en el sistema regional europeu de protecció dels drets humans, aportant eines concretes a l'hora de dissenyar una estratègia de litigi estratègic.
En el curs participen com a ponents, al costat d'acadèmics que han estudiat i portat a la pràctica litigis estratègics, membres dels òrgans internacionals de control dels tractats de drets humans, tant en l'àmbit de les Nacions Unides, com en l'àmbit europeu, així com advocats especialistes en litigi estratègic en qüestions de gènere, de drets socials i de protecció dels drets de persones que es troben en situació d'especial vulnerabilitat
El públic al qual va destinat inclou tant actors en la defensa dels drets humans (advocats, ONG, activistes en drets humans) com a persones que desitgen formar-se per a ser-ho o tenen interès per conèixer com utilitzar l'administració de justícia per a dur a terme canvis socials, a fi de procurar una millor protecció i respecte dels drets humans.

Ponents:

Elena Arce. Directora de l'Àrea de Migracions i Igualtat de Tracte en la Defensoria del Poble d'Espanya

Anna Batalla. Oficial de drets humans. Secretària per a queixes individuals al Comitè dels Drets del Xiquet i el Comitè contra la Desaparició Forçada, Secció de Peticions i Accions Urgents, Oficina de l'Alta Comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans

Jorge Cardona. Catedràtic de Dret internacional públic. Antic membre del Comitè de Drets del Xiquet de Nacions Unides

Rafael Cid. Advocat. Soci fundador i Director d'Estratègia Jurídica de Gentium (organització de litigi estratègic en drets humans)

Gema Fernández Rodríguez de Liévana (o una companya de Womens Link) Advocada. Women's Link Worlwide. Organització de litigi estratègic en temes de gènere

Anna Maria Mengual. Lletrada Sènior en la Divisió espanyola del Tribunal Europeu de Drets Humans (Responsable del filtratge de les demandes entrants contra l'Estat espanyol i de la redacció de sentències en casos de Sala i de Gran Sala. També s'ocupa del seguiment de les demandes de mesures cautelars contra Espanya)

Sonia Olea Ferreras. Advocada. Equip d'Incidència de Càritas Espanyola. Comissionada de Caritas Internationalis davant Nacions Unides per a Dret Humà Habitatge. Equip d'Incidència de la PlatDESC España. Grup de Monitoratge de la Societat Civil per al Compliment dels dictàmens del Comitè DESC a Espanya.

Rodrigo Uprimny. Director del Centre d'Estudis en Dret, Justícia i Desarrolllo “Dejusticia”, i Catedràtic de Dret Constitucional i Teoria de l'estat en la Universitat Nacional, a Bogotà. Membre del Comitè de Drets Econòmics Socials i Culturals de Nacions Unides

Temes a tractar:

-    ¿Què és el litigi estratègic i l'estratègia de litigi en matèria de drets humans? Introducció general explicant què és el litigi estratègic en matèria de drets humans, la seua incardinació com un més dels instruments per a dur a terme canvis socials i jurídics, i la necessitat d'elaborar estratègies de litigi per a dur-ho a terme, tant en l'àmbit nacional com internacional.
-    ¿Com plantejar en l'àmbit del dret nacional un litigi estratègic? En aquesta ponència es tracta d'explicar com cal dissenyar el litigi estratègic des del principi i els elements a tenir en compte per a dissenyar l'estratègia en el dret intern: les diverses vies processals (penal, civil, administrativa…), la necessitat d'argumentar ja tant els tractats com la doctrina d'òrgans internacionals per a no tenir problemes d'admissibilitat després en les vies internacionals, etc.
-    El litigi estratègic amb perspectiva de gènere: Es tracta d'explicar l'especificitat de la perspectiva de gènere en matèria de drets humans, com plantejar-la en els àmbits interns i internacionals per a aconseguir els canvis socials i jurídics
-    El litigi estratègic en l'àmbit dels drets econòmics i socials: Es tracta d'explicar l'especificitat dels drets econòmics i socials, com plantejar-la en els àmbits interns i internacionals per a aconseguir els canvis socials i jurídics. Aquesta perspectiva seria més processal que substantiva i inclourà referència al Comitè de Drets Socials del Consell d'Europa (que no tindrà ponència pròpia)
-    L'especificitat del litigi dels drets econòmics i socials: la doctrina del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals. En aquesta ponència, l'especificitat dels drets econòmics i socials s'analitzaria des d'una perspectiva substantiva a la llum de la doctrina del Comitès DESC en diversos conceptes fonamentals: progressivitat, nucli essencial del dret, naturalesa de les obligacions…
-    Principals qüestions a tenir en compte en el litigi estratègic davant el Tribunal Europeu de Drets Humans: En aquesta ponència s'explicaran les principals qüestions a tenir en compte per a presentar assumptes davant el TEDH, les principals causes d'inadmissió i com evitar-les, quan i com sol·licitar mesures provisionals, etc.
-    Principals qüestions a tenir en compte en el litigi estratègic davant els òrgans de tractats de drets humans de Nacions Unides: En aquesta ponència s'explicaran les principals qüestions a tenir en compte per a presentar assumptes davant òrgans de tractats de Nacions Unides assenyalant les diferències amb el TEDH i explicant també la possibilitat de sol·licitar investigacions i d'acudir als procediments especials
-    El rol del Defensor del Poble en el litigi estratègic: explicació del paper que pot complir el defensor del Poble en l'àmbit del litigi estratègic a la llum de les seues competències.
-    L'execució a Espanya de les decisions d'òrgans internacionals: taula redona sobre com sol·licitar l'execució a Espanya de decisions d'òrgans internacionals. Les vies administratives, judicials i també d'incidència internacional (Comitè de Ministres del Consell d'Europa, mecanismes de seguiment dels òrgans internacionals)

Recurs d'imatge programa index

Programa

Del 30 de juny al 2 de juliol de 2021 | 15 hores | Hotel Termas Marinas El Palasiet – Benicàssim, Castelló i en línia

Recurs d'imatge inscripcio-presencial index

Inscripció modalitat presencial

Del 19/5/2021 al 27/6/2021 a les 23:59 hores

Recurs d'imatge inscripcio-online index

Inscripció modalitat en línia

Del 19/5/2021 al 27/6/2021 a les 23:59 hores

Informació proporcionada per: Servei d'Activitats Socioculturals