UJI

Territori

13/11/2013 | SASC

Des de la Universitat i des de la cultura parlem de territori cultural per a referir-nos a l’espai d’intervenció, cada dia més desvinculat de la visió tradicional de territori associat a aspectes ecològics-biològics i administratius. Les noves visions del territori ens acosten a una visió més cultural i simbòlica. És el lloc on la persona estableix una xarxa de relacions simbòliques. El territori és, en definitiva, el context necessari per al desenvolupament humà.

Informació proporcionada per: Servei d'Activitats Socioculturals