22/11/2019 | SASC
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

I ara què? Persones #peopleplacesstories

Moltes gràcies a tots. Les vostres aportacions a la pregunta “Què penses i sents que és el patrimoni cultural?” han fet possible l'inici d'un camí que ens està mostrant una visió del patrimoni molt més complexa i rica en la que les persones se situen en el centre.


Aquest projecte sorgeix en el marc de Patrimoni del Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I de Castelló. En aquesta primera fase hem rebut 47 aportacions. Algunes d'elles expressen mirades individuals i se cimenten en records, moments i elements tan preciosos com a personals. Altres aportacions ens han presentat visions de grups locals, col·lectius, associacions o institucions.


Són les comunitats patrimonials, que ens acosten a escenaris i projectes que giren al voltant del patrimoni fins a fondre's en processos vius i dinàmics en els quals la definició i manteniment de xarxes interpersonals són essencials. Totes aquestes veus dibuixen un mosaic europeu en el que han participat, fins al moment, Romania, Lituània, Itàlia, França, Portugal i Espanya.


Podeu veure les aportacions rebudes a la pregunta “Què penses i sents que és el patrimoni cultural?” en la web del projecte Patrimoni i en el hashtag #peopleplacesstories en Twitter i Facebook.

Persones #peopleplacesstories


Les vostres aportacions ens fan somiar amb un projecte més ampli. Un procés que recórrega l'Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018 a partir dels tres conceptes fonamentals que articulen la Convenció de Faro del Consell d'Europa: persones, llocs, històries.
Ens agradaria proposar-vos una nova acció per a continuar fitant el concepte de patrimoni cultural. En aquesta segona aproximació del projecte #peopleplacesstories volem centrar-nos en les persones.


Conèixer a aqueixes persones fonamentals per al desenvolupament de les vostres comunitats patrimonials o que han sigut claus per a ajudar-nos a construir el que pensem i sentim que és el patrimoni cultural. Persones moltes vegades anònimes que volem destacar perquè les considerem essencials per a la cerca d'aquest nou concepte de patr imoni cultural.Les aportacions poden ser a manera d'entrevista o amb una descripció lliure de la persona triada o d'algun aspecte concret que vulgueu destacar i que siga rellevant per a entendre la seua importància. Les aportacions podran tenir una extensió màxima de 500 paraules i hauran d'anar acompanyades d'una fotografia de la persona escollida.
Podeu enviar les vostres aportacions a:


Correu electrònic: patrimoni-peu@uji.es
El termini per a la recepció d'aportacions finalitza el pròxim 27 d'abril de 2018.
Les vostres aportacions i les reflexions que sorgisquen d'aquest projecte col·laboratiu seran publicades en la revista Memòria Viva de Patrimoni – PEU de la Universitat Jaume I.

#peopleplacesstories #EuropeforCulture #patrimoniuji #FaroConvention

Informació proporcionada per: Servei d'Activitats Socioculturals