AVAN: Una xarxa de centres rurals per a la recerca contemporània

30/11/2020 | SASC
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El projecte AVAN és una xarxa de Centres rurals per a la recerca contemporània amb l’experimentació com a part fonamental dels processos socials, de pensament, creatius o de qualsevol tipus per a la col·laboració, la cooperació i el treball en xarxa. Un projecte que compta amb el suport del Programa d’Extensió Universitària de l’UJI

AVAN vol ser una xarxa on localitats i associacions de les comarques d'interior de Castelló, juntament amb altres institucions públiques, compartisquen espais i recursos. El pla pretén treballar conjuntament amb altres agents socials, culturals i artístics per a compartir esdeveniments que vinculen les localitats que en formen part. Per a fer-ho realitat, la xarxa AVAN utilitza l'art i el pensament crític com a eines d'investigació i de foment de la convivència.

Aquesta aliança que es planteja entre els diferents ajuntaments de les comarques de Castelló i la Universitat Jaume I, dins del projecte AVAN, i té el seu origen en el Programa d'Extensió Universitària de l'UJI. El PEU treballa des de fa més de 25 anys col·laborant amb els ajuntaments de l'interior de Castelló per a incidir en el creixement sociocultural dels seus habitants, l’experiència en la temàtica del desenvolupament social, econòmic i cultural, local i l'art, és una cosa que les diferents entitats busquen pel que donen suport a aquests processos participatius i d'aprenentatge al voltant del món de les arts. 


“Un dels valors força del projecte és mobilitzar els coneixements cap als marges, buscant justament aquests marges on es produeix la hibridació i la perifèria dels sabers” Rafael Tormo, coordinador del projecte. 

Què vol aconseguir el projecte AVAN?

AVAN busca generar discursos que ajuden a desmantellar la imatge negativa associada al territori rural i retroalimentar el pensament crític a partir de les pròpies experiències de l'àmbit rural. 

A la vegada, reflexionar sobre les diverses manifestacions i interrelacions  sobre les potencialitats de la cultura com a ferramenta d’autonomia comunitària, creadora de la seua pròpia identitat (cultural i social) afavorint espais i processos relacionals per a millorar la xarxa comunitària per incidir en les especificitats locals i més enllà de models urbans. Barrejar les problemàtiques contemporànies amb les realitats rurals.

També treballa per recuperar plantejaments autònoms i marcs d'educació popular, repensant les maneres de relació i generació d'art en els nodes de creació en el medi rural.

Tot això, potenciant l'ús de les TIC perquè AVAN es conforme en una estructura horitzontal de coneixement i de creació.

Metodologia de treball

El projecte AVAN neix amb la voluntat de ser sostenible i garantir la continuïtat en el temps. Una de les claus per a garantir el treball de futur del projecte, és incidir en la dinamització de la xarxa que siga inclusiva, que genere sinergies, implicació i compromís entre els ajuntaments i institucions AVAN. Principals mecanismes de treball: 

•    Organització i celebració de trobades presencials periòdics. Per a crear comunitat i reforçar el sentiment de pertinença al projecte.
•    Utilització de la plataforma digital i eines TIC associades per a fer possible una comunicació fluida i creativa que mantinga la tensió productiva del projecte.

D'altra banda, per a garantir la seua sostenibilitat i perennitat, es definiran mecanismes orientats a la dinamització, organització i gestió col·lectiva del procés, comptant, per a això, amb la participació activa del Comité de gestió de la xarxa.

Finalment, s'implementarà un programa de formació i s'elaboraran tutorials amb els següents continguts.

•    Metodologia inicial amb el coordinador i mediadors. 
•    Utilització de les eines TIC seleccionades per a la col·laboració i el treball en xarxa.
•    Utilització i disseny de la plataforma digital, contemplant-se el desenvolupament de capacitats per a la seua edició. El programa estarà dirigit als integrants del Comité de gestió de la xarxa, amb especial èmfasi en els mediadors de cada poble perquè puguen acompanyar i formar a altres persones interessades a nivell local. 


Qui forma part del projecte AVAN?

AVAN compta amb la coordinació de Rafael Tormo Cuenca, artista multidisciplinari, editor i comissari de projectes artístics i culturals. Els seus projectes se centren en processos col·laboratius i pràctiques de desubjetivació crítica. Rafael Tormo treballa en equip amb representants del diversos pobles que formen part del projecte:

A Vilanova d'Alcolea, Eugeni Trilles Fabregat. Agent de desenvolupament local amb una llarga experiència en gestió de projectes en l'àmbit rural. És llicenciat en Ciències del treball i diplomat en Gestió i Administració Pública.
A Sant Mateu, Tomás Segarra participa en el projecte com a tècnic de cultura del municipi. És Màster en Gestió Cultural i Doctor en Educació, i té experiència en processos de participació ciutadana i desenvolupament comunitari.

A Vilafranca, Anna Querol Tècnica en cultura de l'Ajuntament de Vilafranca, actualment està coordinant les activitats de la Capital Cultural Valenciana que ostenta la localitat. 

A Forcall Anabel Ejarque, Agent de desenvolupament Local del municipi i professora associada de l’UJI en l’àrea de Geografia Humana treballant en Paisatge i Patrimoni.

A Viver comptem amb la implicació de Cristina Herreros professora d’EPA a la localitat i amb una llarga trajectòria de projectes culturals i també el del regidor de Cultura Vicente Ferrer. 

Així mateix, Anna García, treballadora social de la Mancomunitat Comarcal els Ports, que dona servei als municipis de Forcall i Vilafranca, aporta la visió tècnica dels serveis socials d’atenció bàsica pel que fa a la promoció de l’enfortiment de les xarxes relacionals primàries en els territoris on es desenvolupa el projecte i ajuda a que el projecte tingui una visió més integral. 

Informació proporcionada per: Servei d'Activitats Socioculturals