UJI
Última modificació: 07/03/2017 | Font: SASC

Viver i Xèrica renoven el seu compromís amb la UJI per a avançar en el seu procés de treball conjunt durant 2017

 

Els municipis de Viver i Xèrica continuen treballant amb el propòsit de consolidar un procés d'actuació intermunicipal en l'Alt Palancia, que pretén formular una proposta d'intervenció compartida que afavorisca el desenvolupament socioeconòmic d'ambdues localitats, fent èmfasis en l'esfera turística, optimitzant les seues potencialitats i recursos endogens de manera complementària. Tots dos processos sorgeixen d'una iniciativa comuna engegada en 2013, que es pretén fer confluir en la segona part de l'any en curs mitjançant la celebració d'una jornada, dissenyada i organitzada pels dos municipis de manera col·laborativa, en la qual es puguen difondre les diferents experiències i activitats que es duen a terme a Xèrica i Viver relacionades amb la promoció turística, el rescat patrimonial, el desenvolupament d'activitats culturals i festives, i a més, es puguen albirar noves oportunitats de desenvolupament local.

Els grups motors que s'han conformat en tots dos municipis han continuat la seua activitat durant l'any 2016, acompanyats sempre per professionals del Centre Comarcal de Formació Permanent d'Adults de l'Alt Palancia i el tutor de la Universitat Jaume I vinculat al programa Pais@rural. Precisament amb motiu de la celebració de la Fira de la Informació promoguda en el marc del Programa d'Extensió Universitària amb la col·laboració de la Diputació Provincial de Castelló, es va mantenir una reunió de treball entre les persones que vénen acompanyant aquest procés, per a valorar els avanços del mateix i definir l'estratègia que es va a proposar als grups motors de cara a l'any en curs. La mateixa pansa per seguir reforçant l'acció grupal autònoma, aproximar-se encara més a altres projectes d'intervenció amb el patrimoni que es vénen desenvolupant en la zona, vinculats per exemple amb el rescat de poals de vi o molins d'aigua, així com enfortir el treball entre municipis per a generar propostes conjuntes.

Informació proporcionada per: Servei d'Activitats Socioculturals