UJI

Protocol d’ús dels espais de MENADOR espai cultural, nota d'adequació del 7 de novembre de 2020

Protocol de Prevenció de la Covid19

23/02/2021 | SASC

Annex. Protocol d’ús dels espais de Menador Espai Cultural, Nota d’adequació del 7 de novembre de 2020 en pdf

Les entitats i persones cessionàries dels espais de Menador, a més de la documentació requerida per al servei de reserva i de tècnica de les sales, hauran d’atendre les següents mesures de prevenció, degudament senyalitzades al centre:

 • Les persones amb simptomatologia compatible amb la COVID s’abstindran d’accedir a l’edifici.
 • És obligatori l’ús de mascareta i mantenir la distància de seguretat (mínim 1,5 metres).
 • Hi ha a disposició gel hidroalcohòlic repartit pels principals punts de l’espai comú.
 • Cal respectar el pla de contingència de l’edifici: única porta d’accés, única porta de sortida, mesures de distanciament social a l’interior, atenció màxima a la senyalètica implantada a cadascun dels espais.
 • Acurar i complir els aforaments de les sales i aules que es redueix al 50% amb caràcter general. A la sala d’exposicions i a la sala polivalent l’accés es realitzarà preferentment de manera individual o entre convivents, les visites en grup podran fer-se fins a un màxim de 6 persones si no són convivents. Cas de ser convivents i vullguen optar per la visita conjunta, hauran d’acreditar-ho amb documentació oficial.
 • La distància mínima de seguretat s’haurà de mantindre's també pel públic que es troba en espera per a accedir a l’edifici.
 • No es pot menjar ni beure dins de les sales ni a cap lloc en l’interior de l’edifici. Per tant, no es poden celebrar “actes d’inauguració amb càtering” o “pauses per al cafè”
 • No està permesa la venda de llibres o el repartiment de material imprès o similar.
 • L’entitat organitzadora haurà de portar un registre dels assistents per tal de garantir la traçabilitat sanitària. Aquest registre haurà d’incloure; nom, cognom i telèfon de contacte.
 • Per a aquelles activitats que per raó de les seues característiques, puguen suposar augment considerable del risc, es podran dictar instruccions complementàries.

Aforaments des del 7 de novembre de 2020 (50% amb caràcter general)

 • Sala de conferències: 40 persones
 • Aula 108: 20 persones.
 • Aula 109: 10 alumnes + 1 docent
 • Aula 110: 16 persones.
 • Aula 116: 23 persones.
 • Aula 117: 25 persones.
 • Atri: 8 persones.
 • Sala d’exposicions i sala polivalent:  l’accés es realitzarà preferentment de manera individual o entre convivents, les visites en grup podran fer-se fins a un màxim de 6 persones si no són convivents. Cas de ser convivents i vullguen optar per la visita conjunta, hauran d’acreditar-ho amb documentació oficial.

Serà l’entitat organitzadora de l’activitat la responsable de fer respectar aquest protocol i que es compleixen les normes.

El personal de seguretat i la oficial de Menador seran els encarregats de vetllar pel compliment d’aquest protocol.

L’incompliment de les normes d’ús durant l’activitat pot implicar la seua suspensió immediata.

Informació proporcionada per: Servei d'Activitats Socioculturals