panoramica UJI

On estem

Última modificació: 21/10/2014 | Font: SASC
 1. Residència d'Estudiants
 2. Pabelló Poliesportiu 
 3. FCHS: Facultat de Ciències Humanes i Socials 
 4. Àrea de raquetes
 5. ORI: International REalation Oficce i USE: Unitat de Suport Educatiu 
 6. Biblioteca i CAL : Centre d'Autoaprenentatge de llengües
 7. Àgora Universitària
 8. Rectorat i Serveis Centrals
 9. ESTCE: Escola Superior de Tècnologia i  Ciències Experimentals
 10. FCJE: Facultat de Ciències Juridiques i Econòmiques
 11. Centre de Postgrau
 12. Institut de Tecnologia Ceràmica
Informació proporcionada per: Servei d'Activitats Socioculturals
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16