Taller de vídeo | Trastorn visual UJI-encultura formació | Curs 2023/24 | Aula de Creació

15/01/2024 | SASC
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Cancel·lat per motius aliens a la Universitat Jaume I

Cicle: cursos i tallers del SASC 

Inscripció: des de 4 de setembre de 2023 a les 10.00 h fins a 15 d’octubre o quan es cobrisquen les places

Enllaç a la inscripció 

Descripció
L’aparició de les càmeres DSLR i Mirrorless ha suposat una revolució en el sector audiovisual en permetre realitzar produccions de gran qualitat a un baix cost. Aquesta tecnologia, que ha derivat en una democratització de la creació i producció audiovisual i que ha permès molts i moltes entusiastes del vídeo i cineastes independents endinsar-se en el món de l’enregistrament en vídeo.
El taller de vídeo pretén acostar l’experiència de la creació audiovisual tant a persones que no tenen coneixements previs com a aquelles que s’estan iniciant en el món audiovisual.    

Objectius
Durant aquest taller l’alumnat adquirirà els coneixements necessaris per a la realització d’un projecte audiovisual, des de la concepció de la idea fins a l’enregistrament i postproducció d’aquesta. En finalitzar el taller, l’alumnat ha d’haver realitzat una peça audiovisual que s’exhibirà en una projecció pública en el Menador espai cultural de la Universitat Jaume I.

Els objectius del taller són: 

•    Desenvolupar una mirada crítica cap a l’audiovisual contemporani. 
•    Detectar estratègies del llenguatge audiovisual i de guió en la construcció de peces audiovisuals. 
•    Aprendre els coneixements tècnics per al maneig de les càmeres DSLR. 
•    Familiaritzar-se amb el procés de producció audiovisual en les diferents fases (preproducció, producció i postproducció). 
•    Aprendre a escriure un guió audiovisual (guió literari i tècnic). 
•    Aprendre els fonaments teòrics i tècnics de l’edició de vídeo. 
•    Iniciar-se en els processos de postproducció (correcció de color, grafisme, efectes visuals). 
•    Motivació per la qualitat.

Metodologia
El taller de vídeo té una metodologia basada en tres eixos principals: aprendre, saber i fer. Aprendre a mirar, a despertar la curiositat per l’audiovisual, a preguntar-se per allò que hi ha més enllà de les imatges. Es pretén convertir la mirada passiva en una mirada activa, en la qual l’alumnat vaja a poc a poc captant tots els matisos que conté una realització audiovisual, que aprenga la importància que tenen tots els elements que integren qualsevol peça audiovisual (el color, la música, els enquadraments, el relat, etc.). Com a complement a aquest despertar de la mirada, l’alumnat ha d’adquirir tots els coneixements tècnics que li permeten dur a terme una producció audiovisual, així com conèixer tots els aspectes relatius al maneig de la càmera, del llenguatge audiovisual i l’edició. Finalment, l’alumnat adquirirà la capacitat de fer, de dur a terme una producció audiovisual pròpia en les seues diferents fases (preproducció, producció i postproducció).

En aquest sentit, seguint aquesta metodologia, el mòdul teòric pràctic es basa en el desenvolupament de classes en les quals es combinen explicacions teòriques per part del docent amb els exercicis pràctics.

Mòdul teoricopràctic
En aquest mòdul es combinaran els coneixements teòrics amb els coneixements pràctics a través d’una sèrie d’exercicis d’enregistrament que es plantejaran al llarg del taller.

1. Presentació del taller. Objectius que es volen aconseguir

2. L’enregistrament en vídeo DSLR: consells teoricopràctics per a obtindre un aspecte més cinematogràfic en les nostres produccions

•    Què és gravar vídeo amb una DSLR?
•    Conceptes bàsics del vídeo digital
•    Configuracions bàsiques de la càmera
•    Configuració de la càmera segons les necessitats de cada alumne o alumna
•    La composició del pla
•    L’enfocament i la profunditat de camp
•    Una bona il·luminació
•    El registre del so

3. De la idea al guió de ficció
•    L’estructura dramàtica
•    L’escriptura del guió
•    La planificació de l’escena

4. Conceptes bàsics d’un rodatge
•    Anàlisi d’un rodatge
•    Il·luminació
•    Equip tècnic

5. Estilemes de la realització audiovisual contemporània

6. Nocions d’edició i sonorització
•    Flux de treball
•    Recursos creatius en l’edició

7. El color en el vídeo
•    El color com a recurs narratiu
•    El retoc de color en l’edició
•    Com donar un estil a una peça audiovisual

Mòdul de producció
Cada assistent ha de realitzar una peça audiovisual (curtmetratge, videoclip, videoart) la duració del qual no podrà excedir els cinc minuts; en la qual posarà en pràctica els coneixements adquirits al llarg del taller. Aquest projecte s’ha de filmar fora de les hores presencials del taller. Durant aquest període es distribuiran els dies de rodatge entre l’alumnat per a poder emprar les càmeres que ofereix el taller.

Mòdul d’edició
En el transcurs d’aquest mòdul l’alumnat editarà la peça audiovisual que ha realitzat amb els programes d’edició i postproducció. 

Calendari de classes

dul teoricopràctic
Octubre:  16, 18, 23, 25, 30
Novembre: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29*
Desembre: 4, 11, 13, 18, 20*
Gener: 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31*
Febrer: 5, 7, 12, 14.

Horari: dilluns i dimecres, de 17 a 20 h 

Mòdul de producció
Del 15  de febrer al 17 de març (fora de les hores presencials)
 

Mòdul dedició de treballs finals
Març: 18, 20, 25, 27
Abril: 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29

Horari: dilluns i dimecres, de 17 a 20 h 

*Classes obertes amb professionals convidats: 3 sessions (3 hores cada una).
29 novembre, 20 de desembre i 31 de gener.

Projecció final dels treballs: 8 de maig a les 19 h al Menador.

Durada: 140 hores

Matrícula: 120 euros

Crèdits reconeguts per l’UJI: 2

Lloc: aula multimèdia MM2, al LABCOM (Laboratori de Ciències de la Informació) de la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS)

Nombre d’assistents: 20 persones com a màxim

Persones destinatàries: totes aquelles persones que volen expressar-se a través de vídeo

Informació proporcionada per: Servei d'Activitats Socioculturals