Condicions generals i terminis de matrícula dels cursos i tallers 2022/2023

31/10/2022 | SASC
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

•    Informació general
•    Avaluació i certificat
•    Matrícula
•    Devolucions
•    Informació bàsica sobre protecció de dades
•    Informació administrativa i consultes


Informació general
Els cursos i tallers del Servei d’Activitats Socioculturals (SASC) van destinats als membres de la comunitat universitària (personal docent i investigador, personal d’administració i serveis i estudiantat) i a les persones majors de 18 anys interessades en aquestes activitats formatives.
L’admissió als cursos i tallers es fa per ordre d’inscripció fins al nombre màxim d’alumnat previst i respectant els requisits que es puguen establir de manera particular per a cada curs o taller.
El nombre de les persones matriculades per curs o taller ha de superar la meitat del màxim d’alumnes previst, amb un mínim de 7 persones.

Avaluació i certificat
Per poder obtenir el certificat d’assistència, cal haver aprofitat els coneixements impartits al curs o taller. El professorat és l’encarregat de realitzar l’avaluació continuada i valora la participació, l’interès i la implicació de l’alumnat al treball final. 
Cal signar als fulls de control d’assistència i a més es pot exigir una assistència mínima del 80 % de les hores del curs o taller.

Matrícula
La matrícula dels cursos i tallers comença el 16 de setembre a les 10 hores, i finalitza el dia que s’indica en cadascun dels cursos o tallers, o quan s’acaben les places.
El termini de matrícula per als monogràfics que es programen durant el curs acadèmic s’anuncia a la pàgina http://www.uji.es/cultura/
La matrícula només es pot formalitzar per Internet, a la pàgina: http://inscripcio.uji.es. Si no es té accés, es pot contactar amb el SASC per rebre assistència.
En la inscripció és molt important introduir el nom, cognoms i número d’identificació que figuren al
document d’identificació. En aquest moment es veu si s’està admès/admesa al curs o taller, o s’està en llista d’espera. La matrícula no es considera efectiva fins que s’acredite el pagament amb targeta bancària, de crèdit o dèbit. Si no es realitza el pagament abans de 72 hores es perd la reserva de la plaça.
Si hi ha baixes abans que comencen els cursos o tallers, es contacta per correu electrònic amb les persones que estan en llista d’espera seguint estrictament l’ordre d’inscripció i disposen de 24 hores per a realitzar el pagament amb targeta bancària.
S’ha de realitzar una inscripció per cada curs i s’ha de tramitar un pagament per cada curs matriculat.

Devolucions
L’import de la matrícula es retorna en els casos següents:
1. El curs o taller es cancel·la. En aquest cas, es contacta per correu electrònic amb les persones matriculades per gestionar la devolució.
2. La sol·licitud de devolució presentada al Registre General de l’UJI es fa arribar també al SASC, personalment o per correu electrònic, almenys 72 hores abans que comence el curs o taller. En aquest cas no cal justificar la baixa.
3. Per causa justificada (contracte laboral amb horari incompatible amb les sessions, malaltia documentada, conciliació familiar o altres casos concrets a valorar pel SASC). En aquest cas, la sol·licitud de devolució ha de ser justificada i presentada al Registre General de l’UJI abans del 15 de novembre.

Per a demanar la devolució cal omplir un formulari electrònic de sol·licitud genèrica (http://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion ).

  • En el cas d’haver pagat per TPV virtual, l’import es torna a la mateixa targeta des de la que es va fer el pagament.
  • En el cas d’haver pagat per pinpad (TPV físic) o per ingrés bancari, cal adjuntar la següent documentació:
    • 1. Formulari d’alta de terceres persones (http://www.uji.es/serveis/sci/base/terceros/fichaterceros ). Aquest formulari és un arxiu PDF que cal omplir amb les dades bancàries necessàries per tramitar la devolució i signar-lo perquè tinga validesa.
    • 2. Certificat de titularitat bancària
    • 3. Còpia del NIF, NIE o Passaport.


Informació bàsica sobre protecció de dades
Les dades personals s’incorporen al fitxer automatitzat el responsable del qual és la Universitat Jaume I de Castelló. La finalitat del tractament de les dades és el control i la gestió de les activitats del SASC, la difusió d’informació d’activitats socioculturals, estudis i enquestes d’opinió i altres finalitats relacionades amb l’activitat de la Universitat.

Les persones interessades poden exercir els seus drets davant del Servei d’Activitats Socioculturals de la Universitat Jaume I, av. Sos Baynat, s/n, 12071 Castelló de la Plana, tel. +34 964 728 896, adreça electrònica: sasc@uji.es


Informació administrativa i consultes
Servei d’Activitats Socioculturals
Àgora universitària
Av. Sos Baynat, s/n
12071 Castelló de la Plana
Telèfons:  964 72 88 96 / 964 729120
Adreça electrònica: sasc@uji.es
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 a 14 hores

Informació proporcionada per: Servei d'Activitats Socioculturals