UJI
  • UJI
  • Cultura
  • Terminis i condicions generals de matrícula dels cursos i tallers del SASC 2020/2021

Terminis i condicions generals de matrícula dels cursos i tallers del SASC 2020/2021

31/08/2020 | SASC
Informació general i matrícula

Els cursos estan destinats als membres de la comunitat universitària (personal docent i investigador, personal d’administració i serveis i estudiantat) i a qualsevol persona major de 16 anys interessada en la matèria dels cursos.

L’admissió als cursos es fa per ordre d’inscripció fins al nombre màxim d’alumnat previst i respectant els requisits que es puguen establir de manera particular per a cada curs.

El mínim de persones matriculades perquè el curs es realitze és el 51% de les places oferides, amb un mínim de 7 persones.

Matrícula

Per als cursos i tallers de les aules, el termini general de matrícula s’obri el 1 de setembre de 2020, a les 10 hores, i fins el dia indicat en cada taller i curs, o quan es cobrisquen les places.

Per als monogràfics que es programen durant el curs acadèmic l’inici de la matrícula s’anuncia al web http://www.uji.es/cultura/

La matrícula es pot fer únicament per Internet, en la pàgina: http://inscripcio.uji.es. Si no es té accés, es pot contactar amb el Servei d’Activitats Socioculturals (SASC) per rebre assistència.

En la inscripció és molt important introduir el nom, cognoms i número d’identificació que figuren al document d’identificació. En aqueix moment es veurà si s'està admès o admesa al curs o queda en llista d’espera. La matrícula no es considera efectiva fins que s’acredite el pagament amb targeta bancària, de crèdit o dèbit. Si no es realitza el pagament abans de 72 hores es perd la reserva de plaça. Si hi ha baixes abans de l’inici dels cursos, es contactarà per correu electrònic amb les persones en llista d’espera seguint estrictament l’ordre d’inscripció i disposaran de 24 hores per a realitzar el pagament amb targeta bancària.

S’ha de realitzar una inscripció per a cada curs i s’ha de tramitar un pagament per cada curs matriculat.

Terminis per a les devolucions

Els diners del preu de la matrícula es retornen en els casos següents:

- Si el curs es cancel·la. En aquest cas, el SASC contacta amb les persones matriculades per gestionar la devolució.

- Quan la sol·licitud de devolució presentada al Registre General de l’UJI es faça arribar també al SASC, personalment o per correu electrònic, almenys 72 hores abans que comence el curs. Veure les dates en cada curs. En aquest cas no cal motivar la baixa.

- Fins al dia 15 de novembre. Amb causa justificada de: contracte laboral amb horari incompatible amb les sessions, casos de malaltia documentada, conciliació familiar o altres casos concrets a estudiar per part del SASC.

-En el cas que, per motius sanitaris relacionats amb la pandèmia de la COVID 19, es decidira la suspensió de la presencialitat als cursos i tallers del SASC, les classes continuaran de manera electrònica, en la modalitat de formació en línia. En aquest supòsit, s'obrirà un termini extraordinari per tramitar la baixa del curs o taller i sol·licitar la devolució del preu satisfet si els motius de la sol·licitud de baixa són els establerts per la coordinació del curs o taller o, no sent-ho, la mateixa coordinació estime de forma extraordinària l'efectiva impossibilitat de qui sol·licita de seguir el curs. En tals casos, es podrà  sol·licitar la devolució de l'import de la matrícula. Si la suspensió de la presencialitat es declara a partir del mes de febrer de 2020, la devolució serà de la part proporcional de l'import de la matrícula.

Gestions de les devolucions:

Per a la devolució dels diners de la matrícula cal omplir un formulari electrònic de sol·licitud genèrica (http://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion).

En cas d’haver pagar per TPV virtual, es tornaran els diners a la mateixa targeta des de la que s’ha fet el pagament.

En cas d’haver pagat per pinpad (TPV físic) o per ingrés bancari, caldrà adjuntar un formulari d’alta de tercers (http://www.uji.es/serveis/sci/base/terceros/fichaterceros). Aquest formulari és un arxiu PDF que cal omplir amb les dades bancàries necessàries per a tramitar la devolució i signar-lo perquè tinga validesa.

 Informació i presentació de documentació:

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC)
Àgora universitària. Campus del Riu Sec, 12071 Castelló de la Plana. Tel.: 964 728 896  sasc@uji.es

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 a 14 h

Avaluació i certificació

Per a poder obtenir el certificat d’assistència, cal haver aprofitat els coneixements impartits al curs o taller. El professorat serà l’encarregat de realitzar l’avaluació continuada valorant l’interès, la participació de l’alumnat i la implicació al treball fi de curs.
A més a més es podrà exigir una assistència, com a mínim, al 80 % de les hores del curs, controlada mitjançant la signatura de fulls de control d’assistència.

Les dades subministrades seran objecte de tractament automatitzat i incorporades al fitxer corresponent del qual és responsable la Universitat Jaume I de Castelló. La finalitat del tractament serà únicament de control i de gestió de les activitats del SASC, difusió d’informació referent a activitats socioculturals, estudis i enquestes d’opinió i altres finalitats derivades de l’activitat de la Universitat. Les persones interessades poden exercir els seus drets davant el Servei d’Activitats Socioculturals de la Universitat Jaume I, av. Sos Baynat, s/n, 12071 Castelló de la Plana, tel. 964 728 896, adreça electrònica: sasc@uji.es

Informació proporcionada per: Servei d'Activitats Socioculturals