Terminis i condicions generals de matrícula dels cursos i tallers del SASC 2019/2020

31/07/2019 | SASC
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
Informació general i matrícula

Els cursos estan destinats als membres de la comunitat universitària (personal docent i investigador, personal d’administració i serveis i estudiantat) i a qualsevol persona major de 16 anys interessada en la matèria dels cursos.

L’admissió als cursos es fa per ordre d’inscripció fins al nombre màxim d’alumnat previst i respectant els requisits que es puguen establir de manera particular per a cada curs.

El mínim de persones matriculades perquè el curs es realitze és el 51% de les places oferides, amb un mínim de 7 persones.

Matrícula

Per als cursos i tallers de les aules, el termini general de matrícula s’obri el 4 de setembre de 2018, a les 10 hores, i fins el dia indicat en cada taller i curs, o quan es cobrisquen les places.

Per als monogràfics que es programen durant el curs acadèmic l’inici de la matrícula s’anuncia al web http://www.uji.es/cultura/

La matrícula es pot fer únicament per Internet, en la pàgina: http://inscripcio.uji.es. Si no es té accés, es pot contactar amb el Servei d’Activitats Socioculturals (SASC) per rebre assistència.

En la inscripció és molt important introduir el nom, cognoms i número d’identificació que figuren al document d’identificació. En aqueix moment es veurà si s'està admès o admesa al curs o queda en llista d’espera. La matrícula no es considera efectiva fins que s’acredite el pagament amb targeta bancària, de crèdit o dèbit. Si no es realitza el pagament abans de 72 hores es perd la reserva de plaça. Si hi ha baixes abans de l’inici dels cursos, es contactarà per correu electrònic amb les persones en llista d’espera seguint estrictament l’ordre d’inscripció i disposaran de 24 hores per a realitzar el pagament amb targeta bancària.

S’ha de realitzar una inscripció per a cada curs i s’ha de tramitar un pagament per cada curs matriculat.

Terminis per a les devolucions

Els diners del preu de la matrícula es retornen en els casos següents:

- Si el curs es cancel·la. En aquest cas, el SASC contacta amb les persones matriculades per gestionar la devolució.

- Quan la sol·licitud de devolució presentada al Registre General de l’UJI es faça arribar també al SASC, personalment o per correu electrònic, almenys 72 hores abans que comence el curs. Veure les dates en cada curs. En aquest cas no cal motivar la baixa.

- Fins al dia 15 de novembre. Amb causa justificada de: contracte laboral amb horari incompatible amb les sessions, casos de malaltia documentada, conciliació familiar o altres casos concrets a estudiar per part del SASC.

Gestions de les devolucions:

Per a la devolució dels diners de la matrícula cal omplir un formulari electrònic de sol·licitud genèrica (http://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion).

En cas d’haver pagar per TPV virtual, es tornaran els diners a la mateixa targeta des de la que s’ha fet el pagament.

En cas d’haver pagat per pinpad (TPV físic) o per ingrés bancari, caldrà adjuntar un formulari d’alta de tercers (http://www.uji.es/serveis/sci/base/terceros/fichaterceros). Aquest formulari és un arxiu PDF que cal omplir amb les dades bancàries necessàries per a tramitar la devolució i signar-lo perquè tinga validesa.

 Informació i presentació de documentació:

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC)
Àgora universitària. Campus del Riu Sec, 12071 Castelló de la Plana. Tel.: 964 728 896  sasc@uji.es

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 a 14 h

Avaluació i certificació

Per a poder obtenir el certificat d’assistència, cal haver aprofitat els coneixements impartits al curs o taller. El professorat serà l’encarregat de realitzar l’avaluació continuada valorant l’interès, la participació de l’alumnat i la implicació al treball fi de curs.
A més a més es podrà exigir una assistència, com a mínim, al 80 % de les hores del curs, controlada mitjançant la signatura de fulls de control d’assistència.

Les dades subministrades seran objecte de tractament automatitzat i incorporades al fitxer corresponent del qual és responsable la Universitat Jaume I de Castelló. La finalitat del tractament serà únicament de control i de gestió de les activitats del SASC, difusió d’informació referent a activitats socioculturals, estudis i enquestes d’opinió i altres finalitats derivades de l’activitat de la Universitat. Les persones interessades poden exercir els seus drets davant el Servei d’Activitats Socioculturals de la Universitat Jaume I, av. Sos Baynat, s/n, 12071 Castelló de la Plana, tel. 964 728 896, adreça electrònica: sasc@uji.es

Informació proporcionada per: Servei d'Activitats Socioculturals