UJI
  • UJI
  • Vídeos de l'Aula de Teatre Carles Pons

Vídeos de l'Aula de Teatre Carles Pons

Uji-encultura formació
27/08/2019 | SASC
Vídeos de l'Aula de Teatre Carles Pons

24/05/2019 | Exercici Final de Curs d'Iniciació al Teatre

17/05/2019 | Final de curs del Taller d’escenes de l’Aula de Teatre Carles Pons

10/05/2019 | Final de curs d’iniciació al teatre de l’Aula de Teatre Carles Pons

25/05/2018 | Exercici Final del Curs d'Interpretació Teatral

18/05/2018 | Exercici Final del curs del Taller d'Escenes

11/05/18 | Exercici Final del Curs d’Iniciació al Teatre

18/05/2017 | Exercici Final del curs d'Interpretació Teatral

11/05/2017 | Exercici Final de Curs d’Iniciació al Teatre

04/05/2017 | Exercici Final de Curs d’Iniciació al Teatre

20/05/2016 | Exercici Final de Curs del Taller d'Escenes

13/05/2016 | Exercici Final de Curs d’Interpretació Teatral

06/05/2016 | Exercici Final de Curs d’Iniciació al Teatre

Informació proporcionada per: Servei d'Activitats Socioculturals