UJI

Vídeos de l'Aula de Teatre Carles Pons

Uji-encultura formació
27/08/2019 | SASC
Vídeos de l'Aula de Teatre Carles Pons
24/05/2019 | Exercici Final de Curs d'Iniciació al Teatre
17/05/2019 | Final de curs del Taller d’escenes de l’Aula de Teatre Carles Pons
10/05/2019 | Final de curs d’iniciació al teatre de l’Aula de Teatre Carles Pons
25/05/2018 | Exercici Final del Curs d'Interpretació Teatral
18/05/2018 | Exercici Final del curs del Taller d'Escenes
11/05/18 | Exercici Final del Curs d’Iniciació al Teatre
18/05/2017 | Exercici Final del curs d'Interpretació Teatral
11/05/2017 | Exercici Final de Curs d’Iniciació al Teatre
04/05/2017 | Exercici Final de Curs d’Iniciació al Teatre
20/05/2016 | Exercici Final de Curs del Taller d'Escenes
13/05/2016 | Exercici Final de Curs d’Interpretació Teatral
06/05/2016 | Exercici Final de Curs d’Iniciació al Teatre
Informació proporcionada per: Servei d'Activitats Socioculturals