UJI
  • UJI
  • Vídeos de la Big Band UJI en concert

Vídeos de la Big Band UJI en concert

27/08/2019 | SASC
Vídeos de la Big Band UJI en concert
19/12/2019 | Concert de Nadal de la Big Band UJI
07/06/2019 | Concert Final del Curs de la Big Band UJI
20/12/2018 | Concert de Nadal de la Big Band UJI
08/06/2018 | Concert Final del Curs de la Big Band UJI
21/12/2017 | Concert de Nadal de la Big Band UJI
27/04/2017 | Concert Final de Curs de la Big Band UJI
22/12/2016 | Concert de Nadal de la Big Band UJI amb Andrea Motis
21/04/2016 | Concert de Final de Curs de la Big Band UJI
30/04/2015| Concert Final de curs de la Big Band UJI
17/12/2015 | Concert de Nadal de la Big Band UJI amb Dómisol Sisters
17/04/2014 | Concert Final de curs de la Big Band UJI amb Eva Romero
18/12/2014 | Concert de Nadal de la Big Band UJI amb Carmen Paris
Informació proporcionada per: Servei d'Activitats Socioculturals