UJI

Vídeos de la Big Band UJI en concert

27/08/2019 | SASC
Vídeos de la Big Band UJI en concert

19/12/2019 | Concert de Nadal de la Big Band UJI

07/06/2019 | Concert Final del Curs de la Big Band UJI

20/12/2018 | Concert de Nadal de la Big Band UJI

08/06/2018 | Concert Final del Curs de la Big Band UJI

21/12/2017 | Concert de Nadal de la Big Band UJI

27/04/2017 | Concert Final de Curs de la Big Band UJI

22/12/2016 | Concert de Nadal de la Big Band UJI amb Andrea Motis

21/04/2016 | Concert de Final de Curs de la Big Band UJI

30/04/2015| Concert Final de curs de la Big Band UJI

17/12/2015 | Concert de Nadal de la Big Band UJI amb Dómisol Sisters

17/04/2014 | Concert Final de curs de la Big Band UJI amb Eva Romero

18/12/2014 | Concert de Nadal de la Big Band UJI amb Carmen Paris

Informació proporcionada per: Servei d'Activitats Socioculturals