UJI
  • UJI
  • Materials audiovisuals de teatre

Materials audiovisuals de teatre

Uji-encultura formació
04/09/2019 | SASC
Materials audiovisuals de teatre
24/05/2019 | Exercici Final de Curs d'Iniciació al Teatre
11/05/18 | Exercici Final del Curs d’Iniciació al Teatre
18/05/2018 | Exercici Final del curs del Taller d'Escenes
25/05/2018 | Exercici Final del Curs d'Interpretació Teatral
04/05/2017 | Exercici Final de Curs d’Iniciació al Teatre
11/05/2017 | Exercici Final de Curs d’Iniciació al Teatre
18/05/2017 | Exercici Final del curs d'Interpretació Teatral
06/05/2016 | Exercici Final de Curs d’Iniciació al Teatre
13/05/2016 | Exercici Final de Curs d’Interpretació Teatral
20/05/2016 | Exercici Final de Curs del Taller d'Escenes
Informació proporcionada per: Servei d'Activitats Socioculturals