UJI

Materials audiovisuals de teatre

Uji-encultura formació

04/09/2019 | SASC
Materials audiovisuals de teatre

24/05/2019 | Exercici Final de Curs d'Iniciació al Teatre

11/05/18 | Exercici Final del Curs d’Iniciació al Teatre

18/05/2018 | Exercici Final del curs del Taller d'Escenes

25/05/2018 | Exercici Final del Curs d'Interpretació Teatral

04/05/2017 | Exercici Final de Curs d’Iniciació al Teatre

18/05/2017 | Exercici Final del curs d'Interpretació Teatral

11/05/2017 | Exercici Final de Curs d’Iniciació al Teatre

06/05/2016 | Exercici Final de Curs d’Iniciació al Teatre

13/05/2016 | Exercici Final de Curs d’Interpretació Teatral

20/05/2016 | Exercici Final de Curs del Taller d'Escenes

Informació proporcionada per: Servei d'Activitats Socioculturals