UJI

Aula de Teatre Carles Pons

UJI-encultura formació
18/10/2019 | SASC

L'Aula de Teatre Carles Pons forma part de l'organigrama del Servei d'Activitats Socioculturals de la Universitat Jaume I, i té entre els seus objectius l'ensenyament no reglat de les arts de l'espectacle teatral i la contribució a desenvolupar les capacitats creatives de l'estudiantat per tal de completar la seua formació humanística. En l'actualitat s'imparteixen regularment dos cursos d'Iniciació al Teatre, un d'Interpretació i un taller de muntatge, a més dels monogràfics de caràcter intensiu que s'imparteixen puntualment.

Aula de teatre Carles Pons
Servei d'Activitats Socioculturals (SASC)
Vicerectorat de Cultura, Extensió Universitària i Relacions Institucionals 
+34 964 72 88 74 | aula-teatre@uji.es

Aula de Teatre Carles Pons
Curs 2019/2020 | Tres nivells: iniciació, interpretació i escenes | 144 hores cadascún
Teatre tallers-teatre19-20 index
Curs 2019/2020 | Des del 21 d'octubre 2019 fins al 29 maig de 2020 | Coordinats per Pepa Cases | 70 hores
index tallers-dansa19-20 index
Aula de Teatre Carles Pons | Materials audiovisuals de teatre
UJI en Dansa | Materials audiovisuals de dansa
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Benicàssim
Informació proporcionada per: Servei d'Activitats Socioculturals