UJI

Aula de Teatre Carles Pons

UJI-encultura formació

18/10/2019 | SASC

L'Aula de Teatre Carles Pons forma part de l'organigrama del Servei d'Activitats Socioculturals de la Universitat Jaume I, i té entre els seus objectius l'ensenyament no reglat de les arts de l'espectacle teatral i la contribució a desenvolupar les capacitats creatives de l'estudiantat per tal de completar la seua formació humanística. En l'actualitat s'imparteixen regularment dos cursos d'Iniciació al Teatre, un d'Interpretació i un taller de muntatge, a més dels monogràfics de caràcter intensiu que s'imparteixen puntualment.

Aula de teatre Carles Pons
Servei d'Activitats Socioculturals (SASC)
Vicerectorat de Cultura, Extensió Universitària i Relacions Institucionals 
+34 964 72 88 74 | aula-teatre@uji.es

Aula de Teatre Carles Pons

Curs 2020/2021| Del 13 d'octubre de 2020 a maig de 2021 | Impartits per Cesca Salazar, Regina Prades i Joan Comes | 144 hores

Index teatre20-21 index

Curs 2020/2021 | Des del 19 d'octubre 2020 fins al 28 maig de 2021| Coordinats per Pepa Cases i impartits per Erica Galmes i Stefania Biffani | 70 hores

index dansa20-21 index

Aula de Teatre Carles Pons | Materials audiovisuals de teatre

UJI en Dansa | Materials audiovisuals de dansa

Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Benicàssim

Informació proporcionada per: Servei d'Activitats Socioculturals