Mesures preventives no docents

04/12/2020 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Mesures preventives -no docents- implementades per la Universitat Jaume I amb l'objectiu de minimitzar l'impacte de la pandèmia de COVID-19 entre els membres de la comunitat universitària

 • Informació actualitzada en la web www.uji.es/coronavirus. Inclou tots els materials implementats en la Universitat i els enllaços a fonts oficials.
 • Elaboració de protocols específics adaptats als diferents col·lectius de la universitat: estudiantat, personal docent i investigador (PDI) i personal d’administració i serveis (PAS).
 • Elaboració i implantació d'un protocol de reconeixement de persones vulnerables del PDI i del PAS i d'un altre específic per a estudiantat. S'actualitza periòdicament.
 • Canal de comunicació directe per a la gestió de possibles casos de COVID-19: coronavirus@uji.es per a estudiantat, vigilasalut@uji.es per al personal.
 • Designació de personal coordinador per cada centre i creació d'una comissió de seguiment i coordinació on participen al costat del comissionat de la rectora per a l'adaptació a la nova normalitat i l'Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental (OPGM).
 • Increment del personal destinat a la gestió de la prevenció de la pandèmia amb tres tècnics destinats exclusivament al seguiment de les mesures de prevenció de la COVID-19 en l’OPGM. A més, també s'ha reforçat el suport a la coordinació COVID en els centres.
 • Seguiment personalitzat de tots els casos detectats i comunicats, tant els casos possibles com els confirmats com a positius. Amb això, s'ha monitorat la incidència notificada en casos possibles, contactes i casos confirmats i s'han adoptat mesures específiques per a cada incidència.
 • Aquestes accions descrites van permetre, per exemple, controlar el brot produït en la Residència Campus que va afectar també a estudiantat del CEU-Castelló i a 30 alumnes de l’UJI. Es va evitar passar la resta de l'alumnat de manera generalitzada a formació online i es van realitzar PCR a totes les persones allotjades a la residència.
 • Implementació d'un sistema de registre de l'alumnat en cada classe per a possibles seguiments i traçabilitat en casos positius i agrupació de casos per aula.
 • Instal·lació de punts d'autocontrol de temperatura en els principals edificis del campus.
 • Realització de proves PCR i d’anticossos al personal, en cas necessari, per retards en la realització per part dels centres de salut o per a extremar les mesures de prevenció. D'aquesta manera, s'han reduït els temps d'espera i la implementació de les mesures. S'han realitzat més de 40 proves, la majoria de les quals han resultat negatives. A partir d'aquesta setmana, també serà possible la realització de tests d'antigens.
 • Compra i repartiment de material de prevenció necessari:
  • Màscares quirúrgiques i FFP2, guants i gel hidroalcohòlic.
  • S'han repartit prop de 60.000 màscares quirúrgiques al personal i 3.000 de tipus FFP2 per a les persones acreditades com a vulnerables.
  • S'han instal·lat més de 300 punts de subministrament de gel al campus.
  • Nou procés de compra de 100.000 màscares quirúrgiques i 7.000 FFP2, 9.000 litres de gel hidroalcohòlic i 900.000 tovalloletes destinades a la desinfecció d'elements comuns.
  • Des del començament de la pandèmia, fins i tot en moments de gran escassetat d'existències, l'UJI sempre ha disposat d'aquests elements en les quantitats necessàries per a complir els seus protocols.
 • Reforç de la ventilació forçada en tots els edificis, maximitzant l'aportació d'aire exterior al màxim que permeten els equips. Així, en la FCHS i l’ESTCE es recircula solament un 30% de l'aire, i l'aportació d'aire exterior és del 70%. En aquests dos casos es realitzen de 9 a 10 renovacions de l'aire cada hora. En la FCJE, l'equip ha permès que el 100% de l'aire siga exterior i es realitzen de 5 a 6 renovacions per hora. La FCS, pel fet de ser un edifici de nova construcció, té monitorats els nivells de CO₂ en totes les aules.
 • A més, es realitzen mesuraments de CO₂ per a garantir la qualitat de l'aire de totes les aules. S'intenta prendre mostres almenys una vegada per setmana de cada aula. Cal destacar que cap dels mesuraments ha sobrepassat el nivell de 1.000 ppm (parts per milió) que es considera el límit correcte.
 • Control de la presència de restes de coronavirus en les aigües fecals de la universitat. Aquesta és la mesura més recent que en aquest moment s'està implementant.

Desembre 2020

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions