UJI
  • UJI
  • Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Última modificació: 06/08/2020 | Font: SCP

Accés als estudis a la Universitat Jaume I

Provés d'accés a la universitat

Quan es realitzaran les proves d’accés a la universitat?

Les proves de les PAU es realitzaran els dies 7, 8 i 9 de juliol, les notes es faran públiques el 17 de juliol, i el termini per a demanar la revisió serà els dies 18, 20 i 21 del mateix mes. Les notes definitives seran publicades el 24 de juliol. 

En el cas de la segona convocatòria, després de la realització de les proves els dies 8, 9 i 10 de setembre, les notes de les PAU es faran públiques el 16 de setembre i el termini per a demanar la revisió serà els dies 17, 18 i 21 del mateix mes. Les notes definitives seran publicades el 22 de setembre. (20/04/2020)

Pots consultar el Calendari d'accés i matrícula ací
 

Quan es realitza la matrícula de millora de la nota de la PAU per a la convocatòria ordinaria 2020?

La matrícula de millora de la PAU es pot fer fins el 26 de juny. 
 

On es realitza la Matrícula de Millora de Nota de la PAU?

L'alumnat de Millora de Nota de les PAU, per a la convocatòria ordinària, haurà de realitzar la matrícula al centre on ha cursat batxillerat o formació professional, o al centre més pròxim al seu domicili.
 

Com serà la prova?

La prova inclourà tot el temari, però cada estudiant o estudianta podrà seleccionar un nombre de preguntes per bloc de composició àmplia, per a garantir al 100 % que versarà sobre continguts que haja treballat.

A la web sobre les PAU 2020 pots consultar la nova optativitat detallada i exemples d'exàmens
 

Hi ha modificacions en el calendari de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys?

Les Proves d’Accés a la Universitats per a Majors de 25 i 45 anys es realitzaran els dissabtes dies 5 i 12 de setembre de 2020. (12/05/2020)

No s’obri un nou període de matrícula per a aquestes proves d’accés per a Majors.

L’estudiantat que s’haja matriculat en les esmentades proves i vulga anul·lar la matrícula pot fer-ho, fins el dia 2 de setembre, dirigint-se a la Universitat corresponent, i se li tornaran els diners pagats per la taxa.

Aquest col·lectiu d’estudiantat realitzarà la preinscripció universitària en la convocatòria extraordinària del mes de setembre i se’ls garantiran en aquest procés els mateixos drets que si l’hagueren feta en la convocatòria ordinària de juliol. 

L’estudiantat que es presente a les Proves de Majors de 25 anys i que desitge accedir a un cicle formatiu, també podrà presentar-se a l’admissió als cicles formatius, encara que aquest procés siga anterior al de la realització de les Proves de Majors. Se’ls garantiran, en aquest procés, els mateixos drets que si s’hagueren fet les Proves de Majors amb anterioritat al procés d’admissió a cicles. Es publicarà normativa al DOGV on es regularà aquest procediment. L’estudiantat haurà d’estar pendent del calendari del procés d’admissió a cicles formatius. (26/05/2020)
 

Hi ha canvis en els exàmenes de les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys?

Pots consultar la nova optativitat dels exàmens, l'horari i el calendari establert ací
 

Preinscripció

Quines són les dates de preinscripció als graus?

La preinscripció serà de l'1 al 22 de juliol i la seua resolució es publicarà el 28 de juliol.

En el cas de la segona convocatòria, la preinscripció s'ha establert del 14 al 21 de setembre. (20/04/2020)

Pots consultar les dates concretes del procés de preinscripció a graus i tota la informació sobre tot el procés a: http://nouestudiantat.uji.es
 

Docència

S’han suspés les classes?

L’activitat docent presencial està suspesa des del dia 16 de març. A partir del 23 de març s'ha donat continuïtat a la docència de manera no presencial a través d’Internet. 

Més informació en: https://www.uji.es/coronavirus/docencia/seguiment/


Es reprendran les classes presencials a l’UJI aquest curs 2019/2020?

No, les universitats  públiques valencianes i la Conselleria d’Universitats han acordat mantenir la docència no presencial fins a final de curs davant la previsió que l’estat d’alarma decretat  per la COVID-19 es puga prorrogar. Aquesta decisió pretén garantir que cap estudiant o estudianta perda el curs per aquesta situació d’emergència. (03/04/2020)


I com seran les avaluacions de les assignatures d’aquest curs 2019/2020?

 Les Universitats estem desenvolupant procediments per a adaptar l’avaluació a aquesta situació. L’estudiantat rebrà més indicacions per part del professorat respo nsable dels seus estudis i assignatures, especialment pel que fa a l’adaptació de l’avaluació a través de mitjans no presencials. 


Com serà la docència en el curs 2020/2021?

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i les rectores i rectors valencians acorden per a l'inici de curs 2020-21: ⠀

-El desenvolupament semipresencial del primer quadrimestre de el curs acadèmic 2020-21. El model serà híbrid, de manera que les classes teòriques s'impartiran majoritàriament de forma no presencial i en les classes pràctiques es primarà la màxima presencialitat que sigui possible. Durant la reunió, també s'ha destacat la necessitat de prioritzar el sistema d'avaluació contínua. ⠀

-El inici de el curs acadèmic 2020-2021 començarà per a l'estudiantat de primer any a partir del 25 de setembre i per a la resta a partir del 14 de el mateix mes.
 

Anul·lació extraordinària d’assignatures en grau i màster

Puc anular assignatures de la meua matrícula del curs 2019/ 2020?

Sí, s’aprovat un termini extraordinari per a l’anul·lació d’assignatures de segon semestre i anuals de grau i màster, amb devolució de l'import pagat

El termini extraordinari serà del 23 d’abril al 6 de maig de 2020.

Com he de sol·licitar-ho?

Les persones interessades han d’enviar, mitjançant el registre electrònic, una sol·licitud dirigida al Servei de Gestió de la Docència i Estudiants, en què s’indique la titulació i les assignatures que volen anul·lar.

Les sol·licituds han d'incorporar les circumstàncies sobrevingudes i excepcionals relacionades amb la situació de crisi sanitària que justifiquen la petició d'anul·lació. Es pot requerir documentació acreditativa.
 
 

Estudis de grau

Pràctiques externes

Què ocorre amb les pràctiques durant l’estat d’alarma?

Queden suspeses les pràctiques excepte que puguen realitzar-se de manera no presencial. Pots consultar informació més detallada en les FAQ de les pràctiques externes nacionals, també es poden consultar instruccions de les pràctiques curriculars (nacionals i internacionals), publicades per l'OIPEP.


Quan vulga realitzar les pràctiques el pròxim curs, podré triar jo l’empresa per a fer-les?

Has de contactar amb el coordinador o coordinadora de les pràctiques de la teua titulació (que pots consultar en el web del teu grau) i amb l’OIPEP, on informen sobre els tràmits que han de fer les entitats que volen acollir estudiantat en pràctiques. Pots contactar escrivint a: practiquesexternes@uji.es.
 

Rebuts de matrícula

Hi ha ajornament en el pagament dels rebuts corresponents a la matrícula?

Des de l'inici de l'estat d'alarma es va paralitzar l'emissió de rebuts pendents de matrícula.
A partir d'ara, es reinicia el cobrament dels rebuts paralitzats. (25/05/2020)

Per què encara no m’han reclamat el pagament de cap rebut de matrícula?

Si t’han denegat la beca del Ministeri, pot ser perquè en l’assistent de matrícula vas assenyalar la intenció de demanar, també, la beca de la Conselleria. Fins que la Conselleria no envie el llistat amb les persones aspirants per a beca (l’alumnat no l’ha sol·licitada), no et cobraran l’import de la matrícula.
 

Adjuntar documentació

Com puc entregar documentació al Servei de Gestió de la Docència i Estudiants (SGDE)?

Si cal adjuntar documentació al SGDE (per exemple, acreditar que s’és família monoparental), pots fer-ho a través del Registre Electrònic especificant en el camp destinació el nom d’aquest servei.

Si presente documentació i és acceptada, quant de temps tarden a fer el canvi en la matrícula (en cas de família monoparental, família nombrosa, etc.?

La modificació del tipus de matrícula es realitza en un màxim de tres dies.
 

Reconeixements

Quan estaran resolts els reconeixements pendents de la modificació de matrícula de febrer?

La data límit va ser el dia 31 de març.
 

Programes de mobilitat

Si estant d’Erasmus en una estada d’un curs, la universitat de destinació dona l’opció d’anul·lar l’estada del segon semestre a causa de la Covid-19, l’UJI donarà l’opció de matricular-se d’aqueix segon semestre de les assignatures d’ací?

Sí, des del SGDE es matricularà l’alumnat, sempre que l’ORI faça arribar una relació amb les persones afectades i les assignatures de què s’han de matricular.
 

Convocatòries d’examen

Si no m’he presentat a examen d’una assignatura al gener, puc presentar-me al juny?

Cada curs acadèmic en què et matriculas d’una assignatura, pots presentar-te a examen en dues convocatòries, és a dir, pots arribar a presentar-te com a màxim dues vegades; si l’assignatura és del primer semestre: al gener i al juny, i si és del segon semestre o anual: al maig i al juny/juliol.

Si l’any que ve he de matricular-me una altra vegada d’una assignatura de la qual ja estic matriculat enguany, pagaré el mateix que enguany?

No, quan et matricules per segona vegada d’una assignatura el preu per crèdit ECTS augmenta, pots consultar les taxes acadèmiques de grau ací.
 

Convocatòria de compensació curricular

A causa de la situació actual, es podran resoldre les sol·licituds de compensació d'una assignatura presentades durant el mes de març?

Sí, està previst continuar normalment amb aquests tràmits segons la Normativa de compensació curricular en els estudis de grau.

 

Títol de grau

Com puc sol·licitar l’expedició del meu títol de grau?

Com fins ara: abans d’iniciar el procediment de sol·licitud de títol, comprova en IGLU que has superat els crèdits necessaris per a obtindre la titulació i que no tens cap rebut pendent. Pots sol·licitar l’expedició del teu títol a través del web https://estudiantat.uji.es, i en concret en: “Expedició i recollida de títol”.

Què he de fer per poder anar a recollir el títol?

Per a la retirada del títol, amb atenció presencial, cal prèviament concertar día i hora, accedint a Titols - Cita Prèvia

 

Trasllats d'expedient

Quin és el termini general per sol·licitar l'admissió en un grau a la Universitat Jaume I?

El termini per a l'admissió amb estudis oficials estarà obert del 15 al 25 de juny de 2020.

Pots consultar la normativa, la documentació necessària i el procediment ací.

Quin és el termini per sol·licitar l'admissió en el grau de Medicina des d'una universitat estrangera?

El termini per a l'admissió amb estudis oficials estrangers en el grau en Medicina està obert del 15 d'abril al 6 de maig de 2020. 

Pots consultar la normativa, la documentació necessària i el procediment ací.
 

Estudis de màster

Quin és el termini de preinscripció als màsters universitaris per a sol·licitar accés per al curs 2020/21?

El termini de preinscripció está obert  del 15 d'abril al 19 de juny de 2020.

Es podrà consultar el calendari i la resta d’informació sobre aquest tema en http://nouestudiantat.uji.es.

Cal acreditar nivell de Valencià per accedir al Màster Universitari de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, que oferta l'UJI?

No, únicament s'ha d'acreditar el domini d'una llengua estrangera, distinta de la llengua materna, equivalent al nivell B1 o superior del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Es pot consultar la taula d'equivalències per a aclarir qualsevol dubte sobre l’acreditació del domini d’una llengua. 
 

Beques

Són compatibles les beques menjador amb les beques del Ministeri d’Educació i Formació Professional i les de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport?

Aquestes ajudes són compatibles amb les concedides pel Ministeri d’Educació i Formació Professional en el curs actual i per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Termini Ajudes Menjador UJI curs 2019/2020: fins el 10 de juny 2020


Ajudes Matrícula UJI per a estudis de Grau, curs 2019/2020. Nou termini: de l'1 al 26 de juny 2020
 

Altres qüestions

Mobilitat

Directrius establertes pel Ministeri de l'Interior sobre mobilitat de l'estudiantat. 

Dijous 16 d'abril per la vesprada, el Ministeri de l'Interior ha comunicat a la Delegació de Govern a la Comunitat Valenciana que el desplaçament per a recollir materials en residències estudiantils o pisos ja no està autoritzat. La Universitat Jaume I ha tingut confirmació oficial d'aquesta informació a les 12.00h d'avui. En conseqüència, els certificats emesos per a desplaçaments en data posterior al 16 d'abril han perdut validesa i l'UJI ha deixat d'emetre aquest tipus de certificats. (17/04/2020)

 

Puc desplaçar-me del meu domicili familiar al domicili que tinc com a estudiant per a la recollida d'apunts?

Durant la fase I pots desplaçar-te dins de la província de Castelló. Pots sol·licitar un Certificat de matrícula en estudis de l'UJI. També es recomana que portis a més del teu DNI, una còpia del teu contracte de lloguer del pis d'estudiant.

Però, el Ministeri de Sanitat estableix que no es permet viatjar a províncies diferents a aquella en què es resideix, excepte per causes justificades; considerant que la mobilitat entre províncies és un indicador de l'augment de risc de contagi. Tenint en compte el Pla per a la Transició cap a una nova normalitat, quan les dues províncies hagin superat la fase III, es podrà viatjar d'un lloc a un altre.

 

Cancel·lació d’esdeveniments i/o serveis

 

Es cancel·len tots els esdeveniments?

Durant el període de suspensió de l’activitat docent presencial, es cancel·len tots els esdeveniments, si bé, en la mesura que siga possible, es buscaran solucions alternatives en línia, que seran comunicades oportunament.


Es celebrarà la fase final de la Lliga de Debat?

No, queda suspesa la celebració de la fase final de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives i de la Lliga de Debat Universitària, previstes del 22 al 30 d'abril de 2020 a la Universitat Rovira i Virgili.


Continuen vigents les convocatòries de places de PDI?

Com en el mateix TAO s’explica, per resolució de la rectora i a causa de la situació actual, se suspenen les proves selectives en curs i els procediments en tramitació en curs, així com els seus terminis.


Té previst la Residència Universitària prendre alguna mesura a causa de la situació provocada pel Covid-19 que ha fet que molts estudiants tornin a casa?

La Residència, tot i que es troba dins del Campus és de gestió privada pel que s'hauria de posar en contacte amb ella: Contacte


Serveix comandes la Tenda UJI?

Com podeu comprovar a la web tenda.uji.es, a causa de l'emergència sanitària, no se serviran comandes a la Tenda UJI fins a un altre avís.

 

Serveis disponibles

La Universitat Jaume I tancarà els edificis del Campus del 3 al 23 d'agost de 2020, una mesura que s'emmarca en la política d'austeritat que es va iniciar a l'agost de 2012. L'accés al campus estarà habilitat únicament pel entrada nord-est, on es troba la caseta de vigilància i seguretat.

 
Horaris especials d'estiu 2020
  Tancat de l'1 d'agost a l'1 de setembre, ambdós inclosos. Més informació
  Tancada del 3 al 23 d'agost. A partir del dilluns 24 d'agost obrirà en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h amb cita prèvia. Més informació.
 
Infocampus està obert al juliol en horari de 9 a 14 hi de 16 a 20 hi de l'1 a el 7 d'agost en horari de 9 a 14 h. Romandrà tancat de l'8 a l'23 d'agost i obrirà el dia 24 d'agost en horari de matí de 9 a 14 h. El Registre està obert fins al divendres 31 de juliol de 9 a 14 h. Tancarà de l'1 a l'23 d'agost i s'obrirà a partir de l'24 d'agost amb horari de 9 a 14 h. Més informació.
 
Servei de Gestió de la Docència i Estudiants presta servei en horari de 9.30 a 13.30 h fins al 31 de juliol. De el 3 a el 23 d'agost romandrà tancat i obrirà el dilluns 24 d'agost. Cal demanar cita prèvia. Més informació.


Consulta el retorn gradual a l’activitat presencial ací.

Puc anar a la Biblioteca? 

El servei es va reactivar a partir del dimecres 20 de maig. La Biblioteca amplia els seus serveis amb l’obertura d’una sala de lectura amb un aforament d’un terç de la seua capacitat màxima permesa. L’horari d’aquesta sala és de 9.00 a 14.00 h, de dilluns a divendres.

Atesa la restricció de l’aforament permès, s’ha de realitzar la reserva de l’espai mitjançant el següent formulari.

 

Quan tinc que tornar els llibres que tinc en préstec a la biblioteca?

El termini de devolució de llibres és el 8 de setembre de 2020

Hi ha algun tipus de sanció per no tornar els llibres en préstec durant el tancament de la Biblioteca?

No hi haurà cap tipus de sanció. ​​

Quan es reiniciarà el servei de préstec?

Pots sol·licitar el material en préstec per cita prèvia fent la petició al correu electrònic: biblioteca@uji.esQuan es podrà accedir a les instal·lacions del Servei d'Esports?

El Servei d’Esports també s’incorpora a l’activitat presencial amb la reobertura de les instal·lacions esportives descobertes que disposa en el campus per a la pràctica d’activitat esportiva a l’aire lliure. Les instal·lacions cobertes (pavelló poliesportiu i piscina) tornaran a obrir-se quan les condicions sanitàries ho permeten.

L’horari d’obertura al públic d’aquests espais esportius descoberts és de 9.00 a 13.00 h, de dilluns a divendres.

Considerant les restriccions en l’aforament màxim permès, l’accés a aquestes instal·lacions s’ha de realitzar mitjançant la reserva de l’espai que es vol utilitzar seguint el procediment habitual per a la reserva d’espais habilitat en IGLU (Reserves del Servei d’Esports), amb l’excepció de la pista d’atletisme i zona de running, que s’ha de realitzar mitjançant un correu electrònic a se@uji.es.

 

Ha habilitat l’UJI algun sistema per facilitar l’accés a l’estudiantat a recursos tecnològics per a seguir la docència en línia durant la situació de l’estat d’alarma? 

El Consell de Direcció de la Universitat Jaume I ha habilitat un servei de préstec d’ordinadors i de targetes 4G per a la connexió a Internet. 

Aquest servei s'ajusta a les condicions d’ús establertes per al préstec d’equips de la Biblioteca de l'UJI. 
 

  • Pot sol·licitar aquest servei tot l’estudiantat?

No, aquesta mesura està adreçada a l’estudiantat en situacions de vulnerabilitat i amb dificultat per a accedir a una connexió a Internet. Els recursos són limitats i et demanem que t’abstingues de fer la sol·licitud del préstec si no el necessites. 
 

  • Quins criteris s’utilitzaran per ordenar el servei de préstec?

El Vicerectorat de Campus i Vida Saludable i el Vicerectorat d’Estudiantat i Compromís Social han establert un sèrie de criteris per a ordenar el servei de préstec: 

1. Les sol·licituds s’atendran per ordre d’entrada fins a esgotar existències.  

2. S'atendran les sol·licituds de l’estudiantat que haja sigut beneficiari d’una beca de matrícula o beca salari de Ministeri i Generalitat, o bé d’una ajuda de matrícula o ajuda social de la Universitat Jaume I. 

3. També s’atendran les sol·licituds de l’estudiantat que haja patit alguna causa sobrevinguda relacionada amb la COVID-19, com un ERTO, la pèrdua de l’ocupació, una malaltia greu, una discapacitat, la mort d’algun membre de la unitat familiar que comporte la disminució d’ingressos, situacions d’exclusió social degudament justificades o qualsevol altra situació d’aquesta naturalesa que es puga justificar. 
 

  • Qué he de fer per sol·licitar aquest servei?

Per a sol·licitar aquest servei has d’emplenar el Formulari de Google que trobaràs en el següent enllaç. https://forms.gle/gyVC21ZocLb1YMM16. 

En el cas que s’accepte la teua sol·licitud et comunicarem la decisió i contactarem amb tu per correu  electrònic o telèfon per a determinar l’adreça de lliurament.

T'informem que el Vicerectorat d’Estudiantat i Compromís Social requerirà amb posterioritat la justificació documental de les dificultats i causes esmentades en la sol·licitud.

 

Si tinc còpies disponibles del servei de reprografia de l'UJI, com podria fer ús d'aquest servei?

El servei de reprografia de l'UJI ha confirmat que pot atendre a l'estudiantat interessat des de la seva botiga de Castelló.

Durant l'estat d'alerta, pots enviar el teu arxiu, explicant el que vols (nombre de còpies, una o dues cares, color o bn, enquadernat o sense enquadernar) al correu pedidos@formatg10.com; quan estigui preparat, t'avisaran i podràs passar a recollir-ho per la botiga a Castelló, C / Escalante nº 13, en horari especial de 9.00 a 14.00 h.

Així mateix, tenen disponible el servei de lliurament a domicili, per a facilitar l'accés a aquest servei als membres de la comunitat universitària que no es estiguen a Castelló o simplement prefereixin no desplaçar-se i rebre les seves comandes a domicili.

 

Certificats


Es faran les proves d’acreditació de llengües en l’UJI aquest curs?

Les proves d'acreditació de llengües previstes per al mes de juny 2020 van ser cancel·lades a causa de l’estat d’alarma.

En el seu lloc, el Servei de Llengües i Terminologia convoca proves diagnòstiques de coneixements de nivells de llengua que permeten acreditar aquests nivells a l’efecte de reconeixement intern.

Poden accedir a aquestes proves les persones que siguen beneficiàries d’una beca Erasmus+ per al curs 2020/21, aquelles que hagen d’accedir a qualsevol màster amb un requisit lingüístic i aquelles que, d’acord amb la normativa, hagen d’acreditar un nivell C1 de català i un nivell B1 d’anglès, per a obtenir el títol dels graus de Mestre o Mestra i que ja hagen aprovat almenys 200 crèdits del grau.

Termini de matriculació: del 21 de maig al 17 de juny de 2020. 

Puedes consultar ací totes les dades i la informació de la resolució.
 

Certificat digital. En Registre pots sol·licitar el teu certificat digital: demana cita prèvia enviant un missatge a registre@uji.es. Horari de 9.00 a 14.00h.

Certificat de matrícula en estudis de l'UJI

Certificat acadèmic personal. Es pot sol·licitar un certificat de notes oficial i gratuït, signat digitalment ací.

Certificat d'estar matriculat en estudis de grau. Es pot sol·licitar ací.

Certificat de capacitació

Competència lingüística per a treballar al sistema d'ensenyament en valencià

  • Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià

A la Universitat Jaume I, els estudis de Grau en Mestre/a preveuen un itinerari d’assignatures de 24 crèdits que permeten obtindre aquest certificat.

El Servei de Llengües i Terminologia (SLT) de l'UJI emetrà el certificat si s'acredita un nivell de C1 en llengua catalana (Nivell Mitjà JQCV o certificat universitari equivalent) i se superen les següents assignatures segons el pla d’estudis:

Pla d'estudis 2010

- Llengua Catalana I (obligatòria)
- Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana (obligatòria)
- Llengua Catalana II (optativa)
- Literatura Catalana  (optativa)

 

Modificació pla d'estudis 2010 en 2015

- Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I (obligatòria)
- Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana (obligatòria)
- Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana II (optativa)
- Estratègies d’Anàlisi i Producció de Textos Catalans (optativa)

Pla d'estudis 2018

- Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I (obligatòria)
- Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana (obligatòria)
- Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (obligatòria)
- Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana II (optativa)

 

Com es sol·licita?

En finalitzar el Grau, cal emplenar la sol·licitud corresponent adreçada als Servei de Llengües i Terminologia i adjuntar-hi la documentació següent:

- L’acreditació del certificat de nivell C1 de valencià expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements  Valencià, les escoles oficials d’idiomes o les universitats valencianes.

- La justificació d’haver cursat i superat l’itinerari, amb una còpia de l’expedient que permeta comprovar que s’han cursat i superat les assignatures exigides.

Les persones que reuneixen els requisits per a la sol·licitud de l’expedició d’un d’aquests certificats, poden sol·licitar-ne l’expedició fins al mes de gener de 2021. Després ja no es podrá expedir perquè la Conselleria ja no l’admetrà en el seu registre de certificats.

 


DECA-Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica

Si estic cursant el Grau en Mestre/a d'Educació Primària o Infantil, com puc obtenir la DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica)?

S'ha de cursar l'assignatura optativa MI1031-MI1831/MP1031-MP1831 Teologia i Pedagogia de la Religió Catòlica i realitzar els tres Cursos de Formació Continuada:

- L’Església, els Sagraments i la Moral
- El Missatge Cristià
- Pedagogia i Didàctica de la Religió Catòlica

I quins passos he de seguir per sol·licitar el títol de la DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica)?

Segons la Conferència Episcopal Espanyola, aquests són els requisits per a l'obtenció de la D.E.C.A. en Educació Infantil i Primària:

- Estar batejat per l'Església Catòlica.
- Haver cursat 24 crèdits ECTS de Teologia Catòlica i la seva Pedagogia. (A l’UJI aquests 24 crèdits equivalen a l'assignatura optativa i els tres cursos de formació continuada).

Una vegada finalitzat el Grau de Mestre/a, es pot sol·licitar el títol o directament a la Conferència Episcopal (Madrid) o dirigint-se al Bisbat (Castelló).

La documentació necessària es pot consultar a la pàgina web de la Conferència Episcopal Espanyola.

A més d'aquesta documentació, s'haurà de presentar també els dos certificats per Curs de Formació Continuada que t’expedeix l'UJI (un de l'Oficina d'Estudis i un altre del professor responsable dels cursos).
 

Certificat de competències transversals en ocupabilitat. Consulta ací el procediment per a l'obtenció d'aquest certificat.

 

Contactes UJI

Com puc contactar amb una persona o servei de l’UJI?

Pots telefonar a centraleta (964 728000) i també pots buscar informació de contacte de persones i entitats (centres, departaments, serveis, etc.) de la Universitat Jaume I en el Directori.

 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus