UJI

Docència en línia

Última modificació: 07/07/2020 | Font: SCP

Davant la situació excepcional generada per les mesures de contenció de l’expansió del coronavirus SARS-CoV-2, causant de la malaltia COVID-19 i les restriccions que comporta sobre el desenvolupament ordinari de l’activitat universitària, les universitats espanyoles i, entre aquestes, la Universitat Jaume I, estan tractant de mantenir la prestació del servei de docència sense activitat presencial.

En aquesta pàgina trobareu instruccions dictades amb la finalitat d'establir criteris uniformes respecte al desenvolupament de la docència que permeten garantir, sempre que siga possible, la prestació del servei, així com informació respecte a les eines que poden utilitzar-se per a la docència en línia.

Instruccions

Informació i guies

Catàleg de serveis per a la formació digital del PDI

Informació per a la docència en línia a l'UJI  [Comparteix!]

Informació per a l’avaluació en línia

Informació específica per a l'estudiantat

Informació específica per al professorat

Altres recursos

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions