Què és la Bústia UJI?

16/10/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Bústia UJI de consultes, queixes, suggeriments i felicitacions és, en primer lloc, un instrument per a la millora dels procediments de la Universitat Jaume I.

La Bústia UJI és el canal de comunicació, de les i els usuaris fins als diferents serveis/ oficines / unitats administratives de la Universitat, mitjançant el qual qualsevol persona usuària, siga membre de la comunitat universitària o persona externa, pot expressar mitjançant Internet consultes, queixes, suggeriments o felicitacions.

El funcionament de la Bústia UJI forma part dels sistemes de gestió de la qualitat segons la norma ISO 9000:2000 que estan certificats a la Universitat i, per tant, es troba sotmès a auditories periòdiques per a la millora del seu servei.

La Bústia UJI es va posar en funcionament de forma experimental durant el curs 2002/2003 i està gestionada des de la Unitat de Suport Educatiu, Àrea Tècnica d'Orientació-Informació.

Els missatges rebuts en la Bústia UJI de consultes, queixes, suggeriments i felicitacions són tramitats pels diferents serveis/oficines/unitats administratives més adients a la petició formulada per la persona usuària. 

Anualment els serveis/unitats/oficines han d'elaborar un informe de les entrades rebudes, així com de les respostes elaborades, amb indicació dels punts forts i febles detectats i les propostes de millora del servei.

Si ens voleu aportar algun comentari relatiu al funcionament de la Bústia UJI de consultes, queixes, suggeriments i felicitacions adreceu-vos a BustiaUJI@uji.es. Indiqueu la vostra adreça electrònica i/o, telèfon. Al més prompte possible ens posarem en contacte.

Informació proporcionada per: InfoCampus