Model d'expedient per a subvencions, beques i ajudes

20/03/2023 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

A) Bases de la convocatòria

B) Expedient (els punts de l'1 al 5 s'han d'implementar mitjançat aquesta aplicació informàtica de l'IGLU.

  1. Acord d'inici d'expedient
  2. Retenció de crèdit
  3. Informe de fiscalització
  4. Informe jurídic
  5. Acord d'aprovació de l'expedient
  6. Proposta de resolució provisional
  7. Proposta de resolució definitiva
  8. Acord de resolució
  9. Notificació de la resolució
Informació proporcionada per: Secretaria General